Parochienieuws

Week Nr. 10  12  maart  2003

AGENDA     11 - 20  maart

Dinsdag 11 maart
KVLV ledenvergadering om 19.30 u. “Samen aan tafel”
Vormselcatechistenvergadering

Maandag 17 maart
KBG gewestvergadering dagelijkse besturen in PC Elsum

Dinsdag 18 maart
KVLV  “Vogelvoederhuisje in wis en lood”

Woensdag 19 maart
KBG ledenvergadering

Donderdag 20 maart
KVLV bestuursvergadering

PAROCHIETEAM
Maandelijks komen we de derde dinsdag op de pastorie samen. Op 18 maart zijn we er weer voor een volle agenda. We volgen de actualiteit van onze Puntse parochie op. We bereiden de komende vergadering van de federatie Zuid voor over de zondagsdiensten.

EERSTE ZONDAG
We danken allen die de noden van onze parochie ondersteunen bij de eerste zondagomhaling. Er lag 88,39 euro in het mandje. Soms zijn er mensen die een gift doen bij doopsel of ziekencommunie. Ook hen danken we graag. Zo worden de noden van onze parochie meegedragen.

SINT JOZEF
Woensdag 19 maart aanstaande vieren we Sint Jozef, bruidegom van Maria. Meteen wensen we ook alle vaders proficiat op hun feestdag, en in het bijzonder allen die de naam Jozef, Jef, Jo, Jos, Seppe … dragen, want voor hen is het naamfeest. Die avond is er om 19.00 uur mis in onze kerk en dan zullen we hen allemaal gedenken.
Wie eind van de maand mee op bedevaart wil naar Sint Jozef  en pater Damiaan in Leuven, moet nu wel snel inschrijven bij Simonne Luyten, Stelen 34.  Daar krijg je ook alle inlichtingen. 

BERICHT UIT WESTERLO
Nieuwe inwoners van de gemeente Westerlo die ingeschreven zijn tussen 1 september 2002 en februari 2003 worden uitgenodigd door het gemeentebestuur op maandag 24 maart a.s.om 19.30 u. Het bestuur zal de gemeente, het gemeentehuis en de diensten voorstellen. Daarna wordt een receptie aangeboden. Die ontvangst voor de nieuwe inwoners gebeurt op het gemeentehuis.

KVLV
Dinsdag 11 maart
ledenvergadering om 19.30 u. “Samen aan tafel”

De tafel is een ontmoetingsplaats om samen te eten, huiswerk te maken, iets te drinken of gewoon om samen te zitten voor een babbel. Maar mensen eten steeds minder samen met anderen en komen meer alleen te staan. Een groeiende afwezigheid aan tafel is een teken van een groeiend individualisme. We moeten al onze verbeeldingskracht gebruiken om te werken aan een nieuwe tafelcultuur.

Dinsdag 18 maart om 19 u. “Vogelvoederhuisje in wis en lood”
Of het nu winter is of niet, onze vogeltjes zijn gewoon smoor op dat lieftallig huisje.

Donderdag 20 maart om 20 u. bestuursvergadering

Woensdag 26 maart om 19.30 u. in parochiezaal St.-Amands “Nicole en Ingrid, de wereldfietsers”. Inschrijven vóór 18 maart bij een bestuurslid. KVLV-leden  4 euro, niet-leden 6 euro.

KBG
Maandag 17 maart om 14 u.gewestvergadering dagelijkse besturen in PC Elsum
Woensdag 19 maart ledenvergadering

13 mei dagtrip Antwerpen-Zierikzee aan 22,50 euro

Inbegrepen heen- en terugreis met de autocar vanuit de afdeling, Flandriavaart Antwerpen-Zierikzee, drinkgeld chauffeur en gids in Zierikzee, koffie en koek tijdens de heenreis en de toiletstop voor de bus of op de boot.

Niet inbegrepen eetmalen (eigen pic-nic of ergens een maaltijd/snack gebruiken). Aan boord van de Flandria is er gelegenheid om een pic-nic te gebruiken (voor wie ’s morgens vaart). Aan de bar op de boot zijn belegde broodjes, koeken en vla te bekomen alsook koffie, thee, bier en frisdranken en dat alles tegen democratische prijzen. Inkomgelden tijdens de geleide bezoeken dienen ter plaatse betaald te worden.
Inschrijving op de koffie van 19 maart.
Verzekering: alle leden zijn verzekerd via de algemene ledenverzekering.
Inlichtingen: Tijdens deze dag zijn er twee reisroutes namelijk een A- en een B- route. Die zijn gelijkwaardig in aanbod, de Flandriaboot kan slechts 200 personen vervoeren. Half april weten we welk programma we volgen. Van iedere deelnemer mag verwacht worden dat hij/zij tenminste 2 km kan wandelen zonder hulp van anderen . Personen  die na het verkrijgen van de inschepingskaarten omwille van één of andere reden niet zouden meekunnen, krijgen 12,50 euro terugbetaald.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be