Parochienieuws

Week Nr. 26 -  23 juni 2004

“INVULLEN BELASTINGBRIEVEN ACW”

Zoals ieder jaar staat weer een ploeg van het stedelijk ACW klaar om onze belastingbrieven te helpen invullen en zelfs op vaarhand te berekenen, zodat we weten, waar we ons aan te verwachten hebben. In Larum en Stelen zijn ze al geweest. Geen nood, er zijn nog 10 avonden op komst en je kunt steeds van overal naar elke parochiezaal trekken vanaf 19.00 u. De dienst is gratis.

Ook de belastingdienst zelf komt rond. Dat is dan overdag van 09.00 tot 12.00 u. en er wordt niet berekend. Daarvoor moet je wachten tot volgend jaar. Beide rondes hebben hun voor- en nadelen.

VAKANTIEPAROCHIEBLADEN
Op 30 juni verschijnt nummer 27-28-29. Daarin staan de vieringen en intenties aangekondigd voor 3 tot 24 juli.
Misintenties en berichten hiervoor moeten op de parochies binnengestuurd worden voor het weekend van 19-20 juni.

Op 22 juli verschijnt nummer 30-31-32
Daarin staan de  vieringen en intenties aangekondigd voor 24 juli tot 14 augustus.
Misintenties en berichten moeten op de parochies binnengestuurd worden voor het weekend van 26-27 juni. Dit is geen vergissing en het  is dus vroeg.

Op 11 augustus verschijnt dan het normaal nummer 33 terug met het nieuws van de volgende week en de teksten moeten binnen zijn op de normale plaatsen en de normale periodes (1-2 augustus).

Wij vragen aan al onze correspondenten, om voor deze dubbele nummers sober te zijn in de berichtgeving.

Met dank,
Marcel de Vries

Uiteraard kan u uw nagekomen berichten nog altijd doorsturen naar de webmaster van de website Geel Punt en iedereen op zoek naar de laatste berichten kan op de website terecht om deze na te lezen.

IN MEMORIAM HERMINE VAN TONGERLOO.
Donderdag overleed in de Middelheim Kliniek in Wilrijk , op de dienst
palliatieve zorgen  deze  lieve en ingoede vrouw.  Ze heeft het niet gemakkelijk gehad in haar leven, de vroege dood van haar man, Theo Leysen, de zorg om haar kinderen en kleinkind. Ze  was mijn buur  en nog lang zal haar zangerige stem  in mijn geheugen  blijven naklinken.Om het wat rustiger te hebben ruilde ze haar groot huis met een appartement in Mol. Maar lang heeft ze er niet van genoten want ze werd  zwaar ziek. Hermine werd in stilte, in aanwezigheid van enkele genodigden, gecremeerd en bijgezet  op ons kerkhof. Willy en enkele vrienden van Hermine houden eraan om op zaterdag 26  juni, om 18.00 uur in onze kerk tijdens een herdenkingsmis voor haar te bidden.

DOOPSEL
Op de zondag van de verkiezingen 13 juni, werd in onze kerk een kleine parochiaan ten doop gehouden. Thomas Caers is het tweede kindje in de familie van Dirk en Hilde Nevelsteen van de Steenovens. Grote zus Liese zal samen met een hele familieploeg zeker mee helpen zorgen voor kleine broer. Moge Thomas zoals zijn patroonheilige een diepgelovige jongen worden en Jezus verder leren kennen.

ONDERTROUW
Het wordt een groot feest op 14 augustus a.s. Dan trouwen in onze kerk broer en zus tegelijkertijd! Ann Verbraecken en Bert Aerts – Marijke Aerts en Guy Van Passel zullen elkaar die dag trouw voor het leven beloven. We wensen hen een goede vaart toe onder Gods zegen.

KERKFABRIEK
Vrijdag 25 juni komen we om 20.15 u. samen in de pastorie. Er zijn is belangrijk.

TOPPUNT
Onze school heeft zijn oude speeltuigen kunnen vervangen door nieuwe knappe en veilige toestellen. Dat dank zij het oudercomité en vele medewerkers. Van een buurgetuige hoorde ik dat op één zaterdag met man macht alles in orde werd gebracht. We weten zeker dat de kinderen van Toppunt er voluit zullen van genieten. Daarvoor dank aan allen die dat mogelijk maakten voor onze school.

MAAK UW KEUZE
De zesdeklassers van onze parochiale school ontvangen maandag 28 juni om 20.00 u. hun diploma. Na een geweldig zesde leerjaar met vormsel, Oostenrijkse skischool en schoolfeest als hoogtepunten staan ze klaar om overal Toppunt te gaan vertegenwoordigen. We wensen hen, de ouders en de leerkrachten proficiat. Het ga jullie goed! Want er moet alweer een nieuwe keuze gemaakt worden.

PAROCHIEFEESTEN
Woensdag 23 juni om 20.00 u
. verwachten we vertegenwoordigers van alle organisaties om de restaurantdag van 29 augustus en de mosseldag van 25 september op poten te zetten. We vragen aan de lotenverkopers vandaag aanwezig te zijn bij de verdeling van de loten voor de jaarlijkse tombola. Tot straks! 

POIEL
Het 16de Poielse buurtfeest komt eraan. Iedereen is welkom woensdag 30 juni op onze zettersprijskamp in de tent, Poiel 92. Inschrijven kan vanaf 19.00 u. en we starten om 20.00 u. Deelname: 2,5 euro. Prijzentafel: inzet en naturaprijzen. Kaartliefhebbers op post!

KWB
Donderdag 1 juli vanaf 19.00 u.: Invullen van belastingsbrieven
Vanaf 19 u. kun je weer terecht in de Parochiezaal voor het invullen en uitrekenen van de belastingsbrieven. De uiterste datum voor de aangiftes dit jaar is 30 juli 2004.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02 Week 03 Week 04 Week 05 Week 06
Week 07 Week 08 Week 09 Week 10 Week 11
Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21
Week 22 Week 23 Week 24 Week 25

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be