Parochienieuws

Week Nr. 43 -  20 oktober 2004

MISSIEZONDAG
Op 23 en 24 oktober is het missiezondag. Elk jaar trachten we dan in onze parochies van Geel-Zuid een missionaris de preek te laten doen.
In Stelen, Zammel, Oosterlo en Winkelomheide komt Jaak Huys getuigen van zijn werk in Kenia. Hij is een leken-missionaris van de Focularebeweging.
In St.-Amands en Punt komt Herman Cornelissen getuigen. Hij is een witte pater van Africa die vele jaren in Burundi verbleef maar ook in Jeruzalem en Rome actief was.

ONS PAROCHIEBLAD
Toch niet vergeten? Voor 10 november moeten alle abonnementen hernieuwd zijn! Doe het spoedig. Heb je al eens gepraat met vrienden? Het parochieblad is het waard om nieuwe abonnementen te winnen.

OUDERS EERSTE COMMUNIEKANTEN
Terwijl de leden van de werkgroep vandaag naar een decanale info-avond trekken nodigen ze de ouders van de eerste communiekantjes uit om woensdag 27 oktober allen aanwezig te zijn in de parochiezaal. Om 20 uur starten we en om 22 uur ronden we af en tussen beide krijg je belangrijk nieuws over de voorbereiding. Met zijn allen naar de eerste communie 2005 en 2006. Tot dan.

KVLV-BESTUUR
Noteer de gewijzigde datum voor onze volgende bestuursvergadering: donderdag 4 november om 19.30 uur. Heb je het genoteerd in je agenda? Dank

KVLV BLOEMSCHIKKEN
Op onze ledenvergadering kon je de bloemstukjes keuren, ze waren weer om te bewonderen. Hebben alle geinteresseerden reeds hun naam opgegeven voor deelname? De ingeschrevenen ontvingen reeds het formulier met de verschillende keuzemogelijkheden. Hebt u de keuze gemaakt welk van de mooie bloemstukjes men wil in mekaar steken: zorg dan voor het nodige materiaal. Dus wees op post op donderdag 28 oktober om 19 uur in de parochiezaal.

PAROCHIEZAAL
Oproep aan alle bereidwillige helpers en zeker aan onze verenigingen.
Om de warmte in onze parochiezaal beter te verdelen en te behouden, willen we een isolatieplafond aanleggen. Daarvoor zoeken we vele handen die dat werkje willen helpen opknappen. Alleen kan dat echt niet. Graag een seintje aan Herman (014/58.47.01) of Maria (014/58.78.79). Wij werken tijdens het weekend van 23 – 24 oktober, dat om ieder de kans te geven enkele uurtjes te komen helpen. Start op zaterdag 23 oktober om 9 u. Wees op post.

ZETDUIVELS
Ooit is het gebeurd dat de pastoor van Zammel in zijn parochieblad een schrijffout maakte met bekendheid tot in het Pallieterke. De Kookkunstclub nodigde de leden volgens hem uit voor een 'wijfproefavond'. Het was maar één letterke fout. Een berichtgeving in een ander parochieblad luidde: "Gedenk in uw gebeden de mensen die ziek zijn van onze parochiegemeenschap". Nog iemand anders schreef: "Voor de mensen die kinderen hebben en het niet zouden weten, er is elke zondag een nevendienst in de kapel…"

KINDERVIERING
Volgende zaterdag om 18 uur trekken ook wij met de missionarissen de wereld in om het goede nieuws van Jezus te brengen. We denken aan de zending die Jezus aan ons alle geeft. Een mooi verhaal, een fijn gebed, een gul gebaar passen bij missiezondag. Kom je meedoen?

JAARKALENDER
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt. Indien jullie jullie activiteiten willen terugvinden op de jaarkalender van 't Punt, gelieve dan het jaarprogramma 2005 op papier binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21, of nog beter door te sturen via e-mail naar johan.jacobs@advalvas.be voor eind oktober.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40
Week 41 Week 42

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be