Parochienieuws

Week Nr. 39 -  22 september 2004

TOMBOLA
De uitslag van de tombola van de parochiefeesten

16583-12538-15537-15257-13304-11379-11737-17331-12000-15870-11317-11523-14828-11707-14237-16426-16608-14774-16002-17722-13881-12948-13779-12924-12023-17519-14240-15605-16089-15061-13818-11106-17625-15014-13419-16973-11052-17069-14585-13819-14449-14676-14383-17067-11029-13832-17066-13161-12856-11369-16407-17939-12589-16621-17956-11792-16971-16087-16443-14391-16660-15771-13778-12266-16672-13776-14183-11815-15504-12288-16464.

Prijzen af te halen in de parochiezaal tot en met zondag 26 september, enkel en alleen op volgende dagen en uren: woensdag tussen 12 en 13 u, zaterdag tussen 17 en 18 u, zondag tussen 10 en 11 u. Daarna tot 15 oktober bij Herman Schelles, Poiel 121, op maandag, woensdag en vrijdag van 17 tot 18 u.

THUISHULP MET DIENSTENCHEQUE
De overheid heeft onlangs de dienstencheque ingevoerd met de bedoeling het officieel werk aantrekkelijker te maken om zo de werkgelegenheid te stimuleren. De dienstencheques kosten 6.20 euro per cheque. De dienstencheques kunnen fiscaal afgetrokken worden, zodat de uiteindelijk kost voor u slechts 4.34 euro bedraagt. Per uur betaalt u één dienstencheque. U werkt volledig officieel en de werknemer loopt geen enkel risico. Zij (hij) krijgt van ons een degelijk uurloon. Zij (hij) is verzekerd tegen arbeidsongevallen en ontvangt een 13de maand. Zij (hij) wordt door ons stipt uitbetaald. Wij zorgen er ook voor dat zij (hij) op verscheidene plaatsen kan tewerk gesteld wordoen zodat zij (hij) minimum 19 uur per week aan de slag is.

Indien U geïnteresseerd bent in deze manier van werken, neem dan vrijblijvend contact op langs telefoon 014-58 61 48 of 0478-32 11 90. Wij zorgen er voor dat U desgevallend dienstencheques ontvangt, wij zoeken iemand die aan uw voorwaarden voldoet en u betaalt één dienstencheque per uur. Contactpersoon: Suzy Van Lommel, Doornboomstraat 59, 2440 Geel.

PAROCHIETEAM HAGELBOS
Op woensdag 29 september komen de parochieteams samen van de federatie Zuid om 20 uur in het mooie bezigheidshuis van het MPI. Dit is gelegen in de straat Hagelbos te Oosterlo. Zammel ontvangt ons en wij starten rond liturgie in onze parochies in dit werkjaar.

SEPPE GEDOOPT
De tweede zondag wordt in Punt gedoopt en zo kwamen Peggy Peeters en Wim Wuyts met hun kindje naar de kerk voor de doopviering. Seppe heet hij naar zij meter Josfien en Peter Jos. Seppe had echter het feest gevoeld en kon zijn ogen niet dicht krijgen. En daar wordt je zo moe van! Alleen bij de doop heeft hij wat geweend en dan is hij ingeslapen als een roos. Peggy en Wim, we hebben een mooie doop meegemaaakt. We hopen dat het voor Seppe ook een reden is om te danken en Jezus verder te leren kennen. En in de Vogelzang gaat hij veel speelkameraadjes hebben.

KANTTENTOONSTELLING
De Bezige Bijtjes gaan hun mooiste kantwerken tentoonstellen in ons parochiecentrum. Je bent welkom zaterdag 2 oktober van 14 tot 18 uur en zondag 3 oktober van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis en voor rolstoelgebruikers toegankelijk. En zoals steeds zal er weer veel volk zijn.

OUDERAVOND  VORMSEL
Donderdag 23 september om 20 uur verwachten we de ouders van onze toekomstige vormelingen in de parochiezaal. Na een stukje catechese geven we ook zoveel mogelijk reeds alle data, uren en activiteiten mee voor de vormselcatechese. We hopen jullie daar te zien.

MOSSELFEEST
Lekkere mosselen kan U eten op zaterdag 25 september van 16 tot 20 uur. Kom ze zelf proeven, u zult overtuigd zijn. Moest u geen mosselen lusten, ook frikkadellen met krieken zijn er te krijgen. Dit feest gaat door ten voordele van onze parochiezaal. Iedereen van harte welkom.

KVLV
Dinsdag 28 september om 19.30 uur: ledenvergadering. Het wordt de startvergadering van ons nieuwe werkjaar met als thema 'vrouwenstreken: tussen heks en heilige!' Ben ik een heks??? Ben ik een heilige? Hoogstwaarschijnlijk een beetje van beide. Aan de hand van een toneeltje, quiz, vraag- en antwoordspel zal dit thema voorgesteld worden.
De talrijke besprekingen en drukke voorbereidingen wijzen er op dat het weer een gezellige, vrolijke avond beloofd te worden. Wees er dus zeker bij.
Om een idee te krijgen wat er kan gemaakt worden op de cursus 'Van draad tot sieraad' (later op ons programma) krijgt u het resultaat te zien op onze eerste ledenvergadering. De lesgeefster was  bereid om enkele stukken uit te lenen. Bedankt. Kom dus zien en maak reeds uw keuze, wat het voor u mag worden.
Ook de bloemstukken van de eerste les 'bloemschikken' zullen er te zien zijn. Dus reden genoeg om op deze eerste ledenvergadering van ons nieuw werkjaar aanwezig te zijn.

JAARKALENDER
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt. Indien jullie jullie activiteiten willen terugvinden op de jaarkalender van 't Punt, gelieve dan het jaarprogramma 2005 op papier binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21, of nog beter door te sturen via e-mail naar johan.jacobs@advalvas.be voor eind september.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37 Week 38

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be