Parochienieuws

Week Nr. 19  8 mei  2002

AGENDA 8-16 mei

zaterdag 11 mei: KWB papierslag
dinsdag 14 mei: 20 u. Parochieteam
woensdag 15 mei: KBG ledenvergadering

ABDIJENTOCHT

De twintigste editie van de loop- en wandeltocht van Averbode naar Tongerlo gaat door op donderdag 9 mei. Misschien een gelegenheid om erbij te zijn als loper, wandelaar, kijker of genieter van de zon en de sfeer.

PROFICIAT

Het vormsel van 15 jongens en meisjes heeft niet alleen mij, als vormheer, ontroerd en aangesproken maar ook iedereen doe erbij was. Daarom zeggen we nog eens proficiat aan alle vormelingen en hun families en dank aan allen die eraan hebben meegewerkt. Het was echt goed nieuws dat we hoorden. Jonge mensen die zich willen inzetten voor een betere wereld en van God en de mensen willen houden. Gods goede Geest heeft in hun harten reeds wortel geschoten.

MEIMAAND

Vandaag, woensdag 8 mei, komen we samen om 19 u. aan het kapelletje van de Doornboom, hoek Bruggenhoofdweg. In een vrome bede vragen we Maria om steun en hulp, voorspraak en zegen. We hopen ook daar velen te mogen ontmoeten om samen Maria te eren.

EEN GROTE MERCI

Juist voor de paasvakantie  organiseerden de grootsten van onze school een vlooienmarkt voor Broederlijk Delen. Het zonnetje scheen, het was al wat verlofsfeer en er werd flink gekocht en verkocht. Opbrengst: 233 euro. Je moet het maar klaarkrijgen. Bart Rombouts, de jonge priester die ook vaak in 't Punt de mis leest, was verleden jaar in Ruanda en Congo. Hij heeft daar veel gezien en ook vaak gehoord: 'kan je ons helpen?' Hij komt over zijn ervaringen vertellen want aan hem zijn de euro's overgemaakt om ginds te helpen. In Ruanda of Bukanu zeggen ze dan: 'un grand merci', een dikke merci! Heb je het al eens omgerekend in oude frankskes? Fantastisch wat de jeugd van 't Punt broederlijk en zusterlijk deelt met kinderen van Afrika.

EERSTE COMMUNIE

Morgen, feest van Ons Heer Hemelvaart, zullen 10 kindjes van het eerste leerjaar voor het eerst Jezus mogen ontvangen in hun hartje. Dat zijn: Jef, Evelien C., Ben, Celien, Evelien L., Bram, Martijn, Joren, Stef en Brent. We nodigen iedereen uit om 10.45 u. om erbij te zijn, want het wordt een groot feest rond Jezus de goede Herder.

DANKBETUIGING

Clement en Anny Daems - Boons  danken voor de vele blijken van deelneming die zij mochten ontvangen bij het pijnlijke ongeval van Wim. De talrijke aanwezigheid van vrienden, buren en familie in de gebedswake en uitvaartdienst heeft hen diep getroffen. De vele bemoedigende kaartjes was hun een grote troost.

GEZINSVIERING

We zijn in de meimaand en zondag 12 mei is het nog moederdag. We hebben dus moeders te vieren in de gezinsviering van 10.45 u. Het zal heel mooi zijn en we hopen dat vele kinderen en hun moeders komen meevieren.

PAROCHIETEAM

Hoewel het jaar stilaan naar de vakantie neigt, komen we dinsdag 14 mei om 20 u. samen in de pastorie. Verslag ervan komt later wel in het parochieblad, maar ons P.T. werkt samen en rustig verder aan zijn opdracht: de parochie leiden en begeleiden.

KWB

* Zaterdag 11 mei: papierslag vanaf 9.30 u.
Papier tijdig en goed samengebonden buiten zetten.

* Vrijdag 17 mei: Tafeltennis "Nacht der Dubbels" vanaf 19.30 u.
Iedereen die graag eens een avondje samen met een competitiespeler enkele dubbelwedstrijden wil spelen, is welkom op onze jaarlijkse "Nacht der Dubbels Tafeltennis" in het clublokaal van Mepp-Stegeta in de Collegestraat. De teams worden samengesteld door loting en je hoeft echt geen topspeler te zijn om te kunnen deelnemen. Inschrijven aan 2,50 euro bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21 Tel. 014/58.48.15.

KBG

*Woensdag 15 mei: ledenvergadering om 15.30 u. Onze wijkagent Dhr. Wim Dekort zal ons komen spreken over "Veiligheid". Nadien is er gelegenheid om vragen te stellen. Na de voordracht is er koffiemaaltijd en tombola. De kaarters of de rapsten verwachten we al om 13 u.
* Woensdag 22 mei vanaf 14 u. is er de jaarlijkse kaart- en babbelnamiddag. Madeleine heeft beloofd dat ze er zal zijn!
* Verbroederingsfeest met KBG Oevel (dansnamiddag): inschrijven tijdens de ledenvergadering van 15 mei: 2,50 euro voor een hapje en een drankje.
* Intenties voor Lourdes: geef ze door aan een bedevaarder tijdens de ledenvergadering van 15 mei.

KVLV

FLORIADE 2002  "De leukste tuin van Nederland"

Een wereldtuinbouwtentoonsteling die om de 10 jaar in Nederland plaatsvindt.
Uit de vele informatie en artikels omtrent deze tentoonstelling blijkt dat deze FLORIADE een bezoek overwaard is.
Op vrijdag 14 juni zullen ook wij een bezoek brengen.

Vertrek omstreeks 7 u. Terug omstreeks 22 u.

Prijs: 45 euro

Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Nadine (014/ 58.11.84) of Maria (014/ 58.78.79) of (014/ 58.76.06 werk)
Spreek af met vrienden, buren of kennissen: ook zij zijn welkom.
Iedereen kan aansluiten en dat tot de plaatsen volzet zijn. Neem dringend contact op en schrijf in, het zal zeker de moeite lonen.

BUURTNIEUWS

Richt U een barbecue of een andere activiteit in op 11 juli of tot 11 dagen voor 11 juli dan kan U mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover kan U meer inlichtingen inwinnen via www.11daagsevlaanderen.net  en aanvraagformulieren kan U bekomen op het secretariaat van de stad Geel, 014/570 862.
Snel zijn is de boodschap. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 11 mei.

TWEEMAAL LEZEN

Nog steeds komen er berichten door dat misintenties niet of niet op de gevraagde dag worden gelezen! Er kunnen daartoe vele redenen zijn. Maar er is maar één oplossing nl. je intenties komen afgeven op de uren dat het secretariaat open is. Dat is op dinsdag van 15.30 u. tot 16.30 u. en van 18 u. tot 19 u. Indien dat echt niet kan, is er nog een uitweg! Namelijk dat je onder gesloten omslag in de brievenbus van de pastorie een briefje steekt met de data en de namen van de gevraagde intentie en daarbij het gepaste geld. Een misintentie kost vandaag 10 euro. Vermeld op de omslag: pastoor en je eigen naam en adres. Om een intentie op de juiste dag te laten vermelden in het parochieblad moet je minstens 14 dagen op voorhand naar de pastorie komen.

EUROFEESTEN GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be