Parochienieuws

Week Nr. 22  28  mei  2003

AGENDA     28 mei - 4juni

Woensdag 4 juni
KBG bestuursvergadering


PASTOOR AFWEZIG
Wegens de jaarlijkse driedaagse samenkomst van de dekens zal de pastoor op 2 en 3 juni niet aanwezig zijn op de secretariaten van Stelen en Punt. Voor dringende vragen in verband met missen of parochiebladteksten kunt u in 't Punt terecht bij Jos Versmissen en in Stelen bij Louis Verachtert.

ONS HEER HEMELVAART
We beginnen en eindigen deze week met een zondag. Morgen is het Jezus’ Hemelvaart. De diensten zijn als op zondag: 18.00 u. op de vooravond, 08.00 u. en 10.45 u. op de hoogdag zelf. Vorige jaren was het steevast op deze dag eerste communie. Maar zoals iedereen wel zal weten, slaan we dit jaar over om volgens jaar weer eerste communie te vieren op die dag, 20 mei 2004.

HEILIG VORMSEL
Zondag 19 mei was onze kerk weer overvol met mensen die het vormsel van 2 jongens en 7 meisjes kwamen meevieren. De vormelingen straalden vreugde en geluk uit. Het was een prachtige viering die begon met regen en eindigde met zon. Na een wonderbaar jaar in de vormselcatechese zijn ze samen op weg om echte getuigende christenen te worden. Bedankt allen die mee de dienst verzorgden, bedankt Christiane  en de catechistenploeg. En proficiat aan allemaal.

EERBIED VOOR HET LEVEN
Op 1 juni wordt bij de jaarlijkse gebedsdag om de eerbied voor het leven te bevorderen in de basiliek van Edegem tussen 15.00 en 17.00 u. een geleide aanbidding gehouden. Onze bisschop vraagt ons in gebed met hem te verenigen.

KVLV
Zaterdag 21 juni bezoekt onze KVLV de Antwerpse kroegen, een waar genoegen. Op een deskundige manier en met goede smaak word je in de wereld van vertier binnengeleid. Met zorg worden typische pleisterplaatsen uitgekozen. Je maakt niet alleen kennis met de charme van de kroegen maar ook met hun historiek en hun vermaarde gasten. Allemaal hebben ze iets aantrekkelijks en lichten ze een tipje van de sluier “typisch Antwerps” op. Beslist een aanrader voor wie het “andere” Antwerpen wil ontdekken.
Ook niet leden kunnen deelnemen.
Vertrek met luxe touringcar aan de kerk om 19.00 uur. Van 20.00 uur tot 23.00 uur rondleiding met gids naar verschillende kroegen. Van 23.00 uur tot 1.00 uur vrij. Om 1.00 uur vertrek naar Geel. Inschrijven bij KVLV bestuursleden of bij Nadine Laeremans Tel. 014/58.11.84 Prijs : 12 euro.

IN MEMORIAM ROSA VAN DE SANDE
Heel onverwachts, verleden week was ze schijnbaar nog kerngezond, is Rosa van ons heengegaan. Ik zal haar blijven herinneren als iemand met een warm hart en een ongemene toewijding voor haar gezin. Voor haar man, die te vroeg van haar heenging, voor de kinderen en kleinkinderen, vooral voor  hen die het moeilijk hadden. Uren heeft ze vertoefd aan het ziekbed van haar dochter. Maar ook de blijde dingen maakten haar zo gelukkig. Terecht fier was ze op de internationale successen van haar kleinzoon, de snelste op zijn racemoto. Ze was ook sociaal. Bij haar vele vrienden gepensioneerden en ziekenzorg was ze gelukkig. Een heel trouw lid. Vrijdag 23 mei hebben we haar uitgeleide gedaan. Aan de familieleden betuigen we ons innig en christelijk medeleven.

DANKBETUIGING
De familie Roodhooft-Lievens wil langs de vele mensen danken die, hoe ook, hun medeleven betuigden bij het afsterven van hun familielid Jos Lievens. Het was een diep menselijke troost.

KWB JOGGING
Er wordt van start gegaan met een kinderjogging (voor kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar) om 14 u. Naargelang de leeftijdscategorie loopt men 200 m, 400 m, 600m of 800 m. Iedere deelnemer krijgt een prijs en voor de eerste 3 in elke categorie is een medaille voorzien. Om 15 u.start de kermisjogging met afstanden van 5 km, 10 km, 15km en 20 km. Inschrijven vanaf 13 u. in de Vrije Basisschool Top@Punt, Vogelzang 64 (aan de kerk Geel-Punt) aan 1 euro voor de kinderen, 2 euro voor de leden KWB (op vertoon lidkaart) en 4 euro voor niet-leden. Alle deelnemers van de kermisjogging nemen deel aan een aanwezigheidstombola met mooie prijzen. Meer info bij Jules Smeyers, Poiel 109, 2440 Geel. Tel. 014/72.35.00.

CHIRO
Geen chiro op zondag 1 juni (Punt kermis) en ook niet op zondag 8 juni (Pinksteren).

LANDELIJKE GILDE
De geplande fietstocht gaat door op 22 juni en niet op de eerder geplande datum.

KBG
4 juni: bestuursvergadering

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be