Parochienieuws

Week Nr. 01 -   5 januari 2005

Zalig Nieuwjaar
Zoveel jaren heeft een mens niet te leven. En hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Daarom is er veel aangelegen dat het komende jaar een goed, gezond, voorspoedig jaar mag zijn voor iedereen van jullie. En hopelijk mogen er af en toe ook eens uitschieters komen! Zo van die dagen dat we echt diep gelukkig zijn, die ons vertellen dat het leven zin heeft. Dat wensen we alle parochianen namens het parochieteam en de pastors die dienst doen in onze kerk: Jos, Mathieu en Jan.

KERSTMIS
Ik denk dat allen die de kerstvieringen in onze kerk meemaakten, er deugd aan gehad hebben. Velen hebben genoten van de nachtmis. Het Clemenskoor deed meer dan zijn best om zingenderwijs de kerstboodschap te brengen. De chiroleiding, misdienaar Jonathan en de lectoren verzorgden mee deze dienst. Bijzonder was het dat meer dan 100 mensen een handtekening plaatsten onder de actie van Welzijnszorg voor een betaalbare woning voor iedereen. Spijtig dat er voor het tweede jaar achtereen storm en regen de tent buiten dooreen schudden na de mis.
De morgenmis was de mis van de herders die in stille vreugde het kindje kwamen aanbidden en zijn boodschap verstonden. De gezinsviering van 11.00u. was weer prachtig Twaalf kinderen en de werkgroep hadden er heel hard aan gewerkt. De kerk glunderde bij Jezus’ geboorte. En heel bijzonder was het eerste publieke optreden van ons Punts kinderkoor. Het was een droom van Kristien en Corine die uitkwam, en het vraagt naar nog.

GEZINSVIERING
De werkgroep komt woensdag 12 januari a.s. samen om de volgende gezinsviering voor te bereiden. Het gat om de tweede viering voor onze eerste communicantjes op zaterdag 22 januari om 18.00u. ondertussen is de voorbereiding op school en in de gezinnen ook al gestart.

Clemenskoor
De repetities worden op maandag 10 januari hervat.

BUURTWERKING
De boekjes van 2005 worden op 12 januari om 19.30u. uitgedeeld.

DOOPSELS 2004
Onze doopcatechisten hebben het dit jaar heel wat minder druk gehad dan vorig jaar. Er werden in onze kerk 14 kindjes gedoopt met de naam: Shania, Niels, Evelyn, Axelle, Alexander, Brent, Wout, Tijl, Thomas, Seppe, Anaïs, Magali, Maaike en Margot. Precies evenveel jongens als meisjes. We hopen en bidden dat ze gezond en wel mogen opgroeien. Er is ook 1 kindje overleden na een nooddoop in het UZ te Leuven. Haar naam is Bo Kenis. We voelen nog het immense verdriet bij haar afscheidsdienst en zijn nog steeds met haar verbonden.

PS.Gooi een geboortekaartje binnen dan kunnen wij contact opnemen voor de doop en een vermelding in het parochieblad.

HUWELIJKEN 2004
Er werden dit jaar 3 huwelijken ingezegend in onze kerk. Zes jonge mensen beloofden elkaar trouw voor het leven. Het was telkens een viering die deugd deed omdat jonge mensen ook vandaag elkaar voor de Heer en de gemeenschap trouw willen beloven en bidden om Gods zegen. We wensen hen allen een groeiende vreugde toe.

PAROCHIEKALENDER
Heb je nog geen kalender? Bij Jos en Julia Versmissen  zijn er nog te krijgen met foto’s van Puntse mensen erop en eraan  is nog steeds verkrijgbaar voor 4 euro. Opgelet! Nog slechts enkele exemplaren beschikbaar !

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 53

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be