Parochienieuws

Week Nr. 42  16 oktober  2002

AGENDA 14 oktober – 24 oktober

maandag 14 oktober
14 u. KBG gewestvergadering voor de voorzitters in Larum
20 u. samenkomst leden gezinsviering pastorie

dinsdag 15 oktober
20 u. KVLV bestuur

woensdag 16 oktober
13 u. KBG ledenvergadering

dinsdag 22 oktober
13 – 16 u. Hobbyclub
19 u. KVLV cursus KOKEN

MISSIEZONDAG

Vorige zondag hebben alle kerkgangers een omslag meegekregen om dit weekend hun gaven mee te brengen voor de missies. Vanaf het begin heeft Jezus de kerk een zending meegegeven.En die was heel concreet: vrede brengen, zieken genezen, onderricht geven… Vandaag is de missiebeweging niet meer van hier bij ons naar het zuiden, maar in alle richtingen. Alle gelovigen en alle kerken zenden mensen wereldwijd rond om Jezus' boodschap te brengen. Wij kunnen vanuit het Punt ook steun geven aan mensen die als missionaris willen leven. En zelf mogen we niet vergeten dienstbaar te zijn rondom ons.

IN MEMORIAMS FONS STERCKX EN TOKE SCHROVEN

Weer is het zo. Als op 't Punt iemand sterft, volgt er – het is al jaren zo – spoedig een tweede sterfgeval. Fons Sterckx, die sterke boer moest zich gewonnen geven na een lang en uitzichtloos ziek zijn. Hij is, na de te vroege dood van zijn vrouw, lang alleen moeten blijven. Maar hij vond steun en vreugde bij kinderen en kleinkinderen; Hij had een hart voor 't Punt en leefde mee met het wel en wee van onze parochiegemeenschap. Hij was een trouw lid van KBG en van Ziekenzorg.

Ook Toke Schroven vond haar vreugde in deze toffe Puntse bewegingen. Ze was altijd op post en spelen met de kaarten was haar grote vreugde. Na de dood van haar man bleef ze wonen in haar huis. Ze was er alleen, maar de vele bezoeken van haar kinderen maakten haar gerust. Ze zorgden er trouw voor dat haar niets ontbrak. Maar een plots en onverwacht overlijden kan niemand voorzien. Ook al was ze oud, niemand verwachtte dit plotse heengaan. Voor haar, zowel als voor Fons kwam hun overlijden niet onvoorbereid. Met Pasen ontvingen beiden de ziekenzalving samen met hun vrienden van ziekenzorg. Zo hebben ze hun oud worden en ziek zijn gelovig geheiligd. Fons werd zaterdag 12 oktober uitgeleide gedaan en Toke maandag 14 oktober. We bieden de kinderen en familieleden ons christelijk meevoelen aan.

KVLV

Wij starten dinsdag 22 oktober om 19 u. met onze eerste cursus "KOKEN" van het nieuwe werkjaar. Thema: "Aardappelen, Granen en Peulen, basisvoedsel de wereld rond".Wij hebben het op een andere boeg gegooid en er een meewerkcursus van gemaakt.

In de les nemen we de deelnemers mee op reis en kijken we op de wereldkaart wat waar groeit. Op die manier krijgt men ook inzicht in de vele gekende en minder gekende soorten. Leuk wordt het helemaal als we gaan koken met deze basisproducten en recepten te voorschijn toveren van overal ter wereld.

Geďnteresseerden dingend inschrijven voor die cursus.

Bloemschikkers, denk aan de eerste les op dinsdag 29 oktober om 19 u. We maken dan een grafstuk. Wie inschrijft, krijgt een lijst met de materialen die nodig zijn voor die les.

NAVERGADERING PAROCHIEFEESTEN

Vooreerst heel veel dank aan alle bereidwillige help(st)ers. Aan de schenkers en ophalers van tombolaprijzen, aan de leveranciers en ophalers van groenten, aan de makers van dranknota's, krantenartikels, aan de werk(st)ers in de keuken, zaal, toog, kassa of waar ook, kortom aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de voorbije parochiefeesten. Het zijn jullie die we nodig hebben. Nogmaals BEDANKT!

Ondanks de geringe opkomst op de navergadering – dat vonden wij wel spijtig – was het toch een positieve vergadering. Het verloop van de parochiefeesten en de resultaten werden besproken. De tendens van de voorbije jaren zette zich voort. De opbrengst bedroeg ± 5064 euro. Een vraag die gesteld werd: "Wat gebeurt er met dat geld"? We geven enkele cijfers: de jaarlijkse vaste kosten voor onze zaal  o.a. verzekering, accijnzen, onderhoud verwarming, blusapparaat, leidingen, onroerende voorheffing, … bedragen  ± 3010 euro. Aan elektriciteit, gas en water betalen wij jaarlijks tussen 3800 euro en 4000 euro. Daaruit kunnen wij concluderen dat onze parochiefeesten levensnoodzakelijk zijn voor het onderhoud en de goede werking van de zaal en ook om het gebruik door onze organisaties te kunnen blijven garanderen.

SCHOOL TOP@PUNT

Op woensdag 23 oktober zijn alle kleuters die op 4 november voor 't eerst naar school mogen, welkom voor een kennismaking met onze kleuterleidsters. Alle ouders met kinderen die geboren zijn voor 4 mei 2000, zijn welkom van 10.30 u. tot 11.55 u.

LANDELIJKE GILDE

HET GEWEST GEEL ORGANISEERT EEN TUINCURSUS "COMPOSTEREN"

De theoretische les gaat door op dinsdag 12 november om 20.00 uur in het Provinciaal Proefcentrum voor Veeteelt, Poiel 77 te Geel.
De praktische les zal doorgaan zaterdag 16 november om 9.30 uur. Plaats later nog te bepalen.
Deelnamekosten :
Leden en gezinsleden : 5,00 EURO
Niet-leden                   : 7,50 EURO

Inschrijvingen bij M. Verwimp, Leeks 50, Tel. 014/59.08.34
Iedereen van harte welkom.

MERCI MANNEN!

Zondag 15 september laatstleden organiseerde de Landelijke Gilde Geel-Punt een succesvolle haafkoopdag. De opbrengst daarvan stonden zij af aan Chiro Jomesa en de Vrije Basisschool Top@Punt.

Zij mochten beiden uit handen van de Landelijke Gilde Geel Punt een cheque ontvangen ter waarde van 826,00 EURO.

Dat bedrag zal zeker een steentje bijdragen in de kosten die zij hebben aangaande hun verbouwingen. Chiro Jomesa en Vrije Basisschool Top@Punt willen bij deze dan ook de Landelijke Gilde van het Punt hartelijk bedanken voor dit prachtige initiatief.

GEZOCHT! VRIJWILLIGERS

KBG een dynamische vereniging
voor (jong-) senioren
is op zoek naar jou!!!

KWB KALENDER 2003

Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma binnen te brengen bij Johan Jacobs, St.-Kristoffelstraat 21 of door te sturen naar Johan.Jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2003.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be