Parochienieuws

Week Nr. 12  20 maart 2002

AGENDA van 20 tot 28 maart

woensdag 20 maart: 20u. vergadering ouders vormelingen
woensdag 20 maart: 20u KVLV Gouden Raad Tante Kaat
donderdag 21 maart: 20u  KVLV bestuursvergadering20 maart: KBG ledenvergadering
vrijdag 22 maart:20u werkgroep gezinsviering
vrijdag 22 maart 20u KWB Karting
zaterdag 23 maart: Palmenmarkt
dinsdag 26 maart: 13 tot 16 u. Hobbyclub
dinsdag 26 maart: Ziekenzalving
dinsdag 26 maart: 19.30 u. KVLV "Joggen" kennismaking
dinsdag 26 maart: 19 u. Oosterlo "Dienst van verzoening"
woensdag 27 maart: 19 u. St.-Amands "Dienst van verzoening"
woensdag 27 maart: 20 u. vergadering ouders eerstecommunicanten
donderdag 28 maart: KVLV bestuur

ZIEKENZORG

Op dinsdag 26 maart is het voor  ons een hoogdag. We vragen Gods steun en sterkte om onze ziekte en ouderdomskwalen te dragen of ermee te leren leven zoals de dokters zeggen. We nodigen dan ook allen uit die graag de ziekenzalving zouden willen ontvangen om met ons om 13.30 u. in de parochiezaal aanwezig te zijn. Indien je nadien met ons wilt meevieren, laat het dan weten zodat er ook voor jou plaats is op ons Paasfeest. Tel. 014/58.26.84

Indien er ook zieken de ziekenzalving thuis willen ontvangen dan verwittigen ze best op hetzelfde telefoonnummer. Op Goede Vrijdag vanaf 9.30 u. zal in de voormiddag de paascommunie door de pastoor worden thuisgebracht.

EEN KLEINE PAROCHIE ?

De eerste omhaling voor Broederlijk Delen in Punt bracht 619, 23 euro (bijna 25 000 fr) in de mandjes. Dat is meer dan vorig jaar in twee keer. En het is een ruime gave door vele mensen meegedragen. Wij zijn er dankbaar voor samen met de mensen in het zuiden van de wereld die door de projecten van B.D. worden geholpen. Met Palmenmarkt kunnen we er nog wat aan toevoegen. Zeker een herkansing waard voor wie nog wat te delen heeft. Zaterdag en zondag dus tweede omhaling voor Broederlijk Delen. En wie wil, kan ook storten op rekening 000 - 0000092 - 92 van Broederlijk Delen Brussel. Gelieve dan "Geel-Punt" te vermelden.

VORMSELCATECHESE

Woensdag 20 maart om 20 u. komen de ouders van onze vormelingen samen in de parochiezaal. We kijken vooruit naar wat komt: krikweekend en de vormselperiode.

GEZINSVIERING

Vrijdag 22 maart om 20 u. komt de werkgroep gezinsviering samen in de pastorie om de viering van Pasen voor te bereiden.

DIENST VAN VERZOENING

In de Goede Week heeft iedereen twee kansen om zich tot God en elkaar te keren in boete en verzoening. Dinsdag 26 maart om 19 u. in Oosterlo of 's anderendaags in St.-Amands, eveneens om 19 u.

EERSTE COMMUNIE

De ouders van de kinderen die op 9 mei in onze parochie hun eerste communie doen, komen woensdag 27 maart om 20 u. samen in de parochiezaal. Ook als je kind elders schoolgaat, ben je welkom.

KVLV HOBBYCLUB

Dinsdag 26 maart is er een bijeenkomst van 13 u. tot 16 u. in de kleine zaal. Iedereen is welkom om in een gezellige sfeer mee handwerk te doen.

KVLV

Dinsdag 19 maart om 19 u. vervolg cursus bloemschikken: we maken een paasstuk.
Woensdag 20 maart om 20 u. in de parochiezaal van St.-Amands: KVLV gewest nodigt uit voor de gouden raad van tante Kaat.
Donderdag 21 maart om 20 u. bestuursvergadering.
Dinsdag 26 maart om 19 u. les creatieve vaardigheid.
Wij maken een paraplu met mos en een handtasje in lood. Echt mooie decoratiestukken.
Wel op voorhand inschrijven. Prijs 18 euro.

Dinsdag 2 april om 13.30u Bezoek Brandweer
Kinderen, vanaf het vierde leerjaar, die mee op bezoek willen gaan naar de brandweerkazerne op dinsdag 2 april dienen vooraf in te schrijven. Wij moeten melden met hoeveel we komen. Dringend inschrijven bij een bestuurslid.We komen die dag samen op het kerkplein om 13.30 u.

KVLV JOGGEN VOOR BEGINNERS

door Mieke Boeckx

Kennismaking dinsdag 26 maart om 19.30 u.

10 lessen worden gegeven op dinsdag

2 - 9 - 16 - 23 - 30 april

7 - 14 - 21 - 28 mei

4 juni

telkens vanaf 19.30 u. op de piste in Geel

Prijs: 13 euro

Sportief en interesse?

Vlug inschrijven bij je bestuurslid !

KBG

Paasviering woensdag 3 april om 13.30 uur in de zaal met mogelijkheid tot paascommunie + koffietafel
Wandelen maandag 8 april, vertrek aan de kerk om 13.30 uur
Provinciale dankdag voor KBG rusthuisbezoekers op dinsdag 16 april van 13.30 tot 17.00 uur CC De Zwanenberg te Heist-Op-Den-Berg, deelname is gratis maar voor de autocar wordt 2,50 euro gevraagd.  Inschrijving ten laatste op ons Paasfeest dd. 03/04/02. 
Rusthuisweek van 22 tot 27 april.

PAROCHIETEAM

Ons P.T. kwam half februari voltallig bijeen op de pastorie. Na het verslag keken we vooruit naar de Goede Week en Broederlijk Delen. Afspraken moeten gemaakt worden. Zo zullen Punt en Stelen samen Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren. Eind februari komen alle parochieteams van onze federatie samen. Wij gaan een pleidooi houden om niet te vlug allerlei zaken aan te pakken, maar één voor één: zoals gezamenlijke doopvieringen en meer betrokkenheid in de liturgie. Natuurlijk kwam de ontmoeting tussen de actiegroep "Kruispunt" en minister Stevaert op tafel. Er zijn reeds duizenden handtekeningen geplaatst voor de verkeersveiligheid op de Antwerpseweg en omliggende. Op dinsdag 19 maart komen we terug samen op de pastorie.

EUROFEESTEN

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 E-mail: Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be