Parochienieuws

Week Nr. 13  27 maart 2002

AGENDA 27 maart - 4 april

27 maart: 19 u. St.-Amands "Dienst van verzoening"
27 maart: 20 u. vergadering ouders eerstecommunicanten
28 maart: KVLV bestuur
28 maart: 8.30 u. vormelingen naar Kathedraal Antwerpen
2 april: 13.30 u. KVLV met de kinderen naar de brandweer
2 april: ziekenzorgkranske
3 april: 13.30 u. KBG in zaal paasviering + koffietafel 
4 april: KWB bestuur

GOEDE WEEK

Zoals vorig jaar gaan we samen met onze buurparochie Stelen Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren. Op Witte Donderdag worden we talrijk om 19 u. in de kerk van Stelen verwacht om Jezus' laatste avondmaal te gedenken. De aanwezigheid van Jezus in ons midden door de eucharistie is een geheim dat ons christenen samenhoudt rond Hem. Stilaan komen we in de sfeer van Goede Vrijdag. Op vrijdagavond om 19 u. zullen we in onze kerk samen Jezus' lijden gedenken. In de namiddag zal de kerk ook open zijn voor stil gebed en leerlingen van onze school komen zeker kijken naar de kruisweg en stilletjes luisteren naar de juf of meester die vertelt over Jezus.

PAASWAKE

Nog vroeg zaterdag om 18 u., het gewone uur, houden wij de paaswake: een viering waarin we alles samenbundelen van de schepping tot vandaag met als hoogtepunt Jezus' verrijzenis. Het licht wordt binnengedragen, de klokken luiden, er zijn bloemen en eieren… allemaal tekens van nieuw leven. En ons Clemenskoor is op zijn paasbest. Jezus' verrijzenis moet gevierd worden. Het is teken dat God Hem en ons niet loslaat, nooit kan Zijn en onze liefde verloren gaan. Daarom wensen we elkaar: zalig Pasen.

PASEN

Op Pasen zijn de diensten als gewoon om 8 u. en 10.45 u. Maar er zal geest en leven in zitten! Jezus leeft en geeft ons Zijn Geest mee. Om 10.45 u. zijn bijzonder de kinderen en jonge gezinnen uitgenodigd. Het wordt een feestelijke paasviering met muziek en zang: alleluia betekent, looft God. En misschien zijn er nog paaseieren te rapen.

TEN DOOP

Op de tweede zondag van de maand is het doopzondag op het Punt. Op 10 maart laatstleden werden dan ook vier kindjes gedoopt. Om 14 u. kwamen Julie Branckaerts en Stef Peeters samen binnen. Ze wonen nu eenmaal naast elkaar op de Velveken en ze zullen er zeker nog veel samenspelen in de manege of de schrijnwerkerij samen met Joren en Hanne en met Charlotte. Ze kwamen natuurlijk binnen op de arm van mama Corine Desauter of papa Luc.én mama Hilde Voets of papa Willem. Ze waren ook omringd door een grote groep familie en vrienden én door onze vormelingen met hun catechisten. Zo werd meteen duidelijk gemaakt dat het doopsel een opname is in de familie en de kerkgemeenschap.

Om drie uur werd Mathias Van Aelten gedoopt. Het is het tweede kindje van Herwig en Ina Van Wuytswinkel uit Winkelom. Ze kozen met de familie voor deze zondag en kwamen dus naar het Punt om te dopen.

Om half vier tenslotte kwamen papa Jan S'Jegers en mama Hilde Lahou uit de Leeks met hun tweede kindje en familie de kerk binnen.. Milan is zijn naam. Grote zus stak de doopkaars aan en iedereen zag dat het goed was: Milan is welkom en zal in de Leeks vele vriendjes vinden, want er wordt daar vaak gedoopt.

Drie beertjes kwamen bij op het bord achter de doopvont. Hun namen staan erop. Wat betekenen ze? Julie klinkt als de 'jeugdige', Stef betekent 'krans' van de overwinnaar, Mathias is 'geschenk van God' en Milan is een afkorting van Miloslaw wat 'lief-roem' betekent.

We wensen alle doopkindjes met hun ouders het allerbeste toe en moge Jezus hun vriend blijven op de weg door het leven.

VORMELINGEN

Op Witte Donderdag gaan we naar de kathedraal van Antwerpen om de wijding van de heilige oliën mee te maken waarmee zieken zullen worden gezalfd, priesters gewijd, kindjes gedoopt en ook wij worden erdoor gezalfd met de Heilige Geest. Het wordt een hele belevenis! We vertrekken aan de school om 8.30 u. en zijn er terug omstreeks 14 u.

BOETEDIENST

Vanavond, woensdag 27 maart, is er in de St.-Amandskerk een dienst van verzoening om 19 u. Zo kunnen we oprecht naar Pasen toe gaan.

