Parochienieuws

Week Nr. 24  12 juni  2002

AGENDA  12 juni - 20 juni

woensdag 12 juni: Ziekenzorg naar Scherpenheuvel
vrijdag 14 juni: KVLV bezoekt Floriade 2002
vrijdag 14 juni: 20 u. KWB bestuur: jaarplanning
maandag 17 juni: 20 u. voorbereidende vergadering parochiefeesten
dinsdag 18 juni: 20 u. vergadering parochieteam
dinsdag 18 juni: afhalen huisvuilzakken inwoners Westerlo
dinsdag 18 juni om 20u: Werkgroep verkeer in parochiezaal
woensdag 19 juni: vanaf 13 u. KBG ledenvergadering met koffie
woensdag 19 juni: KVLV: fietsen
woensdag 19 juni om 19u: vergadering Eurofeesten bij Nadine
donderdag 20 juni: 13.30 u. KBG zettersprijskamp in Elsum
vrijdag 21 juni om 20u: Kroegentocht met KWB (iedereen welkom)

AANDACHT

De teksten voor het parochienieuws van week 26, 27 en 28 zullen verschijnen op woensdag 26 juni. Dat is voor 3 weken: van 29 juni tot 19 juli. Hetzelfde geldt voor week 29, 30 en 31: dat nieuws verschijnt op woensdag 17 juli en is van toepassing voor de periode van 20 juli tot 9 augustus. Wil daarmee rekening houden voor de misintenties en de teksten. Voor de periode van 29 juni tot 19 juli moet alles binnen zijn uiterlijk op dinsdagavond 18 juni en voor de periode van 20 juli tot 9 augustus uiterlijk dinsdagavond 25 juni. Met dank voor uw medewerking.

KWB

Bestuursvergadering met jaarplanning op vrijdag 14 juni om 20u in de parochiezaal

Kroegentocht per fiets op vrijdag 21 juni om 20u vertrek aan de parochiezaal

ZIEKENZORG

Je moet eens goed kijken naar uw loten van de tombola van Ziekenzorg. Elk nummer dat eindigt op 874 wint een aankoopcheque ter waarde van 25 euro. Dimpke Verachtert zal u wel helpen als je prijs hebt.

GEVONDEN

Er is een gouden armbandje gevonden in de St.-Kristoffelstraat. Het is daar terug te bekomen op huisnummer 15.

PAROCHIETEAM

We gaan naar de vakantie toe en toch doen de leden van ons parochieteam verder. Dinsdag 18 juni om 20 u. komen we samen op de pastorie. We gaan samen met een afvaardiging van de kerkfabriek de opvolging van Maria Peeters bekijken. Daarna plannen we naar volgend werkjaar toe!

ONDER-TROUW

Wie onder trouw staan, willen binnenkort de grote stap zetten naar een huwelijk. Zo zullen Dave Nevelsteen en Katleen Vanbosch elkaar weldra het ja - woord geven in de kerk van Elsum. Maar zij wonen op het Punt in de St.-Kristoffelstraat 5 A en zij blijven daar ook wonen. Daarom zeggen we hen nu al proficiat. En wij bidden met jullie om Gods zegen.

NOG EEN VRAAG

Ik kreeg van nonkel pastoor van Stien en Julie een briefje met een dikke proficiat voor de vormselviering en met de vraag om twee liederen mét muziek erbij te mogen ontvangen. Wie kan nonkel Jules helpen? Het gaat om de liederen "En het is niet waar…" én "Gij zijt de wijnstok". De tekst heeft hij al. Hij is op zoek naar tekst én muziek. Kun je ons helpen? Steek het gevraagde dan in de brievenbus van de pastorie met vermelding "pastoor". Met dank voor uw medewerking.

EERSTE ZONDAG

Dat jullie de parochieschool in het hart dragen blijkt telkens bij de oproep voor de schaal van de eerste zondag van de maand. Deze keer bracht de omhaling 134,08 euro op. (5 409 oude BEF). Dat is een meerwaarde van zowat 62 euro (2 500 oude BEF) die we kunnen doorgeven als steun voor deze maand bij de bouwwerken.

