Parochienieuws

Week Nr. 18  1 mei  2002

AGENDA 2 - 9 mei

woensdag 1 mei: 19 u. gebedsmoment aan kapelletje Hees
donderdag 2 mei: KWB bestuur
zondag
5 mei: KWB Bedevaart Scherpenheuvel
dinsdag 7 mei: Ziekenzorgkranske
donderdag 9 mei: 10.45 u. Eerste Communie

IN MEMORIAM WIM DAEMS

Onze parochiegemeenschap is weer in diepe rouw gedompeld. Wim Daems, 29 jaar, verloor het leven in een zwaar verkeersongeval, niet op onze gevaarlijk Puntse wegen maar in 't verre zuiden van Frankrijk. Wim was een enthousiaste trucker, verliefd op en gelukkig in zijn camion, levend voor zijn werk. Hij stierf jong, maar in die korte jaren heeft hij oneindig veel gepresteerd. En altijd in dienst van de evenmens. Vele jaren was hij een begenadigd chiroleider, een opvoeder van jongeren. En later, als paracommando vloog hij naar Rwanda om er bedreigde Belgen in veiligheid te brengen. Hij was een bekwaam chauffeur, respecteerde als niet een de voorschriften van zijn beroep. Maar wie heeft, als hij op de baan is, zijn lot in eigen handen? Zaterdag 27 april werd Wim naar zijn laatste rustplaats gebracht. We betuigen Clement, Anny en zijn zus Yolande die zo met Wim verbonden was, ons christelijk meevoelen. Mogen vele mooie herinneringen een balsem zijn op de zware wonde die hen trof.

MEIMAAND MARIAMAAND

Woensdag 1 mei om 19 u. zetten we de meimaand in aan het kapelletje op de Hees. We nodigen iedereen uit om mee te komen bidden ter ere van Maria.

Het is een lange traditie en een uiting van ons Vlaams volksgeloof om in de meimaand de kapelletjes te versieren en zo Maria te eren. Op het Punt was het ook de gewoonte om wekelijks aan één van de kapelletjes een mis op te dragen. We willen deze mooie traditie niet stoppen, maar wel alle kansen geven naar de toekomst toe! In overleg met het parochieteam en Jos Versmissen besloten we in de meimaand aan vijf kapelletjes een gebedsmoment te houden. Die gebedsmomenten zullen geen missen zijn, maar wel het eenvoudige gebed van het rozenhoedje, een Marialied, een mooie tekst t.e.v. Maria… Zo sluiten we aan bij de volksdevotie en houden we de toekomst open omdat iedereen zo'n gebedsmoment kan voorgaan. Op de eerste dag van mei starten we om 19 u. aan het kapelletje van de Hees, op woensdag 8 mei komen we samen aan het kapelletje van de Doornboom, donderdag 16 mei in de Vogelzang, donderdag 23 mei in Poiel en op vrijdag 31 mei - feest van Maria Bezoek - gaan we naar de Tweemolenstraat telkens om 19 u. Elke week zal het volgende gebedsmoment in het parochieblad verschijnen.

ROEPINGENZONDAG

Het Punt liet nog eens zijn groot hart zien bij roepingenzondag. We gaven ruim 155, 70 euro (6281 oude BEF) voor de opleiding van priesters, religieuzen, diakens en pastoraal werkenden in ons bisdom. We danken voor uw steun want roepingenzorg gaat elke christelijke gemeenschap aan.

EERSTE COMMUNIE

Woensdag 8 mei om 11 u. hebben onze eerste communiekantjes hun laatste repetitie in de kerk want 's anderendaags op O.H.Hemelvaart mogen ze voor het eerst Jezus ontvangen in hun hartje.

KRUISPUNT  (5)

Omdat het niet alleen een zaak is van het Punt, ging Nadine Laeremans ook op de parochieraad van St.-Amands spreken over de verkeersveiligheid op de Antwerpseweg. Het komt erop aan zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken in hart en nieren.

AANDACHT

De teksten voor het parochieblad van 15 mei moeten uitzonderlijk binnenkomen op dinsdag 7 mei i.p.v. woensdag 8 mei, omwille van Hemelvaartsdag.

KVLV

FLORIADE 2002  "De leukste tuin van Nederland"

Een wereldtuinbouwtentoonsteling die om de 10 jaar in Nederland plaatsvindt.
Uit de vele informatie en artikels omtrent deze tentoonstelling blijkt dat deze FLORIADE een bezoek overwaard is.
Op vrijdag 14 juni zullen ook wij een bezoek brengen.

Vertrek omstreeks 7 u. Terug omstreeks 22 u.

Prijs: 45 euro

Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Nadine (014/ 58.11.84) of Maria (014/ 58.78.79) of (014/ 58.76.06 werk)
Spreek af met vrienden, buren of kennissen: ook zij zijn welkom.
Iedereen kan aansluiten en dat tot de plaatsen volzet zijn. Neem dringend contact op en schrijf in, het zal zeker de moeite lonen.

BUURTNIEUWS

Richt U een barbecue of een andere activiteit in op 11 juli of tot 11 dagen voor 11 juli dan kan U mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover kan U meer inlichtingen inwinnen via www.11daagsevlaanderen.net  en aanvraagformulieren kan U bekomen op het secretariaat van de stad Geel, 014/570 862.
Snel zijn is de boodschap. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 11 mei.

TWEEMAAL LEZEN

Nog steeds komen er berichten door dat misintenties niet of niet op de gevraagde dag worden gelezen! Er kunnen daartoe vele redenen zijn. Maar er is maar één oplossing nl. je intenties komen afgeven op de uren dat het secretariaat open is. Dat is op dinsdag van 15.30 u. tot 16.30 u. en van 18 u. tot 19 u. Indien dat echt niet kan, is er nog een uitweg! Namelijk dat je onder gesloten omslag in de brievenbus van de pastorie een briefje steekt met de data en de namen van de gevraagde intentie en daarbij het gepaste geld. Een misintentie kost vandaag 10 euro. Vermeld op de omslag: pastoor en je eigen naam en adres. Om een intentie op de juiste dag te laten vermelden in het parochieblad moet je minstens 14 dagen op voorhand naar de pastorie komen.

Eurofeesten GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be