Parochienieuws

Week Nr. 51 -  15 december 2004

PUNT EN STELEN… …VUILBAK VAN HEEL VLAANDEREN
In eerste instantie klonk het zodanig ongeloofwaardig, dat we het beschouwden als een kwakkel, ne slag in 't water, maar al spoedig bereikte ons, dank zij mensen van Boerenbond/Landelijke Gilde het niet mis te verstane en meer officiële bericht dat we weer eens kanshebber zijn om de hoofdprijs binnen te halen. De "Mijteman", een agrarisch gebied dat zich situeert aan de noordkant van de vaart, tussen Punt en Stelen, zeg maar het gebied tussen Brandemolenstraat, Doornboom en Bruggenhoofdstraat is aangeduid als potentiële locatie voor slib-berging. Het gaat hier over baggerslib uit diverse kanalen en rivieren, zo mogelijk ook de Schelde. Slib van diverse kwaliteit op het gebied van bevuiling. Een organisatie die zich de "maatschappelijke acceptatiegroep" (MAG) noemt, heeft samen met diverse "actoren" hier een gebied van 42,68 hectare goede landbouwgrond afgebakend en weerhouden als mogelijke locatie om hun bagger kwijt te raken.

Ik wil hier eerst en vooral duidelijk stellen dat dit alles bedisseld is achter de rug om van ons stadsbestuur en dat ook de plaatselijke inboorlingen niet tot de bovenvermelde actoren behoorden. Meer zelfs, hun stulpje zal bewaard blijven, zij zullen mogen blijven wonen. Kwestie van de onteigeningskosten niet te hoog te laten oplopen.

Volgens de diverse actoren gaat het hier over maïsgrond zonder ecologische waarde, is er geen landschappelijke waardering aanwezig en zijn er nog tal van voordelen aan dit project verbonden. Meer zelfs, na gedane zaken (als alles volgestort is, als de berg te hoog wordt … ?) spreekt de "Afdeling Water" van een win-win situatie met een toekomstig stadsbos voor Geel, waar die van 't Punt en Stelen dan als compensatie met den hond mogen gaan wandelen.

Dat hier weer eens een paar jonge boeren met een bloeiend landbouwbedrijf in de kou gezet worden en dat er weeral een flinke hap uit een mooi landelijk gebied genomen wordt, is blijkbaar niet aan de orde. Spreken we nog niet van de grote cultuurhistorische waarde van dit gebied, noch van de last en overlast, die nu al veel te hoog is voor onze buurt.

Gelukkig is het standpunt van ons stadsbestuur klaar en duidelijk: Njet! Ondertussen hebben ook onze landbouworganisaties en anderen bezwaarschrift ingediend.

VORMELINGEN
Zaterdag a.s. geven onze vormelingen mee kleur aan de laatste adventsviering. Met hun catechisten bereidden ze de mis van 18.00 u. voor om met de grote adventsfiguur Johannes de Doper Jezus komst voor te bereiden. We kijken met hen uit naar de komst van de Heer in ons leven.

PAROCHIETEAM
Dinsdag 21/12 komen we om 20.00 u. samen op de pastorie.

KBG
Woensdag 22/12 ledenvergadering en kerstfeest

KERSTCOMMUNIE
Voor zieken die thuisgebonden zijn en niet op het kerstfeest van ziekenzorg kunnen aanwezig zijn zal de pastoor op dinsdag 28 december vanaf 14.00 u. de H. Communie aan huis brengen. Zo je dit wenst bel dan maar naar Jos of Julia Versmissen: 014 / 58 83 63

KERST IN POIEL
Heb je de kerstverlichting in Poiel al gezien? De formulieren voor de zoektocht kan je voor 3 euro verkrijgen in de kerststal, bij René (nr.111), Herman (nr. 121),  en Fons (nr. 106). Parkeren kan op de oude Herentalseweg.


Hier is reeds een voorsmaakje met de kerststal van 2 jaar geleden

HEB JE HEM AL ? JAARKALENDER
De spiksplinternieuwe kalender 2005 met foto’s van allemaal Puntse mensen en de dagklapper van wat gebeuren gaat in 2005 is nog steeds verkrijgbaar voor 4 euro op de pastorie.

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2005 van Geel Punt. Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal. Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto. De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden worden aan de zeer democratische prijs van 4 Euro. Je kan de kalender ook op de pastorij bekomen.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45
Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be