Parochienieuws

Week Nr. 9  5  maart  2003

AGENDA    5 - 12 maart

woensdag 5 maart
KBG bestuursvergadering

donderdag 6 maart
KVLV Bakken met Kinderen
KWB Bestuur

Zaterdag 8 maart
Parochieteam en Chiro Jomesa

maandag 10 maart
KBG wandelen
KBG studiedag voor voorzitters en secretarissen in Retie

Dinsdag 11 maart
KVLV ledenvergadering om 19.30 u. “Samen aan tafel”
Vormselcatechistenvergadering

OUDSTE INWONER PUNT OVERLEDEN
Maria Rens
uit Poiel zou op 21 september 94 jaar geworden zijn. Maar al was ze zo oud, haar heengaan kwam voor allen die haar kenden heel onverwachts. Woensdag had ze nog zoveel deugd met kaarten op het koffiefeest van de gepensioneerden. Vrijdag na een dag ziek zijn, overleed ze. Ze was een eenvoudige maar ingoede vrouw. Je zag het aan haar ogen die altijd vertelden hoeveel ze hield van haar kinderen, klein- en achterkleinderen maar ook van allen die ze ontmoette. Ze voelde zich zo gelukkig bij haar vrienden van ziekenzorg en van de gepensioneerden. Ik kan me niet herinneren dat ze één feest oversloeg. Nu is ze terug bij haar man die op de dag van hun verhuis naar ’t Punt, toen hij voor ’t laatst als afscheid rond zijn huis wandelde, plots overleed. Aan de familie betuigen wij ons christelijk meevoelen.

PAROCHIERAAD
Na de parochieraad van januari  kwamen we op 20 februari al terug samen voor een bespreking over zaal, parochiefeesten en jubileum van oud-pastoor Jos Versmissen. Alle verenigingen krijgen wel een verslag. Daarom toch maar enkele punten uit deze belangrijke samenkomst.

Over de parochiezaal
- Er wordt op het Punt heel hard gewerkt om de zaal in orde te houden. Iedereen moet daar zijn deeltje voor aanbrengen in steun, werk, zorg of contact met de verantwoordelijken.
- Bijna 20 jaar trokken Maria Schelles,  broer Herman en schoonzus  Magda de kar zonder op een inspanning te zien. Zij geven op 1 mei deze verantwoordelijkheden door. Wij kunnen alleen merci en dank zeggen aan jullie.

Over de parochiefeesten
-Dit jaar zijn die zoals gewoonlijk eind augustus op 29 en 31/08. Parochiefeesten en tombola zijn noodzakelijk om onze parochielokalen te onderhouden.
- Zo stelde zich deze dagen het probleem aan de verwarming van onze zaal bij extreme en langdurige koude. Jos en Herman zoeken naar een oplossing voor volgende winter met glaswol op het plafond of …? Maar koken kost geld Blijf ons steunen en meewerken.
- Volgend jaar wordt gedacht aan parochiefeest op de laatste zondag van augustus en mosselfeest eind september.

Jubileum Jos Versmissen
- Een gouden oud-pastoor is hij en we gaan dat vieren de dag na zijn priesterwijding op Palmzondag 13 april a.s. in de mis van 10.45 u. met alle parochianen, familie en vrienden. Dat staat nu vast.
- Meer nieuws volgt. Maar dit is al een uitnodiging.

PAROCHIEZAAL
Als mensen weggaan in belangrijke functies dan moet er voor vervanging gezorgd worden. We zoeken dus personen om Maria, Herman en Magda te vervangen. Heb je interesse om iets belangrijks te doen voor onze parochie? Heb je misschien nog bijkomende vragen? Neem dan contact op met de huidige zaalverantwoordelijke, met Jos Versmissen of Guido Holvoet. Concreet gaat het om de verhuring, het onderhoud, het poetsen en de rekeningen van de zaal in orde te houden. Er moeten op ’t Punt zeker mensen zijn die dat aankunnen. En als ze het zo lang volhouden als hun voorgangers is onze parochie goed gesteld. Ben jij een kandidaat of ken je iemand die daarvoor in aanmerking kan komen, geef dan de namen door aan de leden van het zaalcomité of aan een bestuurslid van onze verenigingen.

PAROCHIETEAM EN CHIRO JOMESA
Zaterdag 8 maart komen we om 20 u. samen in de kleine zaal om te zien hoe parochie en Chiro elkaar kunnen helpen. Bij een frisse pint of een kop koffie groeit de geest van verbondenheid en zorg voor elkaar. Tot dan.

VORMSELCATECHESE
We groeien snel naar het vormsel toe dat dit jaar door vicaris-generaal Rik Aegten namens onze bisschop aan 9 meisjes en jongens wordt toegediend op 18 mei a.s. Dinsdag 11 maart komen de catechisten samen bij Christiane in de Leeks.

KVLV
Donderdag 6 maart van 13.30 u. tot 16.30 u. bakken met kinderen “Taarten om van te snoepen”
Bij iedere kinderpartij hoort een leuke taart. De meeste kinderen willen zelf of met de hulp van moeder of vader die lekkere taarten maken… Dan wordt het pas hun eigen zoetje.

Dinsdag 11 maart ledenvergadering om 19.30 u. “Samen aan tafel”

De tafel is een ontmoetingsplaats om samen te eten, huiswerk te maken, iets te drinken of gewoon om samen te zitten voor een babbel. Maar mensen eten steeds minder samen met anderen en komen meer alleen te staan. Een groeiende afwezigheid aan tafel is een teken van een groeiend individualisme. We moeten al onze verbeeldingskracht gebruiken om te werken aan een nieuwe tafelcultuur.

Dinsdag 18 maart om 19 u. “Vogelvoederhuisje in wis en lood”

Woensdag 26 maart om 19.30 u. in parochiezaal St.-Amands “Nicole en Ingrid, de wereldfietsers”. Inschrijven vóór 18 maart bij een bestuurslid. KVLV-leden  4 euro, niet-leden 6 euro.

KWB
6 maart
bestuursvergadering

KBG
woensdag 5 maart bestuursvergadering
maandag 10 maart wandelen
maandag 10 maart studiedag voor voorzitters en secretarissen in Retie

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

Week 7

Week 8

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail:
vermeulenwalter@skynet.be  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be