Parochienieuws

Week Nr. 03 - 14 januari 2004

IN MEMORIAM GUST VERLINDEN
Gustje Verlinden, de oudste man van ’t Punt, 93 jaar! Ik zie hem nog zitten in zijn zetel, altijd glimlachend, altijd content. Met moede ledematen, maar met een heldere geest. Hij wist zich gedragen door zijn kinderen, zijn kleinkind en door Wendy, zijn trouwe verpleegster aan huis. Gust heeft me veel levenswijsheid gegeven, geleerd hoe je met de gewone dingen van het leven gelukkig kunt zijn, hoe je dankbaar en blij kunt zijn om de warmte die kinderen en kleinkind je geven, hoe men zich geborgen en veilig kan voelen: een zekerheid als elke morgen en avond een toffe verpleegster je verzorgt en met haar optimisme je dag kleurt. Ook al zijn er problemen in ’t midden van de nacht. Gust had vele vrienden. Juist omdat hij, met zijn levenservaring, een klare kijk op ’t leven had. We zullen hem missen, zijn optimisme, zijn blijheid en dankbaarheid missen, maar gelukkig zijn omdat we hem als vriend mochten kennen. Aan zijn kinderen, kleinkind en verpleegster bieden we ons christelijk meevoelen aan. Moge hun inzet voor Gust een troost zijn. Ze hebben hem in zijn oud worden en ziek zijn, ongelooflijk gedragen met hun toewijding en liefde.

JAAROVERZICHT (vervolg)
Een parochie kan niet zonder centen. Alle gebouwen als kerk, school, zaal… zijn er gekomen dank zij de edelmoedige steun van vele parochianen. En tot op vandaag wordt alles gedragen door eigen volk. Neem nu maar de parochiefeesten met tombola. Wie staat er in de keuken, wie brengt alles op tafel, ruimt af, zorgt voor prijzen…? Allemaal mensen die het Punt in hun hart dragen! En anderen komen genieten van een zondag zonder afwas! Een nieuwe vorm van financiële steun is de schaal op de eerste zondag waarvan de meerwaarde wordt afgedragen aan de verbouwingswerken van onze school. In naam van Top@punt zeggen we ook dank.

Vorig jaar is er maar één huwelijk gesloten in onze kerk. Bart Rombouts kwam het huwelijk van Carl en Nathalie uit Wechelderzande inzegenen. Ondertussen wonen ze wel in de Doornboomstraat. Maar omgekeerd zijn er twee koppeltjes van bij ons elders getrouwd. Allen wensen we hen nog eens goede vaart toe. De verenigingen van het Punt werken positief. Ik denk maar aan de 109 vrouwen van KVLV op een schitterend kerstfeest. En aan de 50- jarige KWB die dat knap gevierd heeft. Aan ziekenzorg dat trouw onze zieken bezoekt of aan KBG die een programma hebben om uw klak voor af te doen. Het meest heeft de Chiro me verrast. In alle stilte zijn ze begonnen om hun lokalen boven de ‘jongensschool’ te vernieuwen en veilig te maken. Knap zeg: ‘A place to be’. Maar eigenlijk hadden ze toch op iets meer hulp gerekend. Vanaf februari – na de examens – is er nieuwe aanval gepland. Wie komt hen helpen? Op het Punt zijn er nog vele andere verenigingen actief: voetbal, korfbal, Landelijke Gilde, buurtwerking in vele wijken,…

Tenslotte heeft de parochie een rijkdom aan toegewijde mensen voor het parochiewerk zelf. Denk maar eens aan de gebedsleiders, kosteressen, parochieteam en kerkfabriek, zangkoor en catechisten voor doopsel, eerste communie en vormsel, oudercomité van onze school,… en al die stille werkers in de buurten. En dan vergeet ik er wellicht nog een heel deel. Allemaal duizend keer bedankt. En het beste voor 2004.

KERKFABRIEK
Vrijdag 16 januari om 20.30 u. komen we samen in de pastorie. Als het in ’t Punt warm is in de kerk ligt dat aan hen. Nu gaan ze ’t ook nog warm maken in de twee sacristieën. Waarvoor dank.

PAROCHIETEAM
Maandag 19 januari om 20.00 u. in de pastorie. Er is altijd meer te bekijken en te doen dan we aankunnen. Tot dan!

BUURTWERKING
De buurtwerking komt bijeen op woensdag 14 januari om 19.30 u. De nieuwe boekjes van " Zo is en zo leeft 't Punt " worden dan uitgedeeld aan de buurtwerkers. Er wordt gezorgd voor een drankje. Tevens zoeken wij nog steeds enkele vrijwilligers om de buurtwerking bij te staan. Iedereen is welkom.

LANDELIJKE GILDE
Landelijke Gilde organiseert op 24 januari om 19.00 u. een ‘gezellig samenzijn’ in de parochiezaal van Geel Punt. Gelieve hiervoor op voorhand in te schrijven bij een bestuurslid. Iedereen van harte welkom.

KVLV
De feestdagen zijn voorbij, het nieuwe jaar is begonnen. Wij hopen dat iedereen vol goede moed en met de beste vooruitzichten het nieuwe jaar tegemoet ziet.

* 15 januari om 20.00 u. bestuursvergadering. Bestuursleden allen op post.
* 27 januari sluiten we onze kookcursus af. Met als basis ‘Melk, zuivelproducten en eieren: basisvoedsel de wereld rond’. Zorg dat je er bent.

PAROCHIEZAAL
Heb je vragen of voorstellen i.v.m. de werking en het gebruik van onze parochiezaal, bezorg die ons dan vóór 25 januari. Zo kunnen we dat ter sprake brengen op onze volgende vergadering.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2003-2004
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week

Week 02

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be