Parochienieuws

Week Nr. 25  19 juni  2002

AGENDA  19 juni - 27 juni

woensdag 19 juni: vanaf 13 u. KBG ledenvergadering met koffie
woensdag 19 juni: KVLV: fietsen
woensdag 19 juni om 19u: vergadering Eurofeesten bij Nadine
donderdag 20 juni: 13.30 u. KBG zettersprijskamp in Elsum
vrijdag 21 juni om 20u: Kroegentocht met KWB (iedereen welkom)
zaterdag
22 tot 27 juni: KBG bedevaart Lourdes
woensdag 26 juni: KVLV fietsen
woensdag 26 juni: straatfeesten Poiel
donderdag 27 juni: 20 u. vergadering BIN

AANDACHT

De teksten voor het parochienieuws van week 26, 27 en 28 zullen verschijnen op woensdag 26 juni. Dat is voor 3 weken: van 29 juni tot 19 juli. Hetzelfde geldt voor week 29, 30 en 31: dat nieuws verschijnt op woensdag 17 juli en is van toepassing voor de periode van 20 juli tot 9 augustus. Wil daarmee rekening houden voor de misintenties en de teksten. Voor de periode van 29 juni tot 19 juli moet alles binnen zijn uiterlijk op dinsdagavond 18 juni en voor de periode van 20 juli tot 9 augustus uiterlijk dinsdagavond 25 juni. Met dank voor uw medewerking.

MARIA KANKALA

Het zou een mooie naam kunnen zijn voor een Congolese zangeres! Maar het is gewoon een samentrekking van twee namen die met elkaar te maken hebben, namelijk Maria Peeters en het kindertehuis van Kankala in Congo. Omdat Maria, nu ze op rust gaat in Herselt, na zoveel jaren toch niet wenst gehuldigd te worden, zeggen wij maar dank op een wijze die ze wel graag heeft.
In 1980 bezocht zij het huis te Kankala gebouwd door mensen van de Bouworde voor kinderen zonder huis of thuis. Abi Van Wees en onze Puntse Frans Dens zetten zich totaal voor hen in opdat ze niet meer zouden moeten stelen op de markt om aan eten te komen of opdat ze niet meer buiten zouden moeten slapenů
In het huis (?) worden vandaag 150 kinderen en jongeren opgevangen. Het is de bedoeling hen als mens klaar te maken voor een zinvol volwassenenleven en hen een stiel te leren in hout- of lederbewerking. Zoiets als de eerste vakschool in Geel.
Gezien de omstandigheden in Congo vandaag is er nog meer dan ooit steun nodig. Er is een grote schuld van om en bij het miljoen oude Belgische franken.
Allen die iets kunnen missen en mensen die veel kunnen geven, kunnen daar flink wat vanaf knabbelen. Kijk eens in je spaarpot en zie wat je kunt storten op rekening 000-0857774-03.
Doe het en vermeld 'Maria Kankala'. Dat mag onze dank zijn voor haar inzet en tevens onze hulp voor Congo.
Wie gemakkelijker iets in de ton achteraan in de kerk geeft, mag dat ook nog doen tot en met 30 juni aanstaande. Daarna verdwijnt de ton die zoveel jaren er gewoon stond om u de kans te geven tot steun.
Noteer ook dat het telefoonnummer van Maria Peeters in Herselt hetzelfde is gebleven: 014/58.41.84. Maria wij danken u oprecht en wensen u gezondheid en alle goeds toe in Herselt en zeker tot ziens.

TUINMAN GEVRAAGD

Lucienne Daems, Antwerpseweg 177 is op zoek naar een tuinman voor onderhouds- en snoeiwerken in de tuin. Voor verdere inlichtingen kun je bellen op het nummer 014/58.77.30

AANBOD

Gewone konijnen te koop. Te bevragen Vogelzang 61, tel. 014/58.97.00

POIEL STRAATFEESTEN

Woensdag 26 juni
zettersprijskamp in feesttent Poiel 92.

