Parochienieuws

Week Nr. 02 -   12 januari 2005

VREDESEILANDENCAMPAGNE 14, 15 EN 16 JANUARI 2005
Vredeseilanden gaat voor zeker drie jaar samenwerken met Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en SOS-Faim rond eerlijke handel of FairTrade. Daarnaast viert  Vredeseilanden ook zijn 25-jarig bestaan!
Costa Rica, koffie, duurzame landbouw, toegang tot markten, fairtrade ... het is maar een greep uit het rijke aanbod waaruit dit jaar zal geput worden. Op de website www.vredeseilanden.be kan je er alles over vinden.
Midden in de golf van soidariteit voor Zuidoost-Azië vraagt Vredeseilanden dit weekend samen met zijn partners onze aandacht voor de koffieboeren uit Costa Rica en voor allerhande landbouwprojecten in dertien verschillende landen.
Bij grootwarenhuizen, bakkers, in kerken, aan je voordeur, op de zaterdagmarkt met muzikale ondersteuning van het jongerenkoor Alouette uit Holven...Als je mee wil opkomen voor hen die keihard moeten werken voor een karig loon, koop dan een gadget bij één van de bijna honderd vrijwilligers die dit campagneweekend op de been zijn in Geel.
Een storting op rekening 880-3175981-54 van Vredeseilanden kan ook. Voor een storting vanaf 30 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest voor aftrek van uw belastingen.

FEDERATIENIEUWS

OPROEP KANDIDATEN LIDMAATSCHAP KERKRADEN
Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er vijf vacatures zijn binnen elk van de kerkraden van de kerkfabrieken van:
- Geel, St. Amands
- Winkelomheide H.Hart.
- Zammel St.-Laurentius.
- Oosterlo St.-Lucia.
- Stelen St.-Apollonia.
- Punt St.-Gerebernus
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraden:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling (1 april 2005) of de leeftijd van 75 jaar niet hebben overschreden;
3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn.
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten voor zaterdag 29 januari 2005 ingediend zijn bij de kerkfabriek:
- Geel, St.-Amands bij Bart Rombouts, Kameinestraat 33.
- Winkelomheide H.Hart bij Mia Schoofs, Winkelomheide 145.
- Zammel St.-Laurentius bij Marcel Daems, Zammelseweg 199.
- Oosterlo St.-Lucia bij Marcel Daems, Eindhoutseweg 38.
- Stelen St.-Apollonia bij Willy Sauvillers, Oosterloseweg
- Punt St. Gerebernus bij Jan Mertens, Antwerpseweg 135.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na maandag 31 januari 2005 zullen naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de betreffende parochiekerken.

SNEEUWKLAS 2005
Vandaag vertrekken de vijfde- en zesdeklassers van Toppunt voor 10 dagen sportpret naar Oostenrijk. Juf Carine en Juf Inez zullen er samen met monitor Dave voor zorgen dat het weer een onvergetelijke belevenis wordt. Wie de bengels wan de derde graad wil horen vertellen over hun belevenissen draait dit telefoonnummer: 0900-41525. Daarna geef je ons codenummer: 2768. Voor 45 eurocent per minuut kan je er de berichtjes beluisteren die dagelijks op een bandje worden ingesproken. Tot op 21 januari en leef je uit! Je kan ook regelmatig de daar gemaakte foto´s bekijken via de website van Top@Punt.

GEZINSVIERINGEN
De werkgroep komt woensdag 12 januari samen om de eerstvolgende gezinsviering met de eerste communicantjes voor te bereiden. We zijn er om 20.15 u. op de pastorie.

PAROCHIETEAM
Dinsdag 18 januari is het PT om 20.00 u. samen op de pastorie. We kijken al vooruit naar de vastentijd, de goede week, broederlijk delen. En wat is de realiteit van de nieuwe decanalen en federaties…

KOOKLES KWB
Vrijdag a.s. start onze KWB met zijn eerste kookles. In vier keren maken ze een feestmenu klaar om duimen en vingers van af te likken.

BUURTWERKING
De buurtwerkers van onze parochie doen goed werk. Ze vergaderen niet veel, maar onthalen nieuwkomers in hun buurt, gaan mensen geluk wensen bij bijzondere gebeurtenissen als een geboorte of huwelijksjubileum… en delen ook in het leed en het verdriet… Kortom zij maken Punt mee tot een gemeenschap van goede wil en vriendschap. Woensdag 26 januari komen ze in de parochiezaal om 19.30u. samen om de unieke gids “Zo is en leeft ’t Punt” af te halen en aan u te bezorgen. We kunnen alleen de buurtwerkers merci zeggen. Opgelet! Datum is 2 weken verschoven daar de boekjes nog niet klaar zijn.

ZUID-OOST AZIE
Iedereen heeft de beelden op TV gezien. Onze bisschop deed op ons beroep om de eerste noden mee te lenigen. Op zondag 1-2 januari werd de schaal afgestaan aan het diocesane noodfonds. Het was precies 216 euro. Dank aan allen die op een andere wijze ginds mensen hebben geholpen.

PAROCHIE EN SCHOOL
Het is geweten dat Toppunt een goede school is en dicht bij de parochie staat en omgekeerd. Op de eerste zondag van de maand doen we telkens een bijzondere omhaling voor de parochiale noden. Daarmee bedoelen we de laatste jaren de bouwwerken om onze school veiliger en mooier te maken. De kassier van ons kerkfabriek, Raf De Sauter, heeft zo voor het jaar 2004 driehonderd euro doorgestort. En ik weet dat meester Eric en de andere leerkrachten daar heel blij mee zijn.

KBG
Op  woensdag 19 januari is er een algemene ledenvergadering met koffietafel en kaartspel.

KVLV
Nieuwjaarswensen
: Het KVLV bestuur wenst al haar leden een zalig en gelukkig nieuwjaar. Veel geluk en voorspoed in het gezin en een goede gezondheid voor al hun dierbaren. Ook de beste wensen aan gans de Puntse gemeenschap. Dat men in vrede en verdraagzaamheid met elkaar moge leven. Oprechte dank aan de vele helpers die de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hielpen verzorgen.
Bestuur: bestuursvergadering op donderdag 13 januari om 20.00u. Wees op Post.
Handvaardigheid:”Van draad tot sieraad”. De start is op dinsdag 18 januari om 19.00 u. De tweede les is op dinsdag 29 maart. Prijs: 5 euro. Ook onze kinderen zijn hierop welkom. Wij maken onze eigen mooie, prachtige sieraden met eenvoudige metaal-, nylon- of staaldraad. Dit wordt gecombineerd met kralen, knopen of papier om een sober of een zwierig sieraad te maken. De belangstelling moet zeker nog aangroeien. Schrijf dus dringend in zodat we weten of er voldoende interesse is. Neem contact op met Maria (58 78 79) of Nadine (58 11 84).

PAROCHIEKALENDER
Heb je nog geen kalender? Bij Jos en Julia Versmissen  zijn er nog te krijgen met foto’s van Puntse mensen erop en eraan  is nog steeds verkrijgbaar voor 4 euro. Opgelet! Nog slechts enkele exemplaren beschikbaar !

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53 Week 01

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be