Parochienieuws

Week Nr. 16  23  april  2003

AGENDA     23-30 april

Woensdag 23 april
KBG Paasviering en ledenvergadering

Dinsdag 29 april
KVLV Ledenvergadering "Leven is veranderen"

VAN HARTE WIL IK DANKEN, de vele organisaties en vrienden van ’t Punt en Stelen die van mijn gouden priesterjubileum een unieke viering hebben gemaakt. De warme woorden van deken Jan Mertens, Johan Jacobs, Josfien Vangenechten en burgemeester Frans Peeters maakten alles nog mooier. Van harte dank ik allen die hoe dan ook mee hebben gevierd. Speciale dank aan de fijne mensen die zorgden voor de receptie na de misviering. Ik zal het niet vlug vergeten. Bekijk hier de fotoreportage.
J. Versmissen, oud-pastoor

BROEDERLIJK DELEN
Dat Broederlijk Delen onze mensen nauw aan het hart ligt, blijkt toch uit de globale som die we kunnen verzenden. De eerste zondag 30 maart bracht de schaal 392,32 euro samen. De spaarpotjes van de schoolkinderen brachten nog eens 68,57 euro bijeen. Op Palmzondag  werd nog eens 622,81 euro samengebracht. In totaal 1 083,70 euro of 43 716 oude BEF opdat Senji zou kunnen boeren. Het is geweldig. Als je dan nog weet dat van de vlooienmarkt in onze school TOPPUNT nog eens 200 euro langs Bart naar Ruanda vertrekt dan mogen we zeggen dat onze parochie een wereldgevoel heeft. Het is belangrijk dat onze kerk wereldwijd ziet en gevoelig is.

EN NOG TOPPUNT
Bij gelegenheid van het jubileum van onze erepastoor Jos Versmissen werd 400 euro overgemaakt aan Toppunt. En zo blijven we onze parochieschool steunen. Op 10 mei is er om 14.00 u. het jaarlijkse schoolfeest met grote en kleine artiesten. De tent zal weer zwart zien van het volk. Barbecue vanaf 16.00 u. Als je wilt meedoen aan de BBQ moet je wel inschrijven voor 25 april. Vlug doen dus.

KVLV
29 april
om 19.30 u. ledenvergadering “Leven is veranderen”

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be