Parochienieuws

Week Nr. 17  24 april 2002

AGENDA 22 april - 2 mei

maandag 22 tot zaterdag 27 april: KBG Rusthuisweek
dinsdag 23 april: 19.30 u. KVLV ledenvergadering
donderdag 25 april 20u Vergadering werkgroep Kruispunt
zondag 28 april: 11 u. 15 jongens en meisjes worden gevormd
maandag 29 april: KBG Bestuur
dinsdag 30 april: Chiro Aspifuif
woensdag 1 mei: 19 u. gebedsmoment aan kapelletje Hees
donderdag 2 mei: KWB bestuur

BUURTNIEUWS

Richt U een barbecue of een andere activiteit in op 11 juli of tot 11 dagen voor 11 juli dan kan U mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover kan U meer inlichtingen inwinnen via www.11daagsevlaanderen.net  en aanvraagformulieren kan U bekomen op het secretariaat van de stad Geel, 014/570 862.
Snel zijn is de boodschap. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 11 mei.

TWEEMAAL LEZEN

Nog steeds komen er berichten door dat misintenties niet of niet op de gevraagde dag worden gelezen! Er kunnen daartoe vele redenen zijn. Maar er is maar één oplossing nl. je intenties komen afgeven op de uren dat het secretariaat open is. Dat is op dinsdag van 15.30 u. tot 16.30 u. en van 18 u. tot 19 u. Indien dat echt niet kan, is er nog een uitweg! Namelijk dat je onder gesloten omslag in de brievenbus van de pastorie een briefje steekt met de data en de namen van de gevraagde intentie en daarbij het gepaste geld. Een misintentie kost vandaag 10 euro. Vermeld op de omslag: pastoor en je eigen naam en adres. Om een intentie op de juiste dag te laten vermelden in het parochieblad moet je minstens 14 dagen op voorhand naar de pastorie komen.

KRUISPUNT (4)

Zondagmorgen: ideaal moment om uit te testen hoeveel tijdsverschil er is tussen 70 en 90 km/u. op de Antwerpseweg. Als ik 70 km/u. rijd  van de rotonde tot aan de kerk is de duur 2'10''. Als ik na de mis aan 90 km/u. terugkeer is het juist 2 minuten. Dat is geen tijdsopname maar een indicatie van een amateur. Maar het verschil is exact 10 seconden! Tien seconden van rustig en ontspannen rijden…

DANKWOORD

Josefine Bertels dankt in haar naam en in naam van de familieleden allen die hun medeleven hebben betuigd bij het overlijden en de uitvaart van Jos Vanspringel. Zij voelen zich gesteund en gesterkt door de talrijke aanwezigheid in de gebedswake en de uitvaartdienst en door alle blijken van deelneming.

HEILIG VORMSEL

Na een intense voorbereiding van vele maanden zullen zondag 28 april om 11 u. vijftien jongens en meisjes in onze kerk het vormsel ontvangen en gezalfd worden met Jezus' Geest.

Er is voor: Britt Laeremans, Stef Van Olmen, Thoma en Tobias Opdebeeck, Olivier Buisset, Sanne Vercalsteren, Robrecht Boogers, Celine Diels, Julie en Stien Van Eyck, Anne en Joris Geukens, Niel Vanlommel, Nick Laeremans en Debby Verborgt nog een laatste herhaling vrijdag 26 april om 18 u. . Om 19.30 u. is er een biechtviering samen met de ouders. De grote momenten van het leven willen we zo goed mogelijk beleven met de Heer en elkaar. We wensen nu reeds onze vormelingen proficiat en danken ook hun catechisten die hen sinds september week na week begeleid hebben op de weg naar het licht van de Heer: Anja, Marleen, Sonja, Christiane en Guido. We danken ook reeds de zangers, muzikanten, misdienaars en bloemisten die ervoor zorgen dat het weer tof en mooi is in onze kerk. En we hopen natuurlijk ook dat onze kerk zal vol zitten met familieleden en meevierende familieleden.                                             

MEIMAAND

Het is een lange traditie en een uiting van ons Vlaams volksgeloof om in de meimaand de kapelletjes te versieren en zo Maria te eren. Op het Punt was het ook de gewoonte om wekelijks aan één van de kapelletjes een mis op te dragen. We willen deze mooie traditie niet stoppen, maar wel alle kansen geven naar de toekomst toe! In overleg met het parochieteam en Jos Versmissen besloten we in de meimaand aan vijf kapelletjes een gebedsmoment te houden. Die gebedsmomenten zullen geen missen zijn, maar wel het eenvoudige gebed van het rozenhoedje, een Marialied, een mooie tekst t.e.v. Maria… Zo sluiten we aan bij de volksdevotie en houden we de toekomst open omdat iedereen zo'n gebedsmoment kan voorgaan. Op de eerste dag van mei starten we om 19 u. aan het kapelletje van de Hees, op woensdag 8 mei komen we samen aan het kapelletje van de Doornboom, donderdag 16 mei in de Vogelzang, donderdag 23 mei in Poiel en op vrijdag 31 mei - feest van Maria Bezoek - gaan we naar de Tweemolenstraat telkens om 19 u. Elke week zal het volgende gebedsmoment in het parochieblad verschijnen.

WERKEN OP HET PUNT

Na het zituur op de pastorie dinsdag laatstleden zie ik dat de zaal overhoop staat en het licht volop brandt. Ik loop er even binnen en zie er acht kabouters (4 mannen en 4 vrouwen) aan het werk: schilderen, poetsen, repareren… met de glimlach! Binnen enkele dagen is alles als nieuw, zeggen ze. Het ruikt als de lente! Het is geweldig als ons maatschappelijk bezit zo enthousiast gedragen wordt. Bedankt allemaal!

ZE ZIJN ER WEER, DIE MOOIE TOMATENPLANTEN VAN KAREL DAEMS

De mensen van Punt, en ook van Stelen weten het wel van vorige jaren.
Te verkrijgen bij Karel Daems: stevige tomatenplanten voor heerlijke vleestomaten.
Prijs: een halve euro per stuk!
Vanaf heden, en zolang de voorraad strekt!
Karel Daems, Stokt 65, tel. 014/58.21.56.

Eurofeesten GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be