Parochienieuws

Week Nr. 08 -  23 februari 2005

IN MEMORIAM
Niet veel mensen van ’t Punt zullen Remi Teunis kennen. Alleen de trouwe kerkgangers van de morgenmis zullen hem missen. Want vele, vele jaren vierde hij met ons de mis. Hij woonde op de grens van Meerhout, maar hier in onze kerk voelde hij zich thuis. Hij hield er aan om vorig jaar bij ons zijn diamanten bruiloft te vieren. En hij wilde ook hier, verleden vrijdag afscheid nemen van vele familieleden en vrienden. Remi was politieofficier in Antwerpen en kocht vele jaren geleden een vervallen boerderijtje in de Kruiswacht. En eens op pensioen kwam hij er wonen. Hij was handig en maakte van zijn boerderijtje een prachtige woning om er gelukkig te zijn met Virginie zijn vrouw. Om ook gastheer te zijn voor zijn vele kinderen en kleinkinderen die zo graag op vakantie kwamen om, vanuit de stad, te genieten van onze Kempische rust en mooie natuur. We zullen zijn rijzige gestalte, zijn minzame glimlach missen in de zondagmorgenmis. En willen langs deze weg ons christelijk meevoelen betuigen.

ONS KERKFABRIEK
Vorige week zond ik een brief naar het bisdom met de mogelijke leden van de nieuwe kerkfabriek. De bisschop moet hen nog aanvaarden na de controle of ze aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Maar we nemen aan dat dit in orde is. Zo kunnen we ze ook aan u voorstellen. Het zijn de leden van de vorige kerkraad: Staf Verhaert, Willy Wuyts, Raf De Sauter, Remi Vangenechten en Frans Vleugels die voor enkele maanden aannam om Jan Geukens te vervangen. Vanaf 1 april gaan ze aan de slag in dienst van kerk en parochie. Dank u!

GEZINSVIERINGEN
Zaterdag 26 februari is het om 18.00 u. weer gezinsviering. Het thema past helemaal bij de vasten: “Delen doet wonderen” Het wordt weer een fijne viering met jou erbij.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be