Parochienieuws

Week Nr. 15  16  april  2003

AGENDA     16-23 april

Zondag 13 april
Gouden priesterwijding Jos Versmissen

Maandag 14 april
KBG  wandelen

Woensdag 16 april
Ziekenzalving

Donderdag 17 april
Vormelingen Chrismamis te Antwerpen

Woensdag 23 april
KBG Paasviering en ledenvergadering
 

VORMELINGEN
Op Witte Donderdag gaan de vormelingen van Stelen en Punt iets speciaals beleven. Om 8.20 uur komen die van Stelen naar 't Punt. Aan de kerk daar vertrekken we om 8.30 uur naar de kathedraal van Antwerpen voor de Chrismamis. De bisschop wijdt dan de heilige oliën voor het doopsel, ziekenzalving en het vormsel dat ze enkele weken later gaan ontvangen. In grote bussen wordt voor heel het decanaat Geel meegebracht. In de namiddag brengen we samen nog een bezoek aan Wereldmissiehulp in Boechout. Rond 16.30 uur zijn we terug thuis. Vergeet niet een picknick mee te brengen en het sjaaltje van de startdag om te doen! Dan ziet onze bisschop die van Geel weer goed zitten!

GOEDE WEEK
Voor de vieringen van de Goede Week werken we samen met Stelen. Witte Donderdag wordt op 17 april om 19.00 u. gevierd in onze kerk. We zijn gastparochie voor de mensen van Stelen om Jezus’ laatste avondmaal en instelling van de eucharistie te gedenken. Na de mis is er nog even stille aanbidding. Goede Vrijdag vieren wij op onze beurt mee in Stelen om 19.00 u. In de namiddag is onze bidkapel open om in stilte Jezus’ lijden te gedenken. Wie voor Pasen nog wil deelnemen aan een dienst van verzoening en boete kan daarvoor vanavond om 19.00 u. terecht in de St.-Amandskerk.

PAASCOMMUNIE
We wensen alle parochianen, zeker aan zieken en bejaarden, een Zalig Pasen toe. Dinsdagnamiddag zal pastoor Jan Mertens de zieken bezoeken met de H. Communie en indien gewenst ook de ziekenzalving toedienen.Je mag je naam nog doorgeven aan Dimpke Verachtert.

PAASDIENSTEN
Op Paasavond zetten we de paasvieringen in met de Paaswake om 18.00 u. Het Clemenskoor zal met alle macht ons vergezellen op de tocht van dood naar leven, van vernedering tot verrijzenis. Op Paasdag zelf zullen we om 08.00 u. de verrezen Heer begroeten met de altijd plechtige dageraadsmis. Tenslotte zijn alle kinderen welkom in de viering van 10.45 u. Op hun wijze en voorbereid door de werkgroep kindervieringen zullen we het Pasen van Jezus gedenken. En wie weet of we ook in de kerk een paasei gaan vinden.

DANKEN DOET DEUGD
Toen ik vanavond in de kerk kwam geurde alles naar zeepsop en boenwas. Zo werd alles klaargemaakt voor het gouden priesterjubileum van Jos en de paasdagen. Dankjewel stille medewerk(st)ers.

KBG
woensdag 23 april: paasviering en ledenvergadering
21 – 27 april: rusthuisweek

VIERING 60 JAAR KWB
KWB Geel Punt bestaat dit jaar 60 jaar en dat lieten we op zaterdag 5 april niet ongemerkt voorbij gaan. We startten de feestelijke jubileumavond met een mooie receptie. Er werden geschenken uitgewisseld en met het glas in de hand en een lekker hapje in de mond werd de fototentoonstelling met foto´s uit de oude doos bezocht. Daarna volgde een woordje van onze voorzitter, die het belang en de werking van de KWB in de picture plaatste. Hij greep de gelegenheid aan om enkele leden met vele jaren dienst in de bloemetjes te zetten. Tenslotte werd er voor ambiance gezorgd door het muzikale optreden van Jaco and the perfect Rule en als kers op de taart deed buikspreker Mister Boullart de ganse zaal bulderen van het lachen. Iedereen genoot met volle teugen van deze prachtige feestavond en sommigen vroegen zelfs of we volgend jaar ons 61-jarig bestaan niet wilden vieren, zo fantastisch had iedereen zich geamuseerd. Meer sfeerfoto´s van deze onvergetelijke avond vind je hier en als foto van de week.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be