Parochienieuws

Week Nr. 20  14  mei  2003

AGENDA     14-21 mei

Dinsdag 13 mei
Parochieteam vergadering
KBG autocar-boottocht Antwerpen-Zierikzee
Vormelingen vormselviering oefening

Woensdag 14 mei
KBG Kaart- en praatnamiddag. Boterhammen met kipkap of kaas verkrijgbaar.
Eerste Communie : Vergadering ouders te Stelen

Vrijdag 16 mei
KWB Infoavond rond Tijdskrediet

Zondag 18 mei
Vormselviering

Zaterdag 24 mei
GKC Korfbaltornooi op de terreinen van FC Punt
Fietsgraveren aan de parochiezaal van Geel Punt


BEDEVAART NAAR BEAURAING
Woensdag 2 juli gaan vele mensen van ons bisdom met de bisschop op kop naar Beauraing op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw. Monseigneur Van den Berghe zal de bedevaart leiden onder het thema ‘Gezonden om te dienen’.
Er is een programma voor volwassenen met in de voormiddag een plechtige eucharistie, in de namiddag een Mariale bezinning of kruisweg en daarna lof en zegening van de zieken.
Voor jongeren vanaf 11 jaar is er een eigen programma. Na de eucharistie gaan ze op tocht naar een bijzondere kloostergemeenschap in Lavaux St.- Anne 11 km verder. Onderweg is er picknick, praten, ontmoeten en genieten onder het thema ‘God, ’t is toch prachtig’.
Heb je zin om mee te doen? Schrijf dan in bij Tilly Hoet voor het Punt of Simonne Luyten voor Stelen. Je kunt ook bij Bart Rombouts terecht voor meer informatie. De prijs bedraagt 11,25 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor jongeren tot 18 jaar.

BERICHT VOOR ONZE TUINDERS
Wii vernemen dat de tomatenplanten voor buiten in de volle grond nu klaar zijn. Ook wie over geen serre beschikt kan deze zomer volop genieten van heerlijke zongerijpte tomaten! Mooi plantgoed aan 0.5 euro per stuk bij Karel Daems, Stokt 65, tel. 014/58.21.56.

IN MEMORIAM JOS LIEVENS
Woensdag 7 mei hebben we Jos Lievens uitgeleide gedaan. Hij is nooit getrouwd geweest en toch was hij geen eenzaam man. Hij hield van zijn werk en vond vreugde bij vrienden in kaartspel. Hij ging graag op reis en was een fervent supporter van Verbroedering Geel. Geen match, geen training sloeg hij over. En toen werd hij ziek. Maar juist in dat uitzichtloos ziek zijn, kwam zijn moed en optimisme tot uiting. Met bewondering leerden we deze moedige man in al zijn schoonheid kennen. Nooit hoorden we hem klagen, altijd bleef hij oog en aandacht hebben voor de anderen. Hij wilde niemand tot last zijn, was dankbaar om zus en schoonbroer en de toeverlaat voor Eddy. Wonder hoe hij anderen kon opbeuren en blij maken, ondanks pijn en ziek zijn. Zo zal hij voortleven in onze herinnering als een eenvoudig en moedig man, een optimist en doorzetter. Aan de familie betuigen we ons christelijk meevoelen.

TROUWERS
Er zullen ook dit jaar jonge mensen uit onze parochie huwen voor God en de mensen. Zo zullen Anja Baeck uit de Vogelzang en Joost Briaire uit Mol Rauw op op 23 mei kerkelijk huwen. Zij kozen echter om dat in St.- Amands te doen. Maar wij willen toch ook hen alle geluk toewensen en bidden voor een gelukkige toekomst.

ST.- DIMPNADAG
Echte Gelenaars vergeten niet dat het op 15 mei St.- Dimpnadag is. Niet iedereen zal er kunnen bij zijn. Maar iedereen is welkom om 10.00 u. in de St.- Dimpnakerk om de patrones van Geel te eren.

HEILIG VORMSEL
Op 18 mei zijn het verkiezingen. Maar in onze parochie kiezen 9 jongens en meisjes die zondag om 11.00 u. om als leerling van Jezus  verder te gaan door het leven. De vicaris-generaal van onze bisschop Rik Aegten komt hen vormen met olie en H. Geest. We zijn met de ouders en familie er blij om dat we zo’n flinke jonge christenen bij krijgen in onze parochie. Zij heten: Lies Engelen, Nick Wuyts, Lore Bens, Jeroen Baelus, Kristine Van Hout, Jeltje Heylen, Cindy Kerckhofs, Jill Vandewinkel, Heleen Drijkoningen.
Vrijdag is er vanaf 18.00 u. een laatste voorbereiding om 19.30 u. een gezamenlijke biechtviering voor vormelingen en ouders. We danken onze catechistenploeg, in het bijzonder Christiane, bij wie ze zo dikwijls welkom waren aan huis en wensen vormelingen en ouders proficiat.

