Parochienieuws

Week Nr. 18 -   4 mei 2005

ONS-HEER-HEMELVAART
Veertig dagen na Pasen vieren we een tweede keer Pasen met de Hemelvaart van Jesus. Alle diensten zijn als andere zondagen. Alleen is er om 11.00 u een extra viering met de eerste communicantjes!!

EERSTE COMMUNIE
Na twee jaar voorbereiding thuis, in samenwerking met juf Tinne van onze school en de werkgroep gezinsvieringen zijn ze er klaar voor: alle 15! Op 5 mei Ons Heer Hemelvaart , zullen zij hun eerste communie doen: Voets Jan, Verdonck Sanne, Van Roy Lisa, Sauviller Jens, Taels Emily, Van den Putte Florence, Belmans Lies, Daems Ruben, Daems Siebe, Gielen Siebe, Kerkhofs Jan, Konings Axl, Langbet Dorien, Nevelsteen Eline.
Wij wensen hem met heel de parochie proficiat nu ze Jezus voor het eerst mogen ontvangen. En daarna wensen we een plezant feest met familieleden.

MOEDERDAGONTBIJT
Onze school Toppunt geeft de kans aan ieder gezin op 8 mei moederdag te vieren met een heerlijke verrassingsontbijt. Voor meer info kan je terecht op maandagmorgen om 8.40 u in de leraarskamer, bij de leden van het oudercomité, of gewoon op te. 014/ 588119 van de school maar dan wel voor 1 mei a.s.

GEZINSVIERING
Onze werkgroep gezinsvieringen verdient een dikke pluim voor de vieringen die ze voorbereid hebben en daarna verzorgd met onze kinderen. Woensdag 11 mei komen ze weer samen om de dankviering met vormelingen en eerst communiekantjes op 28 mei voor te bereiden.

VORMSEL
Zondag 24 april om 11.00 u was onze kerk goed gevuld voor de vormselviering van 13 jongens en meisjes. Iedereen was er over eens: het was een heel mooie viering. Met de knappe voorzangers van het koor, samenzang door gitaristen en vormelingen, mooie bloemen en heel aandachtige mensen in de kerk is de viering zo voorbij gevlogen. En toch gebeurde alles waardig en plechtig. Het moment van het vormsel heeft ook mij als vormheer erg aangesproken. Je voelt zo dat ze het echt goed menen. Jezus’ Geest zal die goede wil wel verder inspireren tot fijne en goede jongeren die een zegen kunnen zijn voor velen rondom hen.
Dank aan de hele catechistenploeg en in het bijzonder aan Kristien die ondertussen bevallen is van een lief dochtertje Lore.

KWB
Zondag 8 mei: Bedevaart naar Scherpenheuvel.
De moedige wandelaars vertrekken om 05.00 U aan de kerk. Bij aankomst in Scherpenheuvel moet je wel zien op het bord waar (Mariahal of Basiliek) de eucharistieviering zal doorgaan om 10u. Iedereen die met de voetgangers wenst aan te sluiten is van harte welkom.

Donderdag 12 mei vanaf 20.00u : Bestuursvergadering

Zaterdag 14 mei vanaf 9h30 : Papierslag:
Alle papier en karton mag stevig verpakt buiten gezet worden.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

PROGRAMMA DIMPNADAGEN
Het zal echt de moeite worden om even een avond vrij te maken om te gaan kijken naar Geelamania. De afgelopen weken zijn honderden acteurs van Geel bezig geweest om er een groots gebeuren van te maken. Op drie locaties zal de legende van St. Dimpna en de geschiedenis van Geel tot leven worden gebracht. Voor meer info en kaarten kan je terecht op Dimpnadagen.be  of aan de balie van het Cultureel Centrum De Werft.

Hier het programma:
Op 24 april kwam Dimpna al aan op de Nethe in Zammel.
Woensdag 4 mei: Officiële opening met Bal van de Burgemeester in de Gheele Legende.
5, 6, 7, 13, 14 en 15 mei: Gheelamania op 3 locaties vanaf 20.30u.
Vrijdag 6 mei: Dag van de Pleeggezinnen in de Gheele Legende.
Zaterdag 7 mei: Gildencongres door de Geelse centrumstraten.
Zaterdag 7 mei: Dag van de Jeugdbeweging (+12j.) op de Overdekte ‘Tribune 1200’ en de centrumparking Schrijnwerkerij in de Nieuwstraat
Zondag 8 mei: Optreden van het Conamus-koor en van Symfonie Zuiderkempen “Andante Cantabile“ in de Gheele Legende
Maandag 9 mei: Fietstocht Dimpnaroute en Pannenkoekenslag in de Gheele Legende.
Dinsdag 10 mei: Seniorendag met quiz en optreden van Bart Kaëll in de Gheele Legende.
Woensdag 11 mei: toneelopvoering “Jaarfeest van St.-Dimpna” door Hilaria op de Centrumparking aan de Schrijnwerkerij.
Donderdag 12 mei: Jongerendag (secundaire scholen) en Openlucht-filmmarathon "in de gloria" in de Gheele Legende
12 en 13 mei: Internationaal Congres door OPZ in CC De Werft en de Waaiburg 
Vrijdag 13 mei: Jongerendag (basisscholen) in de Gheele Legende
Zaterdag 14 mei: Stadswandeling rond Dimpna.
Zaterdag 14 mei: Dag van de Jeugdbeweging (-12j.) op de Overdekte ‘Tribune 1200’ en de centrumparking Schrijnwerkerij in de Nieuwstraat
Zondag 15 mei: Eucharistieviering in de St.-Dimpnakerk en St.-Dimpnaprocessie doorheen de centrumstraten.
De uren zijn verschillend en op te vragen bij de organisatoren, het culturele centrum en de toeristische dienst: 014570957.
Volgende week gaan wij wat dieper in op het religieuze aspekt van de Dimpnadagen met eucharistieviering en processie op 15 mei.

HISTORISCHE ST.-DIMPNAPROCESSIE
Natuurlijk vormt de Eucharistieviering met processie het hoogtepunt voor ons parochieblad.
Op Pinksteren, Dimpna’s feest: 15 mei komt onze bisschop naar de St.-Dimpnakerk.

Samen met vele Geelse pastorale werk(st)ers, diakens en priesters van Geel zal hij voorgaan in een feestelijke eucharistieviering. Daarin zingt het gregoriaanse koor van St.-Dimpna en het speciaal gevormde groot koor van de Dimpnadagen. Na de viering worden klassiek de relieken vereerd aan het altaar.

Het einde van de mis betekent dan meteen de start van de grote processie, die een stuk van de vroegere ommegang omvat. Niet minder dan tien groepen stappen op.

Langs Laar, St.-Dimpnaplein, Rijn, Burgstraat, Logen, Dimpnaplein, de Billemontstraat, Nieuwstraat en Markt gaat de hele St.-Dimpnalelgende, gevolgd door de relieken en het heilig sacrament naar de St.-Amandskerk, waar de bisschop de zegen zal geven.

Ook de communicanten, de kerkfabrieken en heel wat eregasten nemen deel aan de optocht en wij hopen, dat het weer niet voor spelbreker speelt.

Wij verwachten veel volk en hopen op een ingetogen sfeer voor een mooi initiatief.

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be