Parochienieuws

Week Nr. 16  17 april 2002

AGENDA  17 - 25 april

donderdag 18 april:  12.15 u. KVLV: bezoek aan U.M. Olen
vrijdag 19 april: 19.30 u. KWB kookles 4
vrijdag 19 april: 20 u. werkgroep gezinsviering
maandag 22 tot zaterdag 27 april: KBG Rusthuisweek
dinsdag 23 april: 19.30 u. KVLV ledenvergadering

BUURTNIEUWS

Richt U een barbecue of een andere activiteit in op 11 juli of tot 11 dagen voor 11 juli dan kan U mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover kan U meer inlichtingen inwinnen via www.11daagsevlaanderen.net  en aanvraagformulieren kan U bekomen op het secretariaat van de stad Geel, 014/570 862.
Snel zijn is de boodschap. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 11 mei.

DANKWOORD

Pijn bij het afscheid van een geliefde echtgenote en geliefde moeder kun je niet wegnemen. Het fijn meevieren van zoveel mensen tijdens de gebedswake en de begrafenisplechtigheid deed ons enorm deugd. René Heylen en de kinderen danken hiervoor de ganse parochiegemeenschap. 

EERSTE ZONDAG

Weer werd er beroep gedaan op uw bijdrage voor onze parochiale noden: speciaal voor de vernieuwing van de schoollokalen. En op 7 april werd een nieuw record gevestigd: 207,43 euro + 185,50 fr. of omgerekend 8553 oude franken. Als kerkfabriek en parochie hun gewoon schaalgeld eraf houden, zal meester Eric toch nog blij zijn met onze hulp. Bedankt milde gevers!

KRUISPUNT (3)

Hebben jullie ook de indruk dat de borden van de actie "HOOP" aanvankelijk goed resultaat boekten? Dat er meer gedisciplineerd gereden werd op de Antwerpseweg in de eerste maanden het jaar? De "actie hoop" had zeker haar doel bereikt. Hebben jullie ook de indruk dat er de laatste weken weer een soort razernij over de weg vliegt? De stress en de spanning verhogen met de snelheid. Er wordt gewoon hard gereden. Is het de zon, de lente of de paasvakantie? Ik weet het niet. Maar zeker weten: snelheidscontroles blijven een noodzaak!

WERKGROEP GEZINSVIERING

Na de mooie gezinsviering van Pasen komen we vrijdag 19 april om 20 u. samen op de pastorie om de volgende vieringen voor te bereiden. Wie komt ons nog helpen?

EERSTE COMMUNIE

Wij nodigen al onze eerste communiekantjes met heel de familie uit om zondag om 10.45 u. aanwezig te zijn in de kerk voor de gezinsviering. In de school is juf Tinne al begonnen met de voorbereiding en vrijdag gaan ze al een eerste keer herhalen in de kerk. Het wordt zondag een mooie ontmoeting met Jezus en jullie erbij.

VORMELINGEN

Na het daverend krikweekend komt het vormsel snel nabij. Dinsdag 23 april gaan we na schooltijd om 16 u. reeds een eerste keer ernstig repeteren. Want ons vormsel wordt een groot feest van de goede Geest.

KBG

Rusthuisweek van 22 tot 27 april.

OPROEP  AAN PUNTENAARS EN SYMPATHISANTEN

Was je nog niet in de gelegenheid om een handje te komen toesteken bij de schoonmaak van onze zaal? Geen nood, je bent  steeds welkom vanaf  9.30 u. Er is nog werk in overvloed: het is een hele opgave om alles een nieuwe verflaag te geven. Geef massaal gehoor aan deze oproep! Bel naar Herman (014/58.47.01) of Fons (014/58.04.71). De schoonmaak is nog volop aan de gang, dus alle helpers zijn steeds van harte welkom.

KVLV

* Donderdag 18 april komen we om 12.15 u. samen op het pleintje om een bezoek te brengen aan de fabriek in Olen.

* Dinsdag 19 april om 19.30 u. ledenvergadering. Schepen Jos Sannen zal ons komen spreken over Ruimtelijke Ordening. Hij zal dieper ingaan over de Ruimtelijke Ordening in Geel, en dat toegespitst  op 't Punt. Dat zal zeker een leerrijke voordracht worden.

* Heb je ideeën of suggesties naar het volgende werkjaar toe of wil je een ander voorstel indienen? Geef die dan door aan één van de bestuursleden zodat wij daar bij het nieuwe jaarprogramma voor volgend jaar rekening kunnen mee houden.

Eurofeesten GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be