Parochienieuws

Week Nr. 15  10 april 2002

AGENDA  10 - 18 april

11 april: 19.30 u. bestuur ziekenzorg  
14 april: 13 u. Land. Gilde: wandelbloesemtocht
15 april : 9 u. start schoonmaak zaal
15 april: KBG wandelen
16 april: 13.30 u. tot 17.30 u. KBG rusthuisbezoekers CC Zwanenberg
16 april: vergadering Parochieteam
18 april:  12.15 u. KVLV: bezoek aan U.M. Olen

BUURTNIEUWS

Richt U een barbecue of een andere activiteit in op 11 juli of tot 11 dagen voor 11 juli dan kan U mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover kan U meer inlichtingen inwinnen via www.11daagsevlaanderen.net  en aanvraagformulieren kan U bekomen op het secretariaat van de stad Geel, 014/570 862.
Snel zijn is de boodschap. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 11 mei.

KBG

Provinciale dankdag voor KBG rusthuisbezoekers op dinsdag 16 april van 13.30 u. tot 17 u. in CC. Zwanenberg te Heist-op-den-Berg. Deelname is gratis maar voor de autocar wordt 2,50 euro gevraagd. Inschrijving ten laatste op ons paasfeest van 3 april.

Rusthuisweek van 22 tot 27 april.

KVLV

Op donderdag 18 april brengen we een bezoek aan Union Minière te Olen. Een ervaren gids zal ons tijdens de rondleiding doorheen de fabriek de nodige uitleg verschaffen. Vertrek om 12.15 u. op het kerkplein. Wel vooraf inschrijven bij een bestuurslid, zodat we kunnen melden met hoeveel personen wij zullen komen. Dringend inschrijven!

KVLV HOBBYCLUB

De verantwoordelijke van de hobbyclub laat weten dat de club van 9 april wegens werkzaamheden in de zaal niet kan doorgaan. Wel is er hobbyclub op 23 april! Iedereen is daar welkom. Schrijf het op in je agenda.

LANDELIJKE  GILDE

De Landelijke Gilde van Holven en Punt organiseren een wandelbloesemtocht  op 14 april. We verzamelen om 13 u. op het kerkplein van Punt om van daaruit met de bus naar Borgloon te rijden. De wandeltocht zelf bedraagt een 7-tal km. en duurt ongeveer 2 uur. Om 17.30 u. keren we huiswaarts. Persoonlijke onkosten: het vervoer met de bus.

IN MEMORIAM HILDA HEYLEN

Vele honderden zijn aanwezig geweest bij de gebedswake en de uitvaart van Hilda. Het waren twee indringende vieringen rond haar, René, kinderen en familie. Uit de getuigenissen bleek hoeveel Hilda in haar vijftig jaar van leven heeft gegeven aan de mensen uit de buurt, van Ziekenzorg, het ziekenhuis in Herentals, de spiritualiteitsbeweging  M.E. en zoveel andere mensen. We hebben van het afscheid een paasviering gemaakt rond haar die het licht van Christus heeft uitgedragen overal waar ze kwam. We zijn met velen dankbaar en onder de indruk van de positieve krachten die het geloof in Jezus in haar losmaakte. En wij kunnen niet anders dan iets van sterke, tedere vriendschap meenemen en uitdragen rondom ons.

IN MEMORIAM JOS VANSPRINGEL

We wisten dat Jos al vele jaren sukkelde met zijn gezondheid, maar toch is zijn heengaan voor velen een pijnlijke verrassing. En juist dat lang ziek zijn bracht mee dat velen vergeten zijn hoe verdienstelijk Jos geweest is voor onze parochie. Hij was een enthousiast wijkmeester van de KWB, maar zijn grote verdienste lag zeker in zijn edelmoedige inzet voorde parochie en zijn noden. Pastoor Geuns wist hem wonen en nooit deed hij tevergeefs beroep op zijn nooit aflatende dienstbaarheid. Vele jaren was hij kantonnier en hoeveel mensen bezorgde hij, telkens als hij sloten met veel humus ruimen moest, fijne bladgrond voor de tuin. Hij was gelukkig als hij mensen helpen kon. Enkele dagen geleden, op het paasfeest van ziekenzorg, ontving hij gelovig de ziekenzalving. En gesterkt door dit mooie sacrament was hij klaar om naar de hemel te gaan. Ook hij zal de woorden van Jezus mogen horen: " Wat gij gedaan hebt voor uw medemens, dat hebt ge voor Mij gedaan. Treed binnen in de vreugde van uw Heer".  Jos werd dinsdag in onze kerk uitgeleide gedaan. Aan Josefine, die hem vele jaren trouw heeft bijgestaan, bieden wij als parochie ons christelijk meevoelen aan.

