Parochienieuws

Week Nr. 48  27 november  2002

AGENDA 27 november – 5 december

woensdag 27 november
KBG raadsvergadering

dinsdag 3 december
19 u. KVLV bloemschikken
Ziekenzorgkranske

woensdag 4 december
KBG bestuursvergadering
14 u.KBG seniorenacademie Turnhout

donderdag 5 december
KWB bestuur

MISINTENTIES 2003

Onderstaande strook heeft een dubbel nut:
Jij moet er niet aan denken, de kans om het te vergeten valt weg en je moet niet meer aanbellen met de kans voor een gesloten deur te staan. Voor ons zijn vergissingen of vergeten haast uitgesloten en we worden niet meer te pas of te onpas aangesproken op straat, telefonisch… Print onderstaande strook uit en bezorg die ingevuld op de pastorie of het secretariaat onder gesloten omslag. Met dank voor uw medewerking.

ADVENT

Zondag gaan we weer op stap naar Kerstmis toe. De advent begint: voor velen de mooiste tijd van het jaar. In een kring van innigheid en bezinning groeien we met de vier kaarsen naar de geboorte van Jezus toe. Voor kinderen is het iets dat hen aangrijpt en bijblijft: ze leren kijken, verlangen en bidden. Voor de grote christenen is het een tijd van waken, omkeren en zien naar de minsten in ons midden waarin Jezus ons aankijkt. We wensen iedereen, klein en groot, een zalige adventtijd toe.

KVLV

Dinsdag 3 december om 19 u. bloemschikken: wij werken in het teken van Kerstmis.
Dinsdag 10 december om 19 u. houden wij onze kerstvergadering. Noteer alvast die datum en let vooral op het begin om 19 u.

KBG

Woensdag 4 december
Vervolg van voorgaande ook in AZ St. Jozef Turnhout 14 uur
Bestuursvergadering

Maandag 9 december
Wandelen
Vormingsnamiddag voor rusthuisverantwoordelijken in De Linde Retie

Woensdag 18 december
Ledenvergadering + Kerstfeest

BUURTWERKING PUNT

Ludo en Walter zijn weer gestart aan hun jaarlijkse sponsorronde om de volgende uitgave van "Zo is en zo leeft 't Punt" weer gratis aan alle Puntenaars te kunnen aanbieden. Misschien zijn er ondertussen mensen als zelfstandige of met een zelfstandig bijberoep begonnen die nog niet vermeld staan in ons boekje. Geef een seintje aan uw buurtwerker, of  aan Ludo of Walter  en het nodige wordt gedaan om U bij op te nemen in het grote Puntse familieboek. Aan de buurtwerkers doen we een oproep om nog eens extra rond te kijken of alles in de buurt nog in orde is. We zouden alle wijzigingen in ons bezit willen hebben voor 15 december.

SCHOOL TOP@PUNT

Op 8  januari vertrekken de leerlingen van het zesde leerjaar richting Arzl om er tien dagen te genieten van een onvergetelijke sneeuwklas. Om de prijs voor de ouders zo laag mogelijk te houden, verkopen we weer truffels. Vanaf 1 december gaan onze zesdeklassers op pad met de beroemde sneeuwklastruffels. We hopen dat ze overal goed ontvangen worden. Dank u wel!

KWB KALENDER 2003

Het ontwerp is naar de drukker. We verwachte de kalenders gedrukt en wel terug tegen begin december.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2003

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

Week 43

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be