Parochienieuws

Week Nr. 14  9  april  2003

AGENDA     9 - 16 april

Donderdag 10 april
KVLV gratis kookdemonstratie
KVLV bloemschikken met kinderen
Ziekenzorg bestuur

Zondag 13 april
Gouden priesterwijding Jos Versmissen

Maandag 14 april
KBG  wandelen

Woensdag 16 april
Ziekenzalving

GOUDEN PRIESTERWIJDING
Op 13 april viert Jos Versmissen zijn 50-jarige priesterwijding. Eigenlijk op 12 april want die dag werd hij in 1953 door kardinaal Van Roey priester gewijd. Ze waren met 75 dat jaar, toen nog het aartsbisdom Mechelen. Vijftig jaar, een mijlpaal in een mensenleven. Al hebben verjaardagen Jos nooit wakker gehouden, een gouden jubilee is toch iets anders… Willens nillens kijkt men toch even terug naar wat achter en voor u ligt. In die periode was hij 12 jaar onderpastoor in St.-Amands met deken Hellemans als goede baas en 32 jaar pastoor op ’t Punt. Met vooraf enkele jaren legeraalmoezenier in Duitsland en een kort verblijf in Niel. Daarbij was hij ook een tiental jaren pastoor in Stelen. En ieder die Jos kent, weet dat hij 50 jaar gelukkig is geweest, dankbaar en verwonderd omdat zoveel mensen hem steunden in zijn werk. “Mijn afscheid in Stelen en Punt zal ik nooit vergeten omdat ik ervaren mocht dat de mensen me aanvaard hebben met mijn goede en minder goede kanten”, zegt Jos. Een mens blijft en mens en zondag wordt hij gevierd. Vieren kun je niet alleen en daarom hoopt Jos Versmissen dat velen met hem mee komen vieren, vrienden van Punt en Stelen. Daarvoor word je uitgenodigd in de misviering om 10.45 u., de gezinsviering. Daarna wordt er verder gevierd in de zaal met een hapje en een drankje. Ook daar hoopt Jos u te ontmoeten.

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM JOS VERSMISSEN

Jos, die weliswaar op veel plaatsen regelmatig binnenspringt 'om een beetje vrolijkheid binnen te gooien', zoals iemand het onlangs zo schoon zegde, is bang dat hij iemand zou vergeten als hij iedereen persoonlijk zou moeten gaan uitnodigen voor de viering van zijn 50 jaar priesterschap. Daarom gaat hij geen persoonlijke uitnodigingen rondsturen, maar wil hij langs deze weg héél 't Punt en héél Stelen uitnodigen om op zondag 13 april samen met hem komen mee te vieren. De viering begint met een plechtige eucharistieviering in de kerk van 't Punt om 10.45 uur met nadien receptie in de zaal.

Voor een terugblik op de veelzijdige carrière van pastoor Versmissen zou een extra editie van het parochieblad nodig zijn, maar toch willen we hier even vermelden dat er in het prille begin, toen Jos nog een jonge gast was, in Hoogstraten er een zekere onderpastoor Vermeulen was … . Is hij het, die Jos Versmissen ertoe aangezet heeft om pastoor te worden? Niettegenstaande Jos nie braaf genoeg was om misdienaar te worden, was het alleszins deze Vermeulen, die Jos op het goede spoor zette.

Jos trok dus naar het seminarie en werd pastoor en nadien hield het niet meer op. Hij heeft verschillende jobs gedaan, waar het dikwijls terug van nul af aan beginnen was, maar steeds liet hij een spoor van idealisme en bloeiend verenigingsleven achter! Tot hij op 't Punt belandde en er nadien nog Stelen bijnam! Ook aan Stelen had hij geen gemakkelijke partij, maar het resultaat mag gezien worden!

De rode draad door het verhaal van Jos Versmissen is dat hij een geboren optimist is (Pallieter is nooit ver weg), die steeds het goede in elke mens probeert te ontdekken. En het er ook kan uithalen! Iemand met een groot hart. Een pastoor die herder is en middenin zijn kudde schapen staat. Een levenskunstenaar waar we ongelooflijk véél van kunnen leren …  Wij gunnen Jos nog vele jaren temidden van zijn vele vrienden en zijn bloeiende tuin -bijna schreef ik bloeyenden wyngaerdt (!)-.

Bedankt Jos voor alles en dikke proficiat met uw gouden jubileum!!!

DANKBETUIGING
Mia Timmermans dankt allen die voor haar een steun waren bij het afsterven van haar echtgenoot Jan Gilis. Vooral zij die zorgden voor een sfeervolle avonddienst en uitvaart.

BROEDERLIJK DELEN
De eerste omhaling van ons Broederlijk en zusterlijk Delen bracht bijna 400 euro op (of zowat 16 000 oude BEF). Ik weet niet of dat veel is. Alles is relatief: een grote gift extra, het aantal kerkgangers, vergeten aan te denken, geen geld op zak… Maar er is een herkansing mogelijk. Op Palmzondag is er de tweede omhaling en dan doen we er nog een ferme schep bovenop.

SCHOOL TOPPUNT
De omhaling op de eerste zondag sloegen we over. Er wordt al heel wat gevraagd voor Broederlijk Delen. En toch! We weten dat Jos Versmissen, gouden erepastoor en herenboer van ’t Punt , graag met kinderen omgaat en de parochieschool in zijn hart draagt. Daarom zal zondag voor de mis van 10.45 u. in de inkomhal weer een mogelijkheid zijn om de school te steunen. Jos vraagt niets. Hij wil alleen iedereen op de receptie zien. Maar hij zal wel blij zijn als er voor de school een flinke steun komt bij zijn jubileum. Doen! Steek wat in de brievenbus van de jubilaris.

ZIEKENZORG
Woensdag 16 april is een hoogdag voor onze zieken. Dan vragen we Gods steun en sterkte om met ziekte en ouderdomskwalen te leren leven. Iedereen die samen met ons de ziekenzalving wil beleven, is van harte uitgenodigd om 13.30 u. in de zaal. Laat ons weten of je aanwezig zult zijn zodat we de nodige plaatsen kunnen voorzien op ons paasfeest. tel. 014/58.26.34. Wie de ziekenzalving wil ontvangen zonder etentje is ook welkom zonder voorafgaand te verwittigen.

Donderdag 10 april om 19.30 u. bestuursvergadering als voorbereiding op de ziekenzalving.

KVLV
donderdag 10 april
van 13.30 u. tot 16.30 u.
Bloemschikken voor kinderen. We maken een Paaslandschap.

donderdag 10 april van 14.00 u. tot 16.00 u.
Dan kan je een gratis kookdemonstratie bijwonen met centraal thema ‘IJslandse vis’. De chef-kok van Covee’s Lekkerkeuken in Kampenhout bereidt fraaie visgerechten die je kunt degusteren. Ben je geïnteresseerd? Geef dan je naam op aan Josfine of Maria. Het aantal deelnemers is beperkt.

KBG
maandag 14 april  wandelen

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be