Parochienieuws

Week Nr. 43  23 oktober  2002

AGENDA 23 oktober – 31 oktober

woensdag 23 oktober
18 u. Gedurige aanbidding met aansluitend om
19 u. eucharistieviering

zaterdag 26 oktober
Overschakeling naar Winteruur

dinsdag 29 oktober
19 u. KVLV: bloemschikken grafstuk maken

WINTERTIJD

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober verschuift de klok één uur. Is het dan een uur meer of minder slapen? De kranten of TV vertellen het je wel. Maar het wordt 's morgens een uur vroeger licht en 's avonds vroeger donker. Het wordt even wennen en het is een signaal dat we toch naar de winter gaan!

HET PAROCHIEBLAD

Heb je uw abonnement reeds hernieuwd? Of wil je een abonnement aanbieden aan iemand die niet meer bij ons woont? Dan zijn er twee wegen: ofwel schrijf je 18 euro over op de rekening 001 – 3507181 – 28 van Parochie Geel Punt, ofwel steek je 18 euro gepast met naam en adres in de brievenbus van de pastorie Antwerpseweg 135. Het is elk jaar een groot werk om de herabonnering te laten lukken. Help ons deze maand nog dat in orde te brengen. En voor 18 euro krijg je volgend jaar nieuws uit alle zes parochies van onze federatie Zuid.

DOPEN IS PLEZANT

Immers… je mag dan delen in de vreugde van mensen en je ziet weer eens een kind dat later zoals Jezus een lichtje zal zijn in onze wereld. Zondag 13 oktober laatstleden werd Ward Baeck gedoopt. Hij woont met zijn ouders Walter en Ariane en zijn broer Jef in de Vogelzang op een grote boerderij. Mooi dat zijn naam "bewaker van het erfgoed" betekent. Hij zal er werk mee hebben! En Jef was fier de doopkaars te mogen aansteken en mee naar huis te dragen. Ward is de elfde dopeling van dit jaar.

KERKPOETS

Onze Puntse parochie heeft een flinke ploeg kerkpoetsers. Voor de hoogdagen trommelt Josfien van de Rochus haar volk bijeen en dan wordt alles tot in de puntjes verzorgd. Bedankt allemaal voor jullie inzet. Onze kerk mag gezien worden.

GEDURIGE AANBIDDING

In de jaren '40 werd ooit door pastoor Lievens op het Punt voor het eerst een mis opgedragen als start van de toen jongste parochie van Geel. Het was een plechtige viering met deken Peeraer erbij in de remise op de hoek van Antwerpse- en Herentalseweg waar nu café 't Punt is… Elk jaar gedenken we in onze parochie dat heuglijk feit. En daarom sluiten we ons op woensdag 23 oktober, vandaag dus, aan bij deze wereldwijde aanbidding van het Allerheiligste. Voor de mis van 19 u. zal de aanbiddingskapel een uur openstaan voor stille aanbidding van het heilig sacrament. Vanaf 18 u. verwachten we dan ook vele medeparochianen om voor alle noden van de parochie te bidden en om te danken voor alle goeds. Om 19 u. vieren we dan samen eucharistie.

KERKFABRIEK

Dinsdag 29 oktober vergadert de kerkfabriek om 20.30 u. in de pastorie.

IN MEMORIAM ALFONS CLISSEN

Fons en Gaby Van Neylen, zijn vrouw, hebben vele jaren op de Kruisweg gewoond en echt met de parochie meegeleefd tot heel de Kruisweg onteigend werd voor fabrieken. Ze vonden een nieuwe thuis, helaas buiten 't Punt, in Tolhuis Tongerlo. Maar ze bleven met hart en ziel verbonden met onze parochie. De kinderen en kleinkinderen bleven hier naar school gaan, meevieren in onze kerk. Eens op pensioen bleven Fons en Gaby heel trouwe leden van KBG. Omdat ze zich nog steeds Puntenaars voelen, wensten zij dan ook dat vader hier afscheid kan nemen. Zaterdag 19 oktober laatstleden hebben we rond hem gebeden en dankgezegd. Namens de ganse parochiegemeenschap willen wij ons christelijk meevoelen betuigen.

LANDELIJKE GILDE HEKSENTOCHT GEEL-BEL

De Landelijke Gilde Geel-Punt neemt deel aan de heksentocht in Geel-Bel op zaterdag 7 december vanaf 18.45 u. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Heksendrank onderweg, frikadellen met krieken achteraf. Deelnameprijs: volwassenen 10 euro, jongeren tussen 12 en 16 jaar 7 euro. Verplichte inschrijving vooraf tot zaterdag 2 november bij Mario Verwimp, Leeks 50 tel. 014/59.08.34

KWB KALENDER 2003

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar Johan.Jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2003.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be