Parochienieuws

Week Nr. 20 -   18 mei 2005

FEDERATIE ZUID
Alle parochieteams van onze federatie worden maandag 23 mei om 20.00u gastvrij ontvangen in onze parochiezaal door het PT van het Punt. We komen samen en kijken vooruit naar afspraken voor volgend werkjaar.

DOOPSEL
De volgende maanden zullen regelmatig nieuwe beertjes gehangen worden op de grote beer achter de doopvont. Zo werd zondag 8 mei Jelte Geudens gedoopt in onze kerk. Hij is een flinke zoon in het gezin van papa Tom en mama Tina Boeckx in de Steenovens 18. Met papa en mama, peter en meter en de hele familie stonden ze er rond toen hij gedoopt en gezalfd werd en licht van Jezus ontving. Proficiat.

FEEST MEDEWERKERS
Een parochiegemeenschap kan maar groeien en bloeien dank zij de medewerking van vele vrijwilligers. Je kan niet tellen hoeveel er bij benadering ook op ’t Punt meewerken aan liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw. Wij danken hen graag met woorden. Maar op vrijdag 10 juni gaan we ook samen zitten om elkaar te zien, te babbelen en samen iets te eten. Heb je een uitnodiging ontvangen en vergeten uw antwoord in de brievenbus van de pastorie binnen te steken? Doe het dan vandaag nog! Daarna kan het niet meer.

ZIEKENZORG
Heb je zin om met ons op woensdag 8 juni mee te gaan op bedevaart naar OLV te Scherpenheuvel? We vertrekken met de bus om 13.15 u aan ’t pleintje naast de school.
Om 14.30 u bidden we de rozenkrans of is het Maria viering. Om 15.30 u is het mis in de basiliek en daarna koffietafel in de “Ster”. En dit alles voor 8 euro de autocar inbegrepen. Iedereen mag mee!

INVULLEN VAN JE BELASTINGBRIEF DOOR HET ACW
Zoals ieder jaar komen de mensen van het ACW weer in de parochies rond, om je te helpen bij het invullen van de (totaal vernieuwde) belastingaangiften.
Deze dienst wordt ieder jaar weer zeer goed gesmaakt door steeds meer mensen en vermits wij hoorden, dat alles er weer helemaal anders gaat uitzien, kunnen wij enkel heel veel respect opbrengen voor de mensen, die zich belangeloos inzetten zowel voor hun vorming als voor hun dienstbetoon. De dienst gratis, je brief is ingevuld en er wordt zelfs berekend, hoeveel het resultaat volgend jaar zal zijn.
Er moeten nog aanvullingen komen. Hou de volgende weken deze rubriek in het oog, want details voor St.-Amands, Bel, Zammel en Oosterlo ontbreken nog helemaal.

1 juniparochiezaal Ten Aard
2 juni
: parochiezaal Larum
8 juni
: parochiezaal Elsum
9 juni
: parochiezaal Winkelomheide
14 juni
: parochiezaal Holven
20 juni
: parochiezaal Punt
21 juni
: parochiezaal Stelen
29 juni
: ontmoetingscentrum  St.-Dimpna

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be