Parochienieuws

Week Nr. 14  3 april 2002

AGENDA 3 - 11 april

3 april: 13.30 u. KBG paasviering in de zaal
3 april:  samenkomst vormselcatechisten bij Christiane
3 april:  20.30 u. informatieavond  Geelse Eurofeesten
4 april: KWB bestuur  
8 april: 13.30 u. KBG wandelen, vertrek kerk
11 april: ziekenzorg bestuur

ZALIG PASEN

Vanuit de Goede Week en feest van Jezus' verrijzenis wensen we nog eens een Zalig Pasen aan alle parochianen. Graag danken we iedereen die de diensten in onze parochie zo mooi gemaakt hebben: de zang, de bloemen, de teksten, de misdienaars en lectoren,… en alle aanwezigen jong en oud. Van harte zeggen we ook proficiat . De tweede omhaling van ons Broederlijk Delen bracht 476,60 euro op. (19 226 BEF) Als we het samentellen is dat in zijn geheel 1090 euro. (44 000 BEF) Het zal ook door onze solidariteit aan de andere kant van de wereld een beetje feest van verrijzenis en opstanding kunnen zijn.

UIT DE VASTENKALENDER

GOD,
terwijl ik drie keer
voor het rood stond,
en wachtte… en wachtte…,
sprong mijn gedachte naar U:
hoe Gij elke dag
vele uren geduldig wacht
op een teken van mij.

Dank U, God,
voor uw onuitputtelijk geduld!

Ook bij groen zal ik 
in de toekomst
eens aan U denken!  

Opgedragen aan de werkgroep "Kruispunt"

KBG

Wandelen maandag 8 april. Vertrek aan de kerk om 13.30 u.

Provinciale dankdag voor KBG rusthuisbezoekers op dinsdag 16 april van 13.30 u. tot 17 u. in CC. Zwanenberg te Heist-op-den-Berg. Deelname is gratis maar voor de autocar wordt 2,50 euro gevraagd. Inschrijving ten laatste op ons paasfeest van 3 april.

Rusthuisweek van 22 tot 27 april.

KVLV

Op donderdag 18 april brengen we een bezoek aan Union Minière te Olen. Een ervaren gids zal ons tijdens de rondleiding doorheen de fabriek de nodige uitleg verschaffen. Vertrek om 12.15 u. op het kerkplein. Wel vooraf inschrijven bij een bestuurslid, zodat we kunnen melden met hoeveel personen wij zullen komen. Dringend inschrijven!

KVLV HOBBYCLUB

De verantwoordelijke van de hobbyclub laat weten dat de club van 9 april wegens werkzaamheden in de zaal niet kan doorgaan. Wel is er hobbyclub op 23 april! Iedereen is daar welkom. Schrijf het op in je agenda.

VORMSELCATECHESE

Het zijn hoogtijden voor al wie bezig is met onze vormelingen! We staan voor het krikweekend, de laatste catechese, de herhalingen, de boeteviering en wat weet ik nog allemaal in de gezinnen. Daarom komen de vormselcatechisten samen op 3 april bij Christiane in de Leeks.

VERLOOFDEN

Al wie eraan denkt dit jaar kerkelijk te huwen, moet dit goed lezen. Probeer eens zes maanden voor de huwelijksdatum een afspraak te maken met de pastoor, want er is heel wat te regelen op voorhand! En denk eraan dat een goede voorbereiding ook een avond met de verloofdenwerking van het decanaat omvat. De eerstvolgende avonden zijn op 19 april en op 24 mei a.s. Heb je interesse, wil je iets riskeren  of wil je een voorbereidingstijd die af is? Neem dan contact op met Frans en Betty De Weerdt, Distelakker 18 Geel, tel. 014/58.42.57. We wensen jullie allemaal het beste toe.

KRUISPUNT NIEUWS

Graag  hadden we aan al de Puntenaars een volledig verslag gebracht van wat er de laatste weken allemaal te gebeuren geweest is naar oplossingen toe voor onze Puntse verkeersproblematiek. Dit verslag zal deze keer niet langs deze weg verschijnen, maar op een extra editie Kruispunt Nieuws dat in de loop van de week in uw brievenbus zal vallen. Ben je benieuwd naar de laatste stand van zaken? Zou je graag willen weten wat wij de laatste weken hebben uitgevoerd? Je kunt het uitvoerig lezen in de volgende nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Wij zijn steeds bereid er gehoor aan te geven. Let wel, verdere mededelingen naar hoorzittingen toe zullen wel verschijnen via het parochieblad.

INFORMATIEAVOND GEELSE EUROFEESTEN

Woensdag 3 april om 20.30 u.zal in onze parochiezaal het Geelse Euroteam langskomen om ons meer informatie te geven over de Geelse Eurofeesten die doorgaan van 14 t.e.m. 19 augustus 2002. Voel je iets voor om gast(en) te herbergen of wil je gewoon iets meer vernemen over deze spetterende feesten? Ben je benieuwd naar het programma of wil je meewerken aan het evenement dat op onze parochie dient te gebeuren? Kom gerust langs, je bent allen van harte uitgenodigd op die avond! Voor het voorlopige programma: zie onder interparochieel vooraan in dit blad.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO

Geen CHIRO op zondag 31 maart en 7 april.

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be