Parochienieuws

Week Nr. 2  15 januari  2003

AGENDA  13 - 22 januari

maandag 13 januari
KBG  wandelen

dinsdag 14 januari
KVLV creatieve vaardigheid ‘Theelichtjes’

woensdag 15 januari
KBG  vakantiebeurs 2003 in zaal Nieuwland te Herentals
Buurtwerking Nieuwe uitgave "Zo is en Zo leeft 't Punt"
Gezinsvieringen : Voorbereiding voorbereiding viering met communiecantjes

Dinsdag 21 januari
Parochieteam : Voorbereiding parochieraad van 29/1

woensdag 22 januari
KBG  ledenvergadering

HET JAAR 2002 (vervolg)
Natuurlijk is dit jaar gebouwd op het vorige en al het goede dat we nu gaan vertellen loopt hopelijk ook verder in 2003. Als pastoor ben ik niet zoveel aanwezig bij de verenigingen. Dat hoeft ook niet. Als we elkaar nodig hebben dan vinden we elkaar wel. Maar als ik ergens aanwezig ben of er zomaar wat rondloop op ‘huisbezoek’ dan heb ik de indruk dat de verenigingen op ’t Punt gedragen worden door flinke en toegewijde mensen. Zij vormen in ziekenzorg, KVLV, KBG en KWB of Landelijk Gilde een dienstbare kerk naar de leden toe. De parochieschool heet Toppunt. Het is een school die zeer direct met de parochie verbonden is. Ik denk maar aan de start van het schooljaar, de aanwezigheid van leerkrachten in vieringen allerlei,… maar de parochie is ook met de school verbonden! Elke eerste zondag geven we een deel van de schaal af om de bouwschulden te helpen dragen. En zoveel mensen die gratis en voor niks helpen in oudercomité en klusploeg. Een echt Toppunt. De werkgroep omtrent de verkeersstroom door onze parochie geeft niet af. Soms is er al een beetje licht te zien. Maar belangrijk is dat er in 2002 geen verkeersdoden waren op de Antwerpseweg. Maar het kan beter. Dank u wel werkgroep verkeer. De Eurofeesten waren ook op ’t Punt een voltreffer van formaat. Die Fransen wisten niet waar ze terecht gekomen waren. Het was een hele klus om ze te herbergen maar het was hen wel bevallen. Eén van hen sprak de historische woorden: “Nadine, c’est une femme comme ça”. Een parochie heeft ook vele lokalen nodig. De kerk is de opdracht van de kerkraad en de zaal is de verantwoordelijkheid van het zaalcomité. Altijd opnieuw ben ik blij dat er zoveel goede medewerkers zijn: kosteressen, lectoren, collectanten, misdienaars, werkgroep gezinsvieringen, Clemenskoor, zaalverantwoordelijken, helpers bij de parochiefeesten zonder tal, oudercomité, buurtwerkers, Chiro en wat nog allemaal. Iemand zei: ‘Maar wij moeten altijd werken’. En ik zei: ‘Ik zal jullie wel eens uitnodigen en dan ga je verschieten door hoeveel mensen de parochiegemeenschap van het Punt gedragen wordt. Nu die uitnodiging zullen we eens met ons parochieteam moeten samenstellen Zij zijn toch de drijvers van dat span felle paarden op het Punt.

KBG
22 januari
: Ledenvergadering.

GEZINSVIERING
Woensdag
15 januari komen we om 20 u. samen in de pastorie om de volgende viering met de toekomstige communicantjes op punt te stellen.

BUURTWERKING
Woensdag
15 januari om 19.30 u.
komen de buurtwerkers samen in de kleine zaal.

PAROCHIETEAM
Dinsdag 21 januari komen we om 20 u. samen op de pastorie. We leggen de laatste hand aan de parochieraad van woensdag 29 januari a.s.

BUURTWERKING
Dank zij de steun van vele Puntse handelaars is de nieuwe uitgave van Zo is en Zo leeft 't Punt weer bij de drukker. Mogen we vragen wanneer U iets nieuw gaat kopen eerst aan onze handelaars te denken, zij zorgen er toch voor dat wij de twaalfde editie weer gratis kunnen verdelen. Op 15 januari 2003 om 19u30 worden de buurtwerkers verwacht in het klein zaaltje om de nieuwe boekjes af te halen. Wanneer je niet kunt aanwezig zijn die avond, geef een seintje  en wij doen de rest.

CHIRO
Vanaf 12 januari 2003
is er voor iedereen Chiro op de jongensschool en dat zowel voor de jongens- als de meisjeschiro.

KWB KALENDER 2003
Nog steeds te bekomen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 aan €4.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 52

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be