Parochienieuws

Week Nr. 05 -   2 februari 2005

ASDAG
Volgende week woensdag 9 februari is het asdag. Om 9.00 u. zal in onze kerk een mis gelezen worden waarin ook askruisjes worden gezet. We nodigen ook parochianen, die in de dag niet kunnen aanwezig zijn, om de vasten te beginnen in de avondmis op St-Amands om 19.00u. Hierna gaat in de parochiezaal op de Werft de grote startdag van Broederlijk Delen door.

KERKFABRIEK
Op vrijdag 21 januari kwam de kerkfabriek van het Punt samen op de pastorie voor een uitgebreide agenda. Belangrijk is zeker dat de verwarming in onze kerk vernieuwd wordt  in de week van 7 tot 11 maart. In die week zullen uitvaartdiensten elders moeten doorgaan. Voor deze werken krijgen we ruime subsidie van de stad Geel. Dat bleek uit de jaarrekening van penningmeester Raf De Sauter die positief was. Er was ook een nieuw lid aanwezig. In de plaats van Jan Geukens die ontslag nam was François Vleugels van Poiel bereid om toe te treden tot de kerkfabriek St-Gerebernus. Vanaf 1 april moet volgens de Vlaamse wetgeving een nieuwe start genomen worden. 

GEZINSVIERING
Het zal weer druk zijn in de viering van zaterdag ! Ieder jaar worden de dopelingen van vorig jaar rond Lichtmis uitgenodigd samen met hun ouders, peters en meters om hun doopsel te gedenken. Vorig jaar zijn er 14 kindjes gedoopt in onze Kerk. We hopen ze zaterdag allemaal te mogen begroeten in een dankmis om hun jonge leven en doopsel in Jezus.

ZIEKENZORG
Op donderdag 10 februari om 19.30 u. bestuursvergadering in het PC: voorbereiding van de ziekenzalving

GEEN VERVUILD SLIB UIT DE SCHELDE OP ONZE VELDEN
Het laat ons niet los, het slibstort. Hopelijk doet de actie van een paar weken geleden op de hoek Doornboom/Brandemolenstraat de verantwoordelijken voor dit project de ogen opengaan. Het getuigt van korte termijn denken en kortzichtigheid om gemakkelijkheidshalve een open gebied dat aan het kanaal ligt te claimen en met niets en niemand rekening te houden. Uiteraard is dit de goedkoopste oplossing. In Siberië of China zou hier geen haan over kraaien. Ge zou denken, in ons apenland, waar wij als brave burger geen tak van een boom meer mogen zagen, lijkt dit onvoorstelbaar. Maar niets is minder waar. Hier kan blijkbaar alles. Een prachtig gebied dat sinds eeuwen in cultuur is gebracht, waarop sinds mensenheugenis geploegd, gezaaid en geoogst wordt, zou voor eeuwig verloren gaan, meer nog, zou volgestouwd worden met zwaar vervuild slib, vier meter hoog.
Onze beleidsmensen hebben de mond vol over open ruimten, milieubeheer en milieubehoud. Het is trouwens de plicht van elk rechtgeaard mens om zorg te dragen voor het milieu. Daarom klinkt het nog schrijnender dat sites die nu reeds historisch vervuild zijn of die door afgraving of zandwinning hun natuurlijk karakter verloren hebben, niet herbenut worden. Recyclage is blijkbaar nog niet voor iedereen een begrip. In de plaats daarvan wil men klakkeloos een nieuw gebied aansnijden en ook dit binnen een paar jaar zwaar vervuild achterlaten. Dit is een zware hypotheek op de toekomst van diegenen die na ons komen.

WEET JE DAT…..
De meeste weten wel dat oud-pastoor Versmissen graag in statistieken snuffelt, en je bij hem terecht kunt met vragen over de parochie en de parochianen. Op vraag van ziekenzorg moest hij de ouderdom van enkele parochianen opzoeken maar, gedreven lijk hij is, ging hij door en probeerde hij al de 65 plussers van ’t Punt naar ouderdom te klasseren. Met toch wel een verrassende vaststelling. Want dit weet je niet: er zijn op ’t Punt 165 65 plussers. En dat is één op acht Puntenaars ! K.B.G kan aan het dromen gaan. Met zo’n aantal, en met zoveel jonge gepensioneerden zou K.G.B wonderen kunnen doen: ik denk maar aan heel wat initiatieven die nu moeilijk te realiseren zijn: uitstappen en reizen, fietstochten, een pétanque-club, vormende en ontspannende initiatieven….En ook heel belangrijk, als er meer en meer rekening gehouden wordt met gepensioneerden in onze tijd is dat omdat er heel wat lid zijn van een bond en die kan, langs het hoofdbestuur, zware druk uitoefenen op politiekers. Een droom ! Een Punts K.B.G met 165 leden, wat zou die niet kunnen verwezenlijken met de steun van openbare besturen die ook plaatselijk met hen rekening moet houden.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be