ZIEKENZORG

Het bestuur komt op 11 april a.s. om 19.30 u. samen in de parochiezaal om o.a. de bedevaart naar Scherpenheuvel voor te bereiden.

PAROCHIETEAM (PT)

Soms vragen mensen: "Waarmee is het PT wel bezig?" Daarom een kort verslag van de laatste samenkomst.

* Er werd o.a. een verslag gegeven van de laatste samenkomst van de zes parochieteams van Geel Zuid. Volgend werkjaar willen we verder werken aan de gezamenlijke doopvieringen, aan meer gelijkende vieringen in de zes parochies en aan sterkere PT's die parochies dragen. Van de gezamenlijke doopvieringen kunnen we zeggen dat we er ook op het Punt aan begonnen zijn. Van de gelijkende vieringen hebben we in de Goede Week reeds mooie realisaties beleefd…

* Jeugdpastor Leen Vandervoort had ons drie vragen gezonden om haar werking en aanwezigheid in Geel te bekijken. Globaal mogen we zeggen dat we haar alle kansen willen bieden en positief staan tegenover jeugdpastoraal. Maar dat er meer kansen moeten gemaakt worden zoals bij de kruispunt viering met de Chiro… om haar te betrekken bij onze parochie.

* We gingen ook  in op de problematiek van de verkeersveiligheid en de werkgroep "Kruispunt" die er wat wil aan doen.                    

* Op dinsdag 16 april komen we weer samen op de pastorie.

KRUISPUNT (2)

Op Goede Vrijdag in de voormiddag ga ik de paascommunie brengen en zieken zalven in Jezus' naam met de H. Olie die de vormelingen daags voordien meebrachten. Ik begin eraan op de Antwerpseweg. Maar ik moet altijd zoeken naar het juiste huisnummer om in te draaien. Ik vertraag en plots hoor ik een luide claxon achter mij. Een vrachtwagen vliegt links voorbij… en geeft gas om een auto nog voor te blijven die ook links komt! Ik was vergeten dat ik op de Antwerpseweg was. Bijna mocht ik mezelf zalven…

ONZE VORMELINGEN

Samen met de chauffeurs naar Antwerpen heb ik ondervonden wat een toffe catecheseploeg we hebben. En zaterdag en zondag a.s. gaan ze dat in 't Boswachtershuisje van Westerlo ook ervaren. Zij gaan dan op Krikweekend  om zo de laatste voorbereidingen naar het vormsel op 28 april aan te vatten. We zien er naar uit! Het wordt kei-tof goed nieuws.

SCHOONMAAKBEURT ZAAL

Oproep aan alle Puntenaars en allen die onze gemeenschap een warm hart toedragen.

Maandag 15 april vanaf  9 u. starten we met schoonmaak van onze parochiezaal en dat een hele week lang. Die klus zou ten laatste moeten klaar zijn op 27 april. Heb je even de tijd, al is het maar voor een uurtje, je bent welkom. Kun je gedurende de dag niet komen, geen nood want er wordt ook 's avonds gewerkt. Geef een seintje aan Fons (014/58.04.71) of Herman (014/58.47.01 om verdere afspraken te kunnen maken. Wij willen onze zaal weer stralend kraaknet!  KOM HELPEN. Wij durven hopen op een talrijke opkomst.

Eurofeesten GASTGEZINNEN GEZOCHT

Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be