Parochienieuws

Week Nr. 1  8 januari  2003

AGENDA 8 - 16 januari

woensdag 8 januari
KBG Bestuursvergadering

donderdag 9 januari
KWB Bestuursvergadering
KVLV Bestuursvergadering

vrijdag 10 januari
KWB start van nieuwe lessenreeks koken

zaterdag 11 januari
KWB afbraak kerststal

zondag 12 januari
Chiro vanaf nu voor iedereen (ook voor de meisjes) op de jongensschool

maandag 13 januari
KBG  wandelen

dinsdag 14 januari
KVLV creatieve vaardigheid ‘Theelichtjes’

woensdag 15 januari
KBG  vakantiebeurs 2003 in zaal Nieuwland te Herentals
Buurtwerking Nieuwe uitgave "Zo is en Zo leeft 't Punt"

HET JAAR 2002 OP PUNT
Met Nieuwjaar wordt alles in statistieken gezet. Het is een boeiende en eenvoudige manier van meten en weten. Maar dar zegt ook niet alles. Vorig jaar zijn er in onze parochie 15 kindjes gedoopt waarvan 3 van buiten de parochie. En er staat al 4 op de wachtlijst voor de komende maanden. We zijn allemaal blij als er ergens een ooievaar nieuw leven meldt in de straat. En die kwam het meest in de Leeks en de Steenovens. In 2002 hebben 3 mannen én vrouwen elkaar trouw voor het leven beloofd in onze kerk voor God en de mensen. Het zijn drie telkens andere verhalen en toch dezelfde in het refrein van vertrouwen en liefde. Dat de Heer Jezus met hen meegaat in vele jaren … van geluk. Zeventien keer zijn we samengekomen in onze kerk om een medeparochiaan te begeleiden naar de hemel. Het is een vrij hoog aantal. Maar het zijn telkens weer innige mensenbanden die losgemaakt worden. Voor hen die blijven is het een moeilijke weg om zonder hun geliefde verder te moeten leven. Hen wensen we sterkte toe. Op 28 april werden 15 jonge  christenen gezalfd met heilige olie die ze op Witte Donderdag zelf bij de bisschop in de kathedraal gingen afhalen. Onze vormselcatechisten zegden dat het zo’n toffe groep meisjes en jongens is! Mogen we op jullie rekenen?  Natuurlijk waren er ook de eerste communiekantjes. Op 9 mei, O.H. Hemelvaart, hebben ze in een prachtige viering rond de goede Herder voor het eerst Jezus ontvangen in het Heilig Brood. En het doet me deugd dat we er zoveel nog regelmatig terugzien in de kindervieringen. Voor het eerst mocht Punt ook samenkomen bij een 100- jarige. Op 13 december laatstleden vierden de familie, de vrienden en de medebewoners van Wedbos Mit Laenen in een dankmis. Ze ligt onbedreigd op kop.In volgorde komen dan Marie Rens Poiel (1909) – Gust Verlinden Herentalseweg (1910) – Marie Proost Herentalseweg (1910) – Rosa Fol Doornboom (1911) – Lisa Van Eynde Poiel (1912) – Lucie Van Gheel Herentalseweg (1912) – Vic Dierckx Grotesteenweg (1913) – Louis Vangenechten Wedbos (1913) – Maria Verellen Puntstraat (1913). Ook hen wensen we een gezegend 2003 toe evenals aan alle Puntenaren. (wordt vervolgd)

EERSTE COMMUNIE
Wellicht weet iedereen al wel dat er dit jaar geen eerste communie is. De jongens en de meisjes van het eerste leerjaar moeten wachten tot 2004. Wachten is niet het goede woord. Ze moeten er naartoe groeien. Een actieve werkgroep uit de parochie en de school is al gestart om in de kinderviering van 24 januari a.s. van start te gaan met alle kandidaten. Maar omdat niet alle kinderen die volgend jaar hun eerste communie zullen doen in onze parochieschool TopPunt de lessen volgen, nodigen we hiermee de ouders van die kinderen uit om contact op te nemen met de pastoor. U kunt hem thuis bereiken op 014/58.40.62. Zeg na de pieptoon je naam, adres en telefoonnummer. Of kom even langs op de pastorie dinsdag tussen 18 u. en 18.45 u. Tot dan.

PUUR GOUD IN DE LEEKS
Georg  Hendriksen en Aaltje Van der Laan
ontdekten weer eens hoe fijn het is om op ’t Punt te wonen. Op 24 december vierden ze hun gouden huwelijksfeest. Maar terecht verkozen ze er geen ruchtbaarheid aan te geven. Hun familie woont ver in Nederland en Georg is pas hersteld van een zware operatie; Ze zouden het wel vieren met hun tweetjes. Maar ze waren vergeten dat ze op ’t Punt wonen en waar mensen voor elkaar belangrijk zijn. En zo vielen ze van de ene verrassing in de andere: de gepensioneerden, de buren, heel de Leeks met ook de kinderen in een hoofdrol en zoveel vrienden schoven aan om hen te overladen met felicitaties en geschenkjes. Ook langs ons Kerk en Leven willen we hen van harte proficiat wensen. Mogen ze nog lang gezond samenzijn. We wensen het van harte want het zijn twee toffe medeparochianen. Proficiat aan het gouden paar.

VERENIGINGSLEVEN
Beste wensen voor 2003
.
Belangrijke oproep voor alle organisaties.
Gelieve zo vlug mogelijk en zeker vóór 25 januari 2003 uw data voor gebruik van de parochiezaal in 2004 op vrijdag, zaterdag of zondag door te geven.
De jaarplanning voor 2004 moet zo vlug mogelijk opgemaakt worden. Gelieve uw data tijdig door te geven.

KWB
Donderdag 9 januari om 20 u. bestuursvergadering
Vrijdag 10 januari om 19.30 u. start van nieuwe lessenreeks koken
Zaterdag 11 januari vanaf 9.30 u. afbraak kerststal

KVLV
Donderdag 9 januari om 20 u. bestuursvergadering
Dinsdag 14 januari om 19.30 u. creatieve vaardigheid ‘Theelichtjes’

KBG
Woensdag 8 januari 2003 bestuursvergadering
Maandag 13 januari wandelen
Woensdag 15 januari vakanties 2003: beurs in zaal Nieuwland te Herentals (overkant ring kleding Wellens, naast de kerk O.L.Vrouw) Zie ook uitgave december  Vakanties 2003 bij eigentijds.

GEVONDEN
Bruin grijs zwart gestreepte kat met bruin vlooienbandje. Neem contact op met Pykels-Bakelants, Leeks 61 Geel Punt tel. 014/58.30.88.

BUURTWERKING
Dank zij de steun van vele Puntse handelaars is de nieuwe uitgave van Zo is en Zo leeft 't Punt weer bij de drukker. Mogen we vragen wanneer U iets nieuw gaat kopen eerst aan onze handelaars te denken, zij zorgen er toch voor dat wij de twaalfde editie weer gratis kunnen verdelen. Op 15 januari 2003 om 19u30 worden de buurtwerkers verwacht in het klein zaaltje om de nieuwe boekjes af te halen. Wanneer je niet kunt aanwezig zijn die avond, geef een seintje  en wij doen de rest.

CHIRO
Vanaf 12 januari 2003
is er voor iedereen Chiro op de jongensschool en dat zowel voor de jongens- als de meisjeschiro.

KWB KALENDER 2003
Nog steeds te bekomen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 aan €4.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 52

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be