Parochienieuws

Week Nr. 12 -  23 maart 2005

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
Woensdag 23 maart komen we samen voor de voorbereiding van de parochienamiddag van 30 maart voor de eerste communicantjes.

WITTE DONDERDAG - GOEDE VRIJDAG
Dit jaar zal Stelen en ít Punt samen in onze kerk de viering van Witte Donderdag houden. Om 19.00 u wordt Jesusí laatste avondmaal met de instelling van de eucharistie herdacht in een plechtige viering. ís Anderendaags gaan wij in Stelen ook om 19.00 u Jezusí lijden gedenken. We zullen Hem hulde brengen die trouw was ten einde toe en zo getuigde van Gods liefde voor ons.

PASEN
We nodigen iedereen uit om de verrijzenis van Jezus mee te vieren. Zaterdag om 18.00 u zetten we de paasvieringen in met de paaswake. Het Clemenskoor zal met al hun talent het Pasen van Jezus mee verkondigen. Op paasdag zelf zijn er twee vieringen. Om 8.00 u de dageraadsmis met zijn ingehouden vreugde om de ontmoeting met de Verrezen Heer. Om 11.00 u de gezinsviering waarin ook onze kinderen aan ons de paasvreugde meedelen. We hopen dat elke christen Pasen zal meevieren als het centrale gebeuren in onze wereld: Gods liefde laat ons niet in de steek! Zoals aan Jezus is ons verrijzenis toegezegd.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be