ZALIG PASEN

Aan allen wensen we namens de priesters een zalig Pasen. Zeker aan onze zieken en bejaarden die er niet met ons in de kerk Pasen kunnen vieren. Maar er is wel een kans om de paascommunie te ontvangen op Goede Vrijdag in de voormiddag. Dan moet je wel naar pastoor Mertens bellen: 014/58.40.62

KRUISPUNT NIEUWS

Graag  hadden we aan al de Puntenaars een volledig verslag gebracht van wat er de laatste weken allemaal te gebeuren geweest is naar oplossingen toe voor onze Puntse verkeersproblematiek. Dit verslag zal deze keer niet langs deze weg verschijnen, maar op een extra editie Kruispunt Nieuws dat in de loop van de week in uw brievenbus zal vallen. Ben je benieuwd naar de laatste stand van zaken? Zou je graag willen weten wat wij de laatste weken hebben uitgevoerd? Je kunt het uitvoerig lezen in de volgende nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Wij zijn steeds bereid er gehoor aan te geven. Let wel, verdere mededelingen naar hoorzittingen toe zullen wel verschijnen via het parochieblad.

INFORMATIEAVOND GEELSE EUROFEESTEN

Woensdag 3 april om 20.30 u.zal in onze parochiezaal het Geelse Euroteam langskomen om ons meer informatie te geven over de Geelse Eurofeesten die doorgaan van 14 t.e.m. 19 augustus 2002. Voel je iets voor om gast(en) te herbergen of wil je gewoon iets meer vernemen over deze spetterende feesten? Ben je benieuwd naar het programma of wil je meewerken aan het evenement dat op onze parochie dient te gebeuren? Kom gerust langs, je bent allen van harte uitgenodigd op die avond! Voor het voorlopige programma: zie onder interparochieel vooraan in dit blad.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

KBG

Paasviering woensdag 3 april om 13.30 u. in de zaal. We beginnen met een communiedienst en gaan verder met een feestelijke koffietafel. En overal door gaat de paassfeer van vriendschap met ons mee.

Wandelen maandag 8 april. Vertrek aan de kerk om 13.30 u.

Provinciale dankdag voor KBG rusthuisbezoekers op dinsdag 16 april van 13.30 u. tot 17 u. in CC. Zwanenberg te Heist-op-den-Berg. Deelname is gratis maar voor de autocar wordt 2,50 euro gevraagd. Inschrijving ten laatste op ons paasfeest van 3 april.

Rusthuisweek van 22 tot 27 april.

KVLV

KVLV HOBBYCLUB
Dinsdag 26 maart is er een bijeenkomst van 13 u. tot 16 u. in de kleine zaal. Iedereen is welkom om in een gezellige sfeer mee handwerk te doen.

Dinsdag 26 maart om 19 u. les creatieve vaardigheid.
Wij maken een paraplu met mos en een handtasje in lood. Echt mooie decoratiestukken.
Wel op voorhand inschrijven. Prijs 18 euro.

Dinsdag 2 april om 13.30u Bezoek Brandweer
Voor de kinderen vanaf het 4de leerjaar die ingeschreven zijn: dinsdag 2 april om 13.30 u. verwachten wij onze brandweermannen in spé op het kerkplein. Van daaruit gezamenlijk vertrek naar de brandweerkazerne. Het zal zeker een toffe namiddag worden!

Op donderdag 18 april brengen we een bezoek aan Union Minière te Olen. Een ervaren gids zal ons tijdens de rondleiding doorheen de fabriek de nodige uitleg verschaffen. Vertrek om 12.15 u. op het kerkplein. Wel vooraf inschrijven bij een bestuurslid, zodat we kunnen melden met hoeveel personen wij zullen komen. Dringend inschrijven!

KVLV JOGGEN VOOR BEGINNERS

door Mieke Boeckx

Kennismaking dinsdag 26 maart om 19.30 u.

10 lessen worden gegeven op dinsdag

2 - 9 - 16 - 23 - 30 april

7 - 14 - 21 - 28 mei

4 juni

telkens vanaf 19.30 u. op de piste in Geel

Prijs: 13 euro

Sportief en interesse?

Vlug inschrijven bij je bestuurslid !

Het KVLV bestuur wenst al haar leden EEN ZALIG PAASFEEST

ZOMERUUR

In het paasweekend schakelen we over op het zomeruur. In de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart wordt de klok om 2 u. naar 3 u gezet.

CHIRO

Geen CHIRO op zondag 31 maart en 7 april.

DIENST VAN VERZOENING

In de Goede Week heeft iedereen twee kansen om zich tot God en elkaar te keren in boete en verzoening. Dinsdag 26 maart om 19 u. in Oosterlo of 's anderendaags in St.-Amands, eveneens om 19 u.

EERSTE COMMUNIE

De ouders van de kinderen die op 9 mei in onze parochie hun eerste communie doen, komen woensdag 27 maart om 20 u. samen in de parochiezaal. Ook als je kind elders schoolgaat, ben je welkom.

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Externe Links

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel Tel. 014/58 87 52
E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be