Parochienieuws

Week Nr. 15 -  13 april 2005

IN MEMORIAM
Mit Van den Brande was vergroeid met onze parochie en volgde met een warm hart de groei en bloei van onze gemeenschap. Geboren en opgegroeid op de Kruisweg leerde ze goed en sociaal zijn van haar vader die in moeilijke omstandigheden burgemeester was van Oevel. Ze trouwde met Vic Nietvelt, Vic van de Maal, en ging wonen op de Antwerpseweg 75. Daar bleef ze, ook na de te vroege dood van haar man, moedig zorgen voor huis en tuin, ook al werd het steeds moeilijker door haar kromgegroeide rug. Tot haar dochter haar kon overtuigen om bij haar te komen wonen. Daar is ze sereen overleden gesterkt door de ziekenzalving. Mit was diepgelovig en zo blij als ze maandelijks Ons Heer mocht ontvangen in haar huis. We zullen haar, met vele mooie herinneringenµ, blijven gedenken. Mit is zaterdag hier op ’t Punt uitgeleidde gedaan en rust nu, naast haar man, op ons kerkhof. Aan de familie betuigen we ons christelijk meevoelen.

ZIEKENZORG
Op donderdag 14 april komen onze ziekenbezoekers samen om 19.00 in het parochiecentrum. En wie nog loten wil kan Ziekenzorg nog altijd steunen door kontact op te nemen met Dimp Verachtert tel. 014/582634. Tot ziens!

KRING-12
Onze vormelingen bereiden zich in de laatste weken intens voor op het vormsel van 24 april a.s. Zo woonden ze zondag l.l. in onze kerk de doopselviering bij van 4 kindjes. Onder hen waren de 2 kindjes van vormselcatechist Hilde: Gust en Andreas. Donderdag 14 april, nodigt de catechistenploeg de ouders uit om 20.00 in de parochiezaal. Ook voor hen beginnen intense dagen van voorbereiding waarbij de praktische kant belangrijk is en een stuk bezinning noodzakelijk!

PAROCHIETEAM
Op dinsdag 19 april komt ons PT samen om 20.00 in de pastorie. Eerst is er een gesprek met de voorzitter en de penningmeester van de kerkfabriek. Daarna werken we verder aan de actualiteit van de komende weken en kijken terug naar de vieringen van de goede week.

KBG
De volgende algemene vergadering is op woensdag 20 april. Kaarters en koffiedrinkers zijn van harte welkom.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be