Parochienieuws

Week Nr. 45 -  3 november 2004

PAROCHIEBLAD
We hopen dat op 10 november a.s. alle abonnementen vernieuwd zijn. Ben je het vergeten? Dan heb je deze week nog eens kans! Stort 19 euro op 001-3507181-28 Parochie Punt, Geel, of steek een omslag met hetzelfde bedrag en je naam en adres erop binnen in de pastorie. Je mag ook aanbellen: we zijn ook blij als we nieuwe lezers voor ons parochieblad mogen begroeten.

PAROCHIETEAM
In de vergadering van 19 oktober stonden we lange tijd stil bij het verslag van de samenkomst van de parochieteams Geel Zuid. Iedereen die erbij was vond het een deugddoende avond omdat we voelden dat er overal aan de zondagsliturgie gewerkt wordt om ze mooier en echter te maken. Ook in het Punt doen we ons best en deze week werd in onze school een vraag gesteld om nieuwe misdienaars of acolieten te mogen verwelkomen. We kijken uit!
Op 9 november komen we terug samen en kijken naar het verslag van de studiedag over de toekomst van de kleine parochie.

KRING 12
Na de decanale startdag gaat volgende week ook de gezinscatechese van start: maandag 8 november bij Nancy in de Groententen en dinsdag 9 november bij Moniek in de Steenovens. Je moet wel weten dat het twee splinternieuwe, enthousiaste catechisten zijn die dat heel tof gaan doen voor 13 aanstaande vormelingen. Hiermee zeggen we heel hard dank omdat ze huis en hart openstellen voor hen. De kringbijeenkomsten beginnen onmiddellijk na de schooluren om 15.45 uur en eindigen om 16.45 uur.

GEZINSVIERING
De gezinsviering brengt altijd wat jong enthousiasme in de kerk. Zo was het ook op missiezondag. Alles draait op de werkgroep die tot in de puntjes de mis voorbereid.
Daarom komen ze woensdag 10 november om 20 uur samen om de viering van zaterdag 27 november voor te bereiden. Het gaat dan om de eerste zondag van de advent met de toekomstige communiecantjes uit 1° en 2° leerjaar. Noteer het al op je Puntse kalender.

PUNTSE KABOUTERS
Toen ik zaterdag na de avondmis dringend naar de volgende parochie moest, had ik toch spijt niet even in de zaal te kunnen gaan groeten. Een ploeg van een 10-tal mensen was er aan het werk om onze zaal klaar te maken voor de winter. Isolatie moet warmteverlies en klachten bij zwaar vriesweer voorkomen. Belangrijk werk! Ook al omdat energie sukken van mensen kost. Wil je ook komen helpen? Neem dan direct de telefoon en bel Herman Schelles (014-58 47 01). Bedankt allemaal.

WERELDMISSIEHULP
Door het ontslag van Louis Mannaerts omwille van leeftijd is Fons Vannuffelen wekelijks alleen op ronde om de rode kledijkoffers van Wereldmissiehulp leeg te maken en op te stapelen in zijn schuur, in afwachting van transport. Wie heeft er elke week enkele uren tijd om Fons - en vele mensen uit het zuiden van de aardbol - te helpen? Bel hem even op en zie of het iets voor u is: een eenvoudige job van groot belang! Tegelijk danken we Louis om zijn inzet in de vorige jaren.

BOND ZONDER NAAM
Vanaf deze week zijn de kalenders 2005 van de Bond Zonder Naam verkrijgbaar. Bond zonder Naam beschikt eveneens over mooie kaarsen en fijne geschenkjes voor allerlei gelegenheden. Voor al deze artikelen kun je steeds terecht bij de familie Hoet-Van Dingenen, Vogelzang 82, Geel-Punt, tel. 014-59 06 00.

GEVONDEN
Zondag 24 oktober werd aan de deur van de kerk een leesbril gevonden.
In de parochiezaal werd een oorbel gevonden na de vergadering van KVLV.
Deze gevonden voorwerpen zijn terug te bekomen op de pastorie.

GEELSE KUNSTKRING
De Geelse Kunstkring heeft een groepstentoonstelling in 'De Schrijnwerkerij', aan de parking van de Nieuwstraat. Een van onze medeparochianen, Maria Guitaer, neemt ook deel aan deze tentoonstelling die loopt tot zondag 7 november van 13 tot 18 uur. Het zal haar plezieren u daar te ontmoeten.

LAATSTE BLOOPERS
Ook bij ons zijn de schrijvers van het parochienieuws geen beroepsmensen. Er staat wel eens een foutje in, maar zo erg als… is het niet! Lees maar:
- Inzamelactie voor Wereldmissiehulp. U kan al uw kleren achterlaten in de kelder van de parochielokalen.
- Vrijdag een thema-avond over zwaarlijvigheid en diëten. Ingang via de dubbele deur naast de kerk.
- Na de mis van zondag is er in de kerk een hoed gevonden van het mannelijk geslacht. Je kan hem op de pastorie ophalen.

KIENNAMIDDAG FC Punt
Op donderdag 11 november is er een grote kiennamiddag in de Feestzaal van Geel-Elsum. Men kan inschrijven vanaf 12 uur. Er zijn vele waardevolle prijzen te winnen, ge zult het u niet beklagen. Deze kiennamiddag is ten voordele van 'Jeugd FC Punt".

KWB
Bestuursvergadering op donderdag 4 november om 20u.

KVLV
Donderdag 4 november komt het bestuur samen om 19.30 uur.
Noteer ook:

GKC WAFELVERKOOP
Tijdens het allerheiligenverlof komen de leden van Korfbal Punt weer de heerlijke MINA-wafels aanbieden, ten voordele van hun jeugdwerking.

RETROPARTY GKC
De Geelse KorfbalClub organiseert in de parochiezaal van Geel Punt op vrijdag 5 november een retroparty. De gelegenheid om nog eens te swingen en dansen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en voor diegenen die graag een streekbiertje drinken is er het zwaarbierencafé. Iedereen van harte welkom vanaf 21u. U steunt er onze jeugdwerking mee.

Restaurant Jennes Road Racing

JAARKALENDER
Alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt hebben ondertussen hun activiteiten binnengebracht voor de jaarkalender van 't Punt. De laatste hand wordt nu gelegd aan de afwerking. Van zodra dit klaar is vertrekt de kalender naar de drukker zodat de nieuwe kalender van 2005 begin december door de bestuursleden van KWB te koop zal aangeboden worden aan de prijs van 4 Euro.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2004-2005
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Week 41 Week 42 Week 43 Week 44

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be