Parochienieuws

Week Nr. 16 -  20 april 2005

HEILIG VORMSEL
Zondag 24 april om 11.00 u zullen in onze kerk 13 jongens en meisjes gevormd worden. Na een intense voorbereiding in Kring-12, onder begeleiding van de catechistenploeg Guido en Sonja, en vooral Moniek en Nancy, zijn ze er klaar voor. Ik ben blij dat ik ze in naam van onze bisschop mag zalven met chrisma. Ik heb ze ook als een toffe ploeg mogen ervaren. Er zit toekomst in! We wensen natuurlijk alle papa’s en mama’s peters en meters proficiat en danken ook juf. Carine die hen in Toppunt mee begeleid heeft. Hoe ze heten? Ik geef hun namen: Baelus Jolien, Caes Stefanie, Breugelmans Kenneth, De Pooter Hélène, Engelen Lotte, Geukens Leen, Laenen Silke, Lietaer Leen, Vandecraen Dieter, Vandewinkel Vince, Verhulst Cedric, Vermeulen Jentl, Wuyts Elke. Moge de Geest van Jesus hen wijsheid, goedheid en sterkte geven voor het leven.

VIER DOOPSELS
Zondag 10 april werden in onze kerk voor het eerst vier kindjes gedoopt in één viering. De kerk was goedgevuld met familie en vrienden. En daarbij hoorden ook onze vormelingen die de doopplechtigheid inzetten met het lied: Zing, Zing zolang je kan! Eerst werd Senne Van Looy gedoopt, de zoon van Johan en Daisy Schot uit de Molenberg. Dan kwam de tweeling Gust en Andreas aan de beurt, de flinke zoontjes van Kurt en Hilde Verbeeck uit de Doornboomstraat. En als laatste kwamen Marc Peeters en Ilse Van Hemelen uit Poiel met hun kindje Dieter. Alle vier de dopelingen waren heel rustig en lieten alles welgevallen. Precies of ze reeds wisten in het centrum te staan van een groots gebeuren: gedoopt te worden tot kind van God en vriend van Jesus.Proficiat aan de ouders, peters en meters! En dat ze gezond en wel mogen opgroeien.

KERKRAAD
Op 1 april 2005 heeft onze bisschop, Paul Van den Berghe, de voorgestelde leden voor de kerkraad te Geel-Punt aanvaard. Op de vergadering van 12 april ll. werden door verkiezing de functies van voorzitter toegekend aan Staf Verhaert, secretaris aan Willy Wuyts en penningmeester aan Raf De Sauter. De andere leden zijn Remi Vangenechten, Frans Vleugels en Jan Mertens als pastoor. Pastoor Mertens kan zich in de kerkfabriek laten vervangen door Louis Geukens die lid is van het parochieteam.

CLEMENSKOOR
In verband met de Dimpnadagen is er een extra koorrepetitie samen met de andere koren op donderdag 28 april om 19.00u. De kledij van de koorleden kan afgehaald worden op zaterdag 23 april van 9.00 u tot 12.00 u en op donderdag 28 april van 17.00u tot 19.00u.

KBG
De volgende algemene vergadering is op woensdag 20 april. Kaarters en koffiedrinkers zijn van harte welkom.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be