Parochienieuws

Week Nr. 19 -   11 mei 2005

IN MEMORIAM
Marie Verellen is 92 jaar mogen worden en kon, tot enkele weken voor haar dood, zelfstandig alles zelf doen. Ze heeft hard gewerkt op haar boerderij op de Kruisweg en was een gelukkige vrouw, ondanks zware kruisen die ze te dragen had. Het verlies van haar jonge dochter Renilde, in een smartelijk auto-ongeval, de te vroege dood van haar man waar ze vele jaren zo gelukkig mee was geweest. Maar ze had een dochter, een klein- en achterkleinkind –een viergeslacht- die zon in haar leven brachten. En ze had vele vrienden. Iedereen was welkom bij haar en naar bijeenkomsten van gepensioneerden en vooral ziekenzorg keek ze uit.
Velen zullen haar vriendelijkheid missen maar dankbaar haar blijven gedenken. Marie is zaterdag uitgeleidde gedaan en rust nu naast haar man. Aan Hilda en Leo, Geert en Nancy bieden we ons christelijk meevoelen aan.

IN MEMORIAM
Kim Peeters ging zondagmorgen 1 mei heel vroeg op stap naar Scherpenheuvel samen met vader Marc en neef Wim. Even met de auto tot het verzamelpunt…aan de lichten…Maar onderweg gebeurde het, weer op de Antwerpseweg! Een zwaar verkeersongeluk in Geel, berichtte de radio, sloot de weg af…Voor de zoveelste keer!
Zaterdag 7 mei hebben we afscheid genomen van Kim. Dankzij Vanessa was zijn leven van 23 stilaan opengebloeid en was Kim een ingoede, sterke, vriendelijke jonge man geworden. Met haar had hij in Mol een huis gebouwd om samen in te wonen en wel en wee te delen voor het leven. Onze aandacht en gebed gaat naar haar uit, naar vader Marc die nog moet herstellen, naar moeder Lieve die alles moet samenhouden, naar zus Kelly en naar de grootouders van Kim. Dat ze in de vriendschap en de genegenheid die hij hen gegeven heeft mogen herleven.
Op de rouwbrief gaven ze ons de wijsheid mee: ‘Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen.’

BEDEVAART BEAURAING
Wie op 6 juli met de Antwerpse diocesane bedevaart wil meegaan kan contact opnemen met Maria Bens, Puntstraat 25, tel: 014/ 586157. Zij is verantwoordelijk voor onze parochie en kan u alle inlichtingen geven.

PROFICIAT MILAN
Op 26 april ll werd Milan geboren, het zoontje van Mario Willems en Edith Geerts. Ze wonen op de Antwerpseweg 161. Alles stond al voor hem klaar. Daarom dacht hij: hier kom ik maar. Proficiat aan allemaal natuurlijk!

HOOGDAG ST-DIMPNA
Op Pinksterdag zelf 15 mei a.s. viert Geel zijn patrones. In de namiddag zal om 15.00 u onze bisschop voorgaan in de misviering in St-Dimpna. Omstreeks 16.00 u trekt de processie uit met de verering van de relikwieën en het Allerheiligste. De processie trekt van de St-Dimpnakerk langs Burgstraat, Logen, Billemontstraat, Nieuwstraat naar St-Amands. We hopen er vele Puntenaren te ontmoeten: dat mag wel gezien dat Gerebernus onze patroonheilige is en dat een Puntse St-Dimpna mag uitbeelden, nl Lore Bens.

KWB
Donderdag 12 mei vanaf 20.00u : Bestuursvergadering

Zaterdag 14 mei vanaf 9h30 : Papierslag:
Alle papier en karton mag stevig verpakt buiten gezet worden.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

PROGRAMMA DIMPNADAGEN
Het zal echt de moeite worden om even een avond vrij te maken om te gaan kijken naar Geelamania. De afgelopen weken zijn honderden acteurs van Geel bezig geweest om er een groots gebeuren van te maken. Op drie locaties zal de legende van St. Dimpna en de geschiedenis van Geel tot leven worden gebracht. Voor meer info en kaarten kan je terecht op www.Dimpnadagen.be of aan de balie van het Cultureel Centrum De Werft.

Hier het resterende programma:
13, 14 en 15 mei: Gheelamania op 3 locaties vanaf 20.30u.
Woensdag 11 mei: toneelopvoering “Jaarfeest van St.-Dimpna” door Hilaria op de Centrumparking aan de Schrijnwerkerij.
Donderdag 12 mei: Jongerendag (secundaire scholen) en Openlucht-filmmarathon "in de gloria" in de Gheele Legende
12 en 13 mei: Internationaal Congres door OPZ in CC De Werft en de Waaiburg 
Vrijdag 13 mei: Jongerendag (basisscholen) in de Gheele Legende
Zaterdag 14 mei: Stadswandeling rond Dimpna.
Zaterdag 14 mei: Dag van de Jeugdbeweging (-12j.) op de Overdekte ‘Tribune 1200’ en de centrumparking Schrijnwerkerij in de Nieuwstraat
Zondag 15 mei: Eucharistieviering in de St.-Dimpnakerk en St.-Dimpnaprocessie doorheen de centrumstraten.
De uren zijn verschillend en op te vragen bij de organisatoren, het culturele centrum en de toeristische dienst: 014570957.
Volgende week gaan wij wat dieper in op het religieuze aspekt van de Dimpnadagen met eucharistieviering en processie op 15 mei.

HISTORISCHE ST.-DIMPNAPROCESSIE
Natuurlijk vormt de Eucharistieviering met processie het hoogtepunt voor ons parochieblad.
Op Pinksteren, Dimpna’s feest: 15 mei komt onze bisschop naar de St.-Dimpnakerk.
Samen met vele Geelse pastorale werk(st)ers, diakens en priesters van Geel zal hij voorgaan in een feestelijke eucharistieviering. Daarin zingt het gregoriaanse koor van St.-Dimpna en het speciaal gevormde groot koor van de Dimpnadagen. Na de viering worden klassiek de relieken vereerd aan het altaar.
Het einde van de mis betekent dan meteen de start van de grote processie, die een stuk van de vroegere ommegang omvat. Niet minder dan tien groepen stappen op.
Langs Laar, St.-Dimpnaplein, Rijn, Burgstraat, Logen, Dimpnaplein, Billemontstraat, Nieuwstraat en Markt gaat de hele St.-Dimpnalelgende, gevolgd door de relieken en het heilig sacrament naar de St.-Amandskerk, waar de bisschop de zegen zal geven.
Ook de communicanten, de kerkfabrieken en heel wat eregasten nemen deel aan de optocht en wij hopen, dat het weer niet voor spelbreker speelt.
Wij verwachten veel volk en hopen op een ingetogen sfeer voor een mooi initiatief.

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be