Parochienieuws

Week Nr. 6  12  februari  2003

AGENDA   12-19  februari

zaterdag 15 februari
KWB Papierslag

zondag 16 februari
Ontbijtbuffet Chiro

maandag 17 februari
Informatievergadering ENA in parochiezaal Elsum

dinsdag 18 februari
KVLV
gezondheidsles

woensdag 19 februari
KBG ledenvergadering
Vergadering Eerste Communie

VAN “MOEDERKESBOND” NAAR EEN BLOEIENDE K.V.L.V.
Toen in 1942 onze parochie boven de doopvont werd gehouden, was één van de eerste bekommernissen van pastoor Lievens, de uitbouw van een sociaal leven. In zijn nieuwjaarspreek 1943 kon hij fier vertellen dat de B.J.B. voor meisjes en jongens, de boerengilde en de boerinnengilde een bloeiende start genomen hadden. Deze laatste, op ’t Punt sympathiek de moederkesbond genoemd, had begin 1943 al 84 leden. Dat jaar ook werd aangesloten bij de nationale bond in Leuven en zo konden ze verleden week officieel hun 60ste verjaardag vieren. Ze vergaderden op zondagnamiddag en kregen er heel wat vorming. Iemand die veel contact had met mensen van toen zei eens: “Als ik op een boerderij kom, kan ik aan honderd en één dingen zien dat de huisvrouw bij de boerinnenbond is”. Hoelang konden de mensen van toen naar school gaan? In 1972, meer en meer jonge vrouwen werden lid van K.V.L.V. en meer en meer arbeidersvrouwen sloten aan, werden de vergaderingen naar een avond in de week verplaatst. En werd nationaal de naam veranderd in K.V.L.V.: van boerinnengilde naar Landelijke Vrouwen. De maandelijkse bijeenkomsten werden telkens tot in de puntjes verzorgd. Vorming, ontspanning en lekker eten. Meerdere malen kreeg ’t Punt warme complimenten van het hoofdbestuur. Men speelde ook toneel, ze gingen op reis, organiseerden jaarlijks een bezinningsdag en zetten zich met hart en ziel in voor de parochie en zijn noden. Sinds 1975 is Josfien Vangenechten voorzitster, nu bijgestaan door Nadine Laeremans en geholpen door een grote en toffe groep bestuursleden. Tweemaal mochten ze een 150ste lid vieren, in 1959 Rosalieke Taels en in 1978 Mia Vleugels-Hendrickx. En als er nog een paar leden bijkomen, kunnen we weer een 150ste lid vieren, we zijn er bijna. Van harte wensen we K.V.L.V. proficiat, we danken hen voor hun inzet voor ’t Punt en hopen dat ze nog vele, vele  jaren mogen bloeien tot vreugde van onze parochiegemeenschap.

HOORZITTING OVER DE HEZE, LIESEL EN WINKELOMHEIDE
De stad Geel nodigt de bevolking uit op hun hoorzitting over het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) op maandag 17 februari in de parochiezaal van Elsum om 20 u.
Op de agenda staan de drie zoekzones die geselecteerd zijn op ons grondgebied door de Vlaamse Overheid nl. de Heze in Geel-Punt, Liesel in Stelen en Winkelomheide.

CHIRO
Zondag 16 februari vanaf 8 u. Ontbijtbuffet Chiro. Iedereen welkom. In de namiddag zijn er dan geen chiro-activiteiten.

KBG
19 februari ledenvergadering
25 februari voordracht Osteoporose in AZ St. Jozef Turnhout

KVLV
12 februari om 20 u. bestuur
18 februari om 19.30 u. gezondheidsles

ZIEKENZORG
Donderdag 13 februari is er bestuursvergadering om 19.30 u. Er is weer de solidariteitstombola van C.M. Mensen die ziekenzorg graag willen steunen, kunnen dat door loten te kopen. Die zijn te verkrijgen bij uw ziekenbezoekster of bij de voorzitster ziekenzorg tel. 014/58.26.34 (Dimpke) of bij 014/58.24.82 (Gusta)

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE
Iedereen weet al wel dat de eerste communie dit jaar niet doorgaat maar verschoven is naar het tweede leerjaar in 2004 dus. Het wordt dus een lange weg ernaartoe. Vorige maand hadden we al een mooie viering rond het thema: “Ook ik ben een stukje van de schepping”. Kijk maar eens in het portaal naar de  knappe puzzel met onze eerstejaarsstudenten. Woensdag 19 februari haalt de sterke werkgroep van het Punt om 20 u. de ouders samen in de parochiezaal. Want zij moeten toch weten waarom dat we die lange weg gaan en hoe dat zal ingevuld worden in het eerste en in het tweede leerjaar * en nog zoveel andere vragen* en wat wordt er van ons verwacht? We hopen dat jullie er allemaal zult zijn.

KWB
zaterdag 15 februari ; papierslag vanaf 9.30 u.
Alle papier en karton mag stevig vastgebonden of in een doos buitengezet worden. Met dank voor uw steun.
Volgende papierslagen 10 mei, 20 september en 15 november.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5

Week 52

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@msn.com  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be