Inschrijven vanaf 19 u.
Aanvang 20 u.
Prijzentafel: inzet en naturaprijzen
Deelname: 2,5 euro
Voor de niet-zetters:
een pintje drinken bij een gezellige babbel
Iedereen van harte welkom!

Uitslag tombola tornooi KWB-voetbal

KWB
Kroegentocht per fiets op vrijdag 21 juni om 20u vertrek aan de parochiezaal

BIN

Op donderdag 27 juni om 20 u. komen onze burgemeester Frans Peeters en een team van onze Lokale Politie Geel ons nuttige tips geven i.v.m. diefstalpreventie. Verder zullen zij ons informeren over het opstarten van een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Regelmatig krijgt de politie in Geel meldingen van inbraken. Meer dan eens valt het voor dat er op meerdere plaatsen in eenzelfde buurt dieven aan het werk zijn geweest. Door het oprichten van een BIN kunnen de bewoners zelf de inbrakenplaag helpen indijken. Aangezien verscheidene inwoners van onze parochie reeds geconfronteerd werden met inbraakbaldadigheden, denken wij dat het de hoogste tijd is dat jullie in de mogelijkheid worden gesteld om daarin toe te kunnen treden. Die informatieavond gaat door in de parochiezaal. Iedereen is er van harte welkom. Voor meer info kun je steeds terecht bij Nadine Laeremans op het nummer 014/58.11.84.

KBG

* 19 juni: ledenvergadering met koffie: welkom vanaf 13 uur.
* 20 juni: zettersprijskamp in het PC van Elsum om 13.30 u.
* 22 tot 27 juni: bedevaart naar
LOURDES

Zeven parochianen van het Punt gaan met Jos Versmissen en vele andere leden van KBG van 22 tot 27 juni naar Lourdes. Indien je nog gebedsintenties wilt meegeven, kun je bij hen terecht. We wensen hen allen een mooie bedevaart toe.

* 1 juli: bestuursvergadering in het gewoon lokaal
* 9 juli : sport- en ontspanningsnamiddag aan het schoolhuis Velveken 9 Larum vanaf 12.30 uur: begeleide fietstocht om 13.30u.; wandelen: ongeveer 5 km vertrek om 14 uur; volksspelen: petanquen, kegelen, tapkeschiet, kaarten en gezelschapsspelen
* 17 juli: ledenvergadering met koffie voor de rapsten om 13 uur
* Treinreis naar zee: datum wordt later meegedeeld.

PAROCHIEFEESTEN OP 30 augustus en 1 september

Voorbereidende vergadering: maandag 17 juni om 20 u.
Voor alle organisaties en sympathisanten van onze parochiefeesten en ook voor alle verdelers en verkopers van loten voor onze tombola alsook voor de vele gebruikers van onze parochiezaal. Om niemand extra te belasten, wij zijn immers allen vrijwilligers, vragen wij aan de verkopers van loten om deze zoveel mogelijk zelf te komen afhalen op die vergadering.

LANDELIJKE GILDE
Op 15 september organiseert de Landelijke Gilde in samenwerking met de school en de Chiro een haafverkoop ten voordele van deze drie verenigingen. Hierbij doen we een oproep aan allen die denken dat ze iets verkoopbaar hebben en dat gratis weg mag. Die kunnen ons bellen op het nummer 014/58.26.34 van J. Paepen en wij zullen het komen ophalen. We danken u alvast voor uw medewerking.

EUROFEESTEN GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. Enů voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be
Volgende vergadering in de parochiezaal op maandag 27 mei om 20u30.

CHIRO
Wie plastic flessen van 1 liter of meer heeft, moet die niet weggooien. Die kunnen op zondagnamiddag meegebracht worden naar de chiro. De flessen zullen gebruikt worden voor een activiteit van de aspi's op kamp.

KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be