Parochienieuws

Week Nr. 48 -  24 november 2004

COMMUNICANTJES
Met heel velen zijn ze op weg naar de eerste communie. Voor die van het eerste leerjaar is het de eerste stap die gezet wordt en voor die naar het tweede al de zoveelste. Maar zaterdag 27 november a.s. komen we om 18.00 u. allemaal samen in de gezinsviering. We steken de eerste kaars op de adventskrans aan. Jezus komt weldra. Iedereen brengt zeker zijn puzzelstukje schepping mee met een tekening of foto van zichzelf erop.

IN MEMORIAM MARCEL GORIS
Met Marcel Goris verdwijnt een stukje Puntse geschiedenis. Hij was er actief bij van in het begin, eerst als jeugdleider en later als secretaris van de K.W.B.. Hier was hij de rechterhand van pastoor Lievens en, met hem, ijverde hij voor elektriciteit en waterleiding op ’t Punt, voor verharding van de Puntse wegen en bouwgelegenheid voor velen. Hij zal als K.W.B.’er blijven voortleven in zijn merkwaardig boek “50 jaar K.W.B.”. Hij had oog voor de mensen en was medestichter van onze ziekenzorgbeweging. En eens op pensioen zette hij zich in voor de gepensioneerden. Hij was een stipte en ijverige voorzitter. Hij wist zich gesteund door Elza, zijn vrouw die hem alle kansen gaf om dienstbaar te zijn. En hij was moedig. Wie wist dat hij al vele jaren ziek was ? Vrijdag hebben we afscheid genomen van hem maar hij zal blijven voortleven in al wat hij op ’t Punt verwezenlijkt heeft.
Aan Elza betuigen we ons christelijk meevoelen. Mogen vele mooie herinneringen haar leed een beetje verzachten.

WESTERLO
De gemeente Westerlo laat ons weten dat ze twee belangrijke aanwervingen wil doen: een bestuurssecretaris en een diensthoofd, uiteraard M/V. Kandidaturen moeten uiterlijk op 10 december binnen zijn bij het college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo. Alle inlichtingen zijn te bekomen om de personeelsdienst : tel. 014/539174 of e-mail : jef.janssens@westerlo.be.

PAROCHIENIEUWS
Het parochienieuws dat langs het parochieblad wordt doorgegeven komt grotendeels binnen langs berichten die op de pastorie worden verzameld. Deze moeten 10 dagen voor verschijnen daar afgegeven worden. Tot voor enkele weken bracht de pastoor deze teksten bij Walter Vermeulen die ze dan mee doorzond naar de drukkerij. Om gezondheidsredenen heeft Walter  zijn diensten voor het grote parochieblad van het zuiden van Geel moeten stopzetten. We willen hem hiermee ook van harte danken voor de toewijding en de zorg die hij daaraan besteed heeft. Ondertussen zoeken we naar een oplossing. En voor de computerverwerking van het Puntse nieuws hebben we iemand gevonden nl. Lilian Vannuffelen van de Bell-Telephonelaan 20, tel.:014/581243 e-mail: lilian@pandora.be. Zij maakt alles klaar voor het parochienieuws van het Punt. Bij deze willen we haar ook danken voor de hulp die zij ons biedt.

KVLV-KOOKLESSEN
Onze kookcursus gaat van start op dinsdag 30 november om 19 uur. Onze kok van dienst is Mw. Roza Ooms uit Dessel.  “Verrassende tegenstellingen op je bord”: kan dat ? Passen die ingrediënten bij elkaar ?  Vlees en vis samen op het bord, warm en koud onder één hoed, zoet en zuur arm in arm, rood en groen??? Ook nieuwsgierig? Kom dan naar onze kooklessen. Iedereen kan steeds iets bijleren en nieuwe ideeën opdoen. Volgende lessen op 7 december, 11 januari en 25 januari.
Inschrijven bij uw bestuurslid of bij Josfine (014/586436) of Maria (014/587879), prijs: 25 euro.

KVLV-OP REIS
Reeds ingeschreven voor onze uitstap op vrijdag 10 december voor een bezoek aan Lille de culturele hoofdstad. Hebt u interesse neem dan dringend contact op met Maria (014/587879) of Nadine ‘014/581184). Ook uw partner, vrienden familie of kennissen mogen mee zolang er plaats is. Deze uitstap zou echt de moeite waard zijn.

KWB-DROPPING
Op zaterdag 27 november vanaf 18u30, vertrek aan de parochiezaal van Geel-Punt.
Iedereen kan en mag deelnemen aan 5 Euro per persoon. Hierin is inbegrepen de deelnameprijs, soep en iets straffers onderweg en bij aankomst nog een warme snack.
Deelnemers zorgen voor warme (regen)kledij, waterdichte stapschoenen, een goedwerkende zaklamp (met opgeladen batterijen), schrijfgerief, een latje en iets om papieren droog in op te bergen.
Schrijf voor 24 november in bij Sus Vansant, Leeks 57 Tel. 014/58.69.70 of Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 Tel. 014/58.48.15. Doe mee en win de wisselbeker.

KWB ONTBIJTBUFFET
125 mensen kwamen op zondag 14 november genieten van het uitgebreide ontbijtbuffet dat door de KWB in de vroege uurtjes was klaargezet en klaargemaakt. Na het verorberen van spek met eieren of enkele pistolets met charcuterie, kaas of iets zoet keerde eenieder voldaan weer naar huis.

JAARKALENDER
Alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt hebben ondertussen hun activiteiten binnengebracht voor de jaarkalender van 't Punt. De kalender is vertrokken naar de drukker zodat de nieuwe kalender van 2005 begin december door de bestuursleden van KWB te koop zal aangeboden worden aan de zeer democratische prijs van 4 Euro.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45
Week 46 Week 47

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be