TOP@PUNT SCHOOLFEEST
Uitslag tombola

De Vrije Basisschool TOP@PUNT dankt van harte alle sympathisanten die het voorbije schoolfeest mee tot een succes maakten! De tombola bestond in totaal uit zo'n 223 prijzen, waarvan de meeste reeds werden afgehaald. Er staan echter nog een 44 prijzen te wachten op een winnaar. Die kunnen afgehaald worden op het bureel.

Winnende nummers
1026 -1029 -1168 - 2061 -2117 - 2373 - 2388 - 2451 - 2761 - 2764 - 2919 - 3322 - 3589 - 3692 - 3699 3703 - 4736 - 5068- 5078 - 5367 - 5565 - 5567 - 5842 - 5874 - 6114 - 6168 - 6419 - 6421 - 6431 - 6432 - 6458 - 7023 - 7041 -7047 - 7049 - 7071 - 7131 - 7401 - 7580 - 8163 - 8168 - 8340 - 8601 - 8620

KWB 4de Kermisjogging.

Het bestuur van KWB houdt eraan om eenieder die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de jogging te bedanken voor de belangloze inzet. Het feit dat er elk jaar meer lopers worden ingeschreven, is een bewijs dat ook de deelnemers dat ten zeerste op prijs stellen. Zonder de vele bestuursleden, leden en vrijwilligers sympathisanten is dat niet mogelijk. En dat er veel joggers waren, zie je op bovenstaande foto.

BIN

Op donderdag 27 juni om 20 u. komen onze burgemeester Frans Peeters en een team van onze Lokale Politie Geel ons nuttige tips geven i.v.m. diefstalpreventie. Verder zullen zij ons informeren over het opstarten van een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Regelmatig krijgt de politie in Geel meldingen van inbraken. Meer dan eens valt het voor dat er op meerdere plaatsen in eenzelfde buurt dieven aan het werk zijn geweest. Door het oprichten van een BIN kunnen de bewoners zelf de inbrakenplaag helpen indijken. Aangezien verscheidene inwoners van onze parochie reeds geconfronteerd werden met inbraakbaldadigheden, denken wij dat het de hoogste tijd is dat jullie in de mogelijkheid worden gesteld om daarin toe te kunnen treden. Die informatieavond gaat door in de parochiezaal. Iedereen is er van harte welkom. Voor meer info kun je steeds terecht bij Nadine Laeremans op het nummer 014/58.11.84.

TONGELSBOS

De lagere school en beroepsschool voor Buitengewoon Onderwijs nodigt iedereen uit op het schoolfeest van zondag 9 juni van 13 u. tot 18 u. Naast de doorlopende tentoonstelling zijn er voor iedereen talrijke attracties voorzien.

VERLOOFDEN

Wie dit jaar nog kerkelijk wil trouwen, kan best deze maand nog contact opnemen met pastoor Jan Mertens tel. 014/58.40.62 of op dinsdag tussen 18 u. en 19 u. op de pastorie. Vrijdag 14 juni gaat in het ontmoetingscentrum op de Logen - St.-Dimpna - de laatste avond door van de verloofdenwerking. Wil je meedoen? Neem dan contact op met Frans en Betty De Weerdt tel. 014/58.42.57. Een groots project als een christelijk huwelijk vraagt zeker vandaag een ernstige voorbereiding!

KBG

* 19 juni: ledenvergadering met koffie: welkom vanaf 13 uur.
* 20 juni: zettersprijskamp in het PC van Elsum om 13.30 u.
* 22 tot 27 juni: bedevaart naar Lourdes
*
1 juli: bestuursvergadering in het gewoon lokaal
* 9 juli : sport- en ontspanningsnamiddag aan het schoolhuis Velveken 9 Larum vanaf 12.30 uur: begeleide fietstocht om 13.30u.; wandelen: ongeveer 5 km vertrek om 14 uur; volksspelen: petanquen, kegelen, tapkeschiet, kaarten en gezelschapsspelen
* 17 juli: ledenvergadering met koffie voor de rapsten om 13 uur
* treinreis naar zee: datum wordt nog medegedeeld!

