Parochienieuws

Week Nr. 21 -  25 mei 2005

IN MEMORIAM
Al was Aaltje Van Der Laan 85 jaar, haar heengaan kwam plots en onverwacht en velen zullen verwonderd treuren om haar. Want ze was zo levendig, zo vrolijk, zo sympathiek. Uit Nederland kwam ze, omwille van ’t werk van Georg, naar Geel en later naar ’t Punt waar ze spoedig ingeburgerd was. Ze leefde mee met onze parochiegemeenschap en had niets dan vrienden in de Leeds en bij de bond van gepensioneerden waar ze geen bijeenkomst oversloeg. Velen zullen haar vriendelijkheid missen en voor Georg, haar man, die alleen achter blijft zal het zwaar om dragen zijn. Ze waren samen zo gelukkig en mochten hun gouden huwelijksfeest vieren? De familie nam afscheid van haar in het crematorium van Turnhout maar Aaltje blijft bij ons op ons kerkhof. Aan Georg Hendriksen en de kinderen betuigen we ons christelijk meevoelen en zeker zullen velen op ’t Punt de herinnering aan haar, dankbaar levend houden.

BEDEVAART
Op 6 juli gaat het bisdom Antwerpen naar O.L.V. te Beauraing op bedevaart. Deze bedevaart wordt begeleid door onze bisschop. Ook uit Geel zal een autocar meereizen. Heb je zin om mee te gaan neem dan voor meer informatie contact op met Maria Bens Puntstraat 25 tel:014/586167.

SCHOOLFEEST
Ieder jaar is het schoolfeest van Toppunt een plezier om mee te maken. Daarom nodigen we u reeds met dit parochieblad uit om erbij te zijn zaterdag 28 mei in de namiddag. Leerkrachten, leerlingen en oudercomité zetten weer hun beste beentje voor. En zo geeft u ook steun aan onze school die dat dubbel en dik verdient en nodig heeft.

ST.-DIMPNAPROCESSIE
Vele Puntenaren hebben aan de processie van 15 mei deelgenomen als toeschouwer, als zanger of in een of andere groep. Vooral de communicantjes waren met 11 aanwezig en ook vormelingen waren bij de schutscompagnie van de relikwiekist. Het waren hoogdagen in Geel dank zij de zon en heel veel mensen. Bekijk alle foto´s.

INVULLEN VAN JE BELASTINGBRIEF DOOR HET ACW
Zoals ieder jaar komen de mensen van het ACW weer in de parochies rond, om je te helpen bij het invullen van de (totaal vernieuwde) belastingaangiften.
Deze dienst wordt ieder jaar weer zeer goed gesmaakt door steeds meer mensen en vermits wij hoorden, dat alles er weer helemaal anders gaat uitzien, kunnen wij enkel heel veel respect opbrengen voor de mensen, die zich belangeloos inzetten zowel voor hun vorming als voor hun dienstbetoon. De dienst is gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.
Er moeten nog aanvullingen komen. Hou de volgende weken deze rubriek in het oog, want details voor St.-Amands, Bel, Zammel en Oosterlo ontbreken nog helemaal.

1 juniparochiezaal Ten Aard
2 juni
: parochiezaal Larum
8 juni
: parochiezaal Elsum
9 juni
: parochiezaal Winkelomheide
14 juni
: parochiezaal Holven
20 juni
: parochiezaal Punt
21 juni
: parochiezaal Stelen
29 juni
: ontmoetingscentrum  St.-Dimpna

Welke documenten moet je meebrengen?  aangiftebiljet en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); trouwboekje; fiche ter staving van aftrekbare giften; belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen; ziektevergoedingen; vergoedingen voor arbeidsongevallen; chequestrookje van vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van inhaalrustdagen bouw; fiches pensioensparen; levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening; fiche ter staving kosten kinderopvang; enz…

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be