Parochienieuws

Week Nr. 38 -  15 september 2004

TOMBOLA
De uitslag van de tombola van de parochiefeesten

16583-12538-15537-15257-13304-11379-11737-17331-12000-15870-11317-11523-14828-11707-14237-16426-16608-14774-16002-17722-13881-12948-13779-12924-12023-17519-14240-15605-16089-15061-13818-11106-17625-15014-13419-16973-11052-17069-14585-13819-14449-14676-14383-17067-11029-13832-17066-13161-12856-11369-16407-17939-12589-16621-17956-11792-16971-16087-16443-14391-16660-15771-13778-12266-16672-13776-14183-11815-15504-12288-16464.

Prijzen af te halen in de parochiezaal tot en met zondag 26 september, enkel en alleen op volgende dagen en uren: woensdag tussen 12 en 13 u, zaterdag tussen 17 en 18 u, zondag tussen 10 en 11 u. Daarna tot 15 oktober bij Herman Schelles, Poiel 121, op maandag, woensdag en vrijdag van 17 tot 18 u.

THUISHULP MET DIENSTENCHEQUE
De overheid heeft onlangs de dienstencheque ingevoerd met de bedoeling het officieel werk aantrekkelijker te maken om zo de werkgelegenheid te stimuleren. De dienstencheques kosten 6.20 euro per cheque. De dienstencheques kunnen fiscaal afgetrokken worden, zodat de uiteindelijk kost voor u slechts 4.34 euro bedraagt. Per uur betaalt u één dienstencheque. U werkt volledig officieel en de werknemer loopt geen enkel risico. Zij (hij) krijgt van ons een degelijk uurloon. Zij (hij) is verzekerd tegen arbeidsongevallen en ontvangt een 13de maand. Zij (hij) wordt door ons stipt uitbetaald. Wij zorgen er ook voor dat zij (hij) op verscheidene plaatsen kan tewerk gesteld wordoen zodat zij (hij) minimum 19 uur per week aan de slag is.

Indien U geïnteresseerd bent in deze manier van werken, neem dan vrijblijvend contact op langs telefoon 014-58 61 48 of 0478-32 11 90. Wij zorgen er voor dat U desgevallend dienstencheques ontvangt, wij zoeken iemand die aan uw voorwaarden voldoet en u betaalt één dienstencheque per uur. Contactpersoon: Suzy Van Lommel, Doornboomstraat 59, 2440 Geel.

SCHOOLMIS
Vandaag om 9 uur is heel Toppunt samengestroomd in de kerk voor de startviering van het nieuwe schooljaar. De jonge talenten worden aangespoord om ze goed te gebruiken en iedereen moet zijn verborgen talenten ontdekken. We wensen iedereen, leerlingen en leerkrachten, een goed schooljaar toe. En het doet ons plezier dat onze goede parochieschool nog flink wat leerlingen heeft bijgewonnen.

MOSSELFEEST
Morgen, donderdag 16 september, komen de medewerkers van de restaurantdag en het mosselfeest samen. De eersten om terug te kijken en het resultaat te beoordelen. De tweede groep om de laatste hand te leggen aan het mosselfeest op zaterdag 25 september a.s. tussen 16 en 19 uur. Noteer dat nu al in uw agenda: ze zullen lekker zijn!

PAROCHIETEAM
Op de derde insdag van de maand komt ons PT samen. En voor het nieuwe werkjaar staan er weer heel wat opdrachten klaar: jaar van de liturgie, hernieuwing abonnementen parochieblad, start vormsel… we rekenen erop dat iedereen er kan zijn.

JAARKALENDER
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt. Indien jullie jullie activiteiten willen terugvinden op de jaarkalender van 't Punt, gelieve dan het jaarprogramma 2005 op papier binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21, of nog beter door te sturen via e-mail naar johan.jacobs@advalvas.be voor eind september.

KVLV
Reeds noteren: dinsdag 28 september om 19.30 uur: ledenvergadering, start van ons nieuw werkjaar.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26
Week 27-28-29 Week 30-31-32 Week 33 Week 34 Week 35
Week 36 Week 37

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Marcel Daems Tel. 014/54 70 80
E-mail:
Marcel.Daems@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be