PAROCHIEFEESTEN OP 30 augustus en 1 september

Voorbereidende vergadering: maandag 17 juni om 20 u.
Voor alle organisaties en sympathisanten van onze parochiefeesten en ook voor alle verdelers en verkopers van loten voor onze tombola alsook voor de vele gebruikers van onze parochiezaal. Om niemand extra te belasten, wij zijn immers allen vrijwilligers, vragen wij aan de verkopers van loten om deze zoveel mogelijk zelf te komen afhalen op die vergadering.

LANDELIJKE GILDE
Op 15 september organiseert de Landelijke Gilde in samenwerking met de school en de Chiro een haafverkoop ten voordele van deze drie verenigingen. Hierbij doen we een oproep aan allen die denken dat ze iets verkoopbaar hebben en dat gratis weg mag. Die kunnen ons bellen op het nummer 014/58.26.34 van J. Paepen en wij zullen het komen ophalen. We danken u alvast voor uw medewerking.

VOOR PUNTSE INWONERS VAN WESTERLO

Het gemeentebestuur van Westerlo vraagt om langs ons nieuws van 't Punt te vermelden dat op dinsdag 18 juni in de lagere school, Gemeentestraat in Oevel, huisvuilzakken zullen bedeeld worden. Wie die dag niet kan komen, kan terecht bij de telefoniste op het gemeentehuis van Westerlo, tel. 014/54.75.75.

KVLV

FLORIADE 2002

"De leukste tuin van Nederland"

Floriade is een wereldtentoonstelling over horticultuur die slechts om de 10 jaar plaatsvindt. Naast een magneet voor kijklustige mensen is Floriade tevens een trefpunt voor meer dan

150 000 handelaars van over de hele wereld. Het geheel is opgedeeld in verschillende zones, met per zone een bijzonder thema. Voorts zijn er een aantal bijzondere attracties, zoals "Big Spotters Hill" en de internationale inzendingen. Het park biedt voldoende om een hele dag te vullen. U loopt vrij rond en bezoekt waar uw voorkeur naar uitgaat. Het park is 65 hectare groot en bestaat uit drie delen. Elk deel heeft zijn eigen thema en is als dusdanig uitgebouwd.

Programma vrijdag 14 juni

Vertrek aan de kerk te Geel-Punt om 7 u. of  7.30 u.
Omstreeks 9 u. koffiestop te Oosterhout.
Vervolgens rijden we richting Vijfhuizen, waar de Floriade op ons wacht.
Middag: vrij middagmaal
Namiddag: wij zetten onze ontdekkingstocht verder doorheen Floriade
Vertrek uit het park omstreeks 18 u.
Avondmaal in Oosterhout: frieten met stoofvlees
Thuiskomst is voorzien omstreeks 22 u.

Prijs: 45 euro

Inbegrepen:
- vervoer met luxe autocar
- koffie 's morgens
- avondmaal
- toegang Floriade
- begeleiding door een gids

Spreek af met vrienden, buren of kennissen, man of vrouw, zij zijn allen welkom. Iedereen kan aansluiten en dat tot de plaatsen volzet zijn. Een bezoek aan Floriade zal zeker de moeite lonen.

Dringend inschrijven bij Nadine (014/ 58.11.84) of Maria (014/ 58.78.79) of (014/ 58.76.06 werk) en dat uiterlijk tot 28 mei.

EUROFEESTEN GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be
Volgende vergadering in de parochiezaal op maandag 27 mei om 20u30.

CHIRO
Wie plastic flessen van 1 liter of meer heeft, moet die niet weggooien. Die kunnen op zondagnamiddag meegebracht worden naar de chiro. De flessen zullen gebruikt worden voor een activiteit van de aspi's op kamp.

KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

 

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be