Parochienieuws

Week Nr. 44 -  27 oktober 2004

ALLERHEILIGEN
In onze parochie zetten we het hoogfeest van Allerheiligen in op de vooravond. Zondag 31 oktober om 18 uur zal het Clemenskoor met hun zang meejubelen om de vele heiligen Gods in de hemel en op aarde: allen die met een eenvoudig, dienstbaar leven ons hebben verblijdt en Gods wil hebben gedaan. Op de hoogdag zelf zijn er twee diensten: de mis 's morgens om 8 uur en in de namiddag een gebedsdienst om 15 uur voor alle overledenen sedert Allerheiligen 2003. Een gedachtenisprentje met hun namen wordt dan meegegeven.

ZIEKENCOMMUNIE
Op 2 november zal in de namiddag tussen 14 en 16 uur de communie gebracht worden bij onze zieke parochianen.

PAROCHIEBLAD
Heb je uw parochieblad nog niet geherabonneerd? Doe het dan spoedig. Het kan met de overschrijving die in uw brievenbus is gestoken. Je kan ook 19 euro binnenbrengen, in een omslag met je naam en adres erop, op de pastorie. Op 10 november moet alles klaar zijn. Dank voor uw medewerking! Het bespaart ons geloop en geschrijf achteraf.

EERSTE COMMUNIE
Vanavond komen de ouders van 1° en 2° leerjaar samen in de parochiezaal om 20 uur.

JONGE ORGANIST
Zaterdag 16 oktober werd de avondmis voor het eerst opgeluisterd door een nieuwe organist. Stefan Wuyts uit Oevel is bijna elke week in onze kerk aanwezig en verraste ons met de vraag of hij het orgel mocht bespelen tijdens de diensten. Hij zit in de muziekacademie in de vijfde klas middelbaar en heeft heel wat talent(en). Na een korte inleiding door Paul De Beuckeleer is hij van start gegaan en begeleidde de dienst met zachte, mooie orgelklanken. Stefan zal dat voortaan, voorlopig eens per maand doen. En wij zijn er heel blij en dankbaar om.

BLOOPERS
Bloopers zijn goedbedoelde zinnen die fout in elkaar zitten en zo ook foute informatie overbrengen. Ook in het parochieblad gebeurt dat. Hieronder enkele voorbeelden. Wees gerust, het gaat niet over ons Clemenskoor. Dus 'ergens in Vlaanderen' verschenen deze berichten.
- Voor ons koor vragen wij vooral nieuwe mannenstemmen, want de Heren liggen nog altijd onder de dames.
- Dinsdag 20 uur, lezing over 'wat is de hel?' Tijdens de pauze optreden van ons koor.
- Er wordt een collecte gehouden voor uniformen voor de nieuwe koorleden. De oude zijn immers in slechte staat.

KVLV
Donderdag 28 oktober a.s. komen onze bloemschiksters om 19 uur samen in de zaal en in het kader van deze dagen van herdenking maken ze een mooi bloemstuk voor de begraafplaats.
Donderdag 4 november komt het bestuur samen om 19.30 uur.
Noteer reeds:

GKC WAFELVERKOOP
Tijdens het allerheiligenverlof komen de leden van Korfbal Punt weer de heerlijke MINA-wafels aanbieden, ten voordele van hun jeugdwerking.

RETROPARTY GKC
De Geelse KorfbalClub organiseert in de parochiezaal van Geel Punt op vrijdag 5 november een retroparty. De gelegenheid om nog eens te swingen en dansen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en voor diegenen die graag een streekbiertje drinken is er het zwaarbierencafé. Iedereen van harte welkom vanaf 21u. U steunt er onze jeugdwerking mee.

JAARKALENDER
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt. Indien jullie jullie activiteiten willen terugvinden op de jaarkalender van 't Punt, gelieve dan het jaarprogramma 2005 op papier binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21, of nog beter door te sturen via e-mail naar johan.jacobs@advalvas.be voor eind oktober.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Week 41 Week 42 Week 43

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be