FIETSEN GRAVEREN
Fietsen die het nummer van de identiteitskaart van de eigenaar dragen, kunnen gemakkelijk bij hem terugkomen na diefstal. Denk er daarom aan dat je je fiets kunt laten graveren op 24 mei van 09.00 u. tot 12.00 u. in onze parochiezaal.

BIN WERKING
BIN op ’t Punt telt momenteel ± 50 aangesloten leden.
De BIN werking heeft na de eerste vergadering lang op zich laten wachten maar nu is de werking al veel beter en dat zal met de tijd nog verbeteren. BIN wil niet alleen zeggen dat wij informatie kunnen verschaffen aan de politionele dienst maar ook zij informeren ons.
Deze informatie kan van tweeërlei aard zijn:
1.)    De rode berichten welke direct vanuit de politiedienst tot bij ieder lid komt via de telefoon. Dit bericht zal hopelijk zelden moeten verzonden worden want dan gaat het over een zeer recentelijk feit dat na verificatie door de bevoegde diensten aan alle BIN leden zal gemeld worden. Wij zijn verwittigd en wij houden onze ogen en oren open om onze eigendommen te beschermen zonder dat wij politionele taken gaan overnemen.
2.)    De groene berichten slaan terug op informatie over feiten die recentelijk gebeurd zijn in onze buurt of onze buurtparochies en waarover gegevens bekend zijn, die ons informeren maar waarvoor we niet direct moeten gealarmeerd worden. Die berichten zullen meestal via Geel-info-brochure of een informatieblad in je bus terechtkomen via je BIN-coördinatoren, Jos en Louis.
Mensen kunnen nog steeds aansluiten bij BIN om geïnformeerd of verwittigd te worden door de politionele diensten. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om zaken te melden die als verdacht overkomen. Beter dat je iets te veel meldt dan dat niet te doen. Er zijn al zeker resultaten mee geboekt.
Als je wilt aansluiten geeft dan een telefoontje aan je BIN coördinator. Hij zorgt dan voor de verdere afhandeling.
BIN coördinator Geel-Punt is Jos Verhaert: 014 – 723.293 of je kunt mij ook mailen op Jos.verhaert@pandora.be
Jos Verhaert. 

KWB
Infoavond op vrijdag 16 mei om 20u in de parochiezaal
U wil tijdelijk minder werken? Heeft U een minuutje?
Vele werknemers werken van ´s morgens tot ´s avonds.
Of in een flexibele uurregeling ... De werkdruk neemt toe.
Tijdens bepaalde periodes kan het zijn dat deze werknemers behoefte hebben om de riem er af te leggen - volledig of gedeeltelijk - en meer aandacht te besteden aan dingen in zijn leven die voor hem/haar belangrijk zijn.
Wat vroeger 'loopbaanonderbreking' noemde, heet nu 'tijdskrediet'.
Een nieuw systeem dat sinds januari 2002 toelaat om een tijdje minder te gaan werken.
Over dat systeem valt heel wat te vertellen.
Welke vragen komen op de infoavond aan bod?
- hoelang kan ik mijn contract met mijn werkgever onderbreken?
- kan ik ook mijn arbeidstijd halftijds of voor een kwart verminderen?
- hoeveel bedraagt de uitkering?
- kan ik hier bovenop nog een Vlaamse premie ontvangen?
- welke zijn de gevolgen voor mijn pensioen later?
- in welke onderneming kan ik tijdskrediet opnemen?
- ik ben 50+ en zou een dag per week minder willen werken. Kan dat?
- onderbreking of vermindering van mijn arbeidsprestaties omwille van opvoeden kinderen, verzorging van ziek familielid, ...
Patrick Govaert van ACV-studiedienst neemt je mee in de wetgeving en gaat in op je vragen.
Die infoavond richt zich naar werknemers uit de privé-sector.
KWB Geel-Punt organiseert die avond op vrijdag 16 mei om 20 u in de parochiezaal van Geel Punt. Voor leden is die avond gratis. Niet-leden betalen 2,5 euro.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be