Parochienieuws

Week Nr. 11  13 maart 2002

AGENDA 13 - 21 maart

18 maart: 19.30 infoavond nieuwe inwoners Westerlo
18 maart: KBG Gewestvergadering Elsum
19 maart: 19 u. bloemschikken KVLV: Paasstuk
19 maart: vergadering P.T. pastorie
20 maart: KBG ledenvergadering
20 maart: 20 u. PC  St.-Amands KVLV gewest
21 maart: 20 u. KVLV bestuursvergadering

ZIEKENZORG

Op dinsdag 26 maart is het voor  ons een hoogdag. We vragen Gods steun en sterkte om onze ziekte en ouderdomskwalen te dragen of ermee te leren leven zoals de dokters zeggen. We nodigen dan ook allen uit die graag de ziekenzalving zouden willen ontvangen om met ons om 13.30 u. in de parochiezaal aanwezig te zijn. Indien je nadien met ons wilt meevieren, laat het dan weten zodat er ook voor jou plaats is op ons Paasfeest. Tel. 014/58.26.84

Indien er ook zieken de ziekenzalving thuis willen ontvangen dan verwittigen ze best op hetzelfde telefoonnummer. Op Goede Vrijdag vanaf 9.30 u. zal in de voormiddag de paascommunie door de pastoor worden thuisgebracht.

DANKJEWEL

De eerste zondag van de maand stellen we onze schaal ter beschikking voor de vernieuwbouw aan onze school. Op 2 en 3 maart werd 139 euro ingezameld waarvoor we graag danken. Alle kleine beetjes helpen. Als je een reden hebt om dank je te zeggen, kan je misschien ook eens aan de zorgen van meester Eric en zijn ploeg denken en steun geven.

KERKFABRIEK

Alle leden van onze kerkfabriek komen samen op maandag 11 maart om 20.15 u.om de rekening van 2001 na te kijken en te kijken naar de komende weken in en rond onze kerk.

PAROCHIETEAM

Ons P.T. kwam half februari voltallig bijeen op de pastorie. Na het verslag keken we vooruit naar de Goede Week en Broederlijk Delen. Afspraken moeten gemaakt worden. Zo zullen Punt en Stelen samen Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren. Eind februari komen alle parochieteams van onze federatie samen. Wij gaan een pleidooi houden om niet te vlug allerlei zaken aan te pakken, maar één voor één: zoals gezamenlijke doopvieringen en meer betrokkenheid in de liturgie. Natuurlijk kwam de ontmoeting tussen de actiegroep "Kruispunt" en minister Stevaert op tafel. Er zijn reeds duizenden handtekeningen geplaatst voor de verkeersveiligheid op de Antwerpseweg en omliggende. Op dinsdag 19 maart komen we terug samen op de pastorie.

KVLV

Dinsdag 12 maart om 19.30 u. vergadering met velen en Peter Kauwenberghs.
Dinsdag 19 maart om 19 u. vervolg cursus bloemschikken: we maken een paasstuk.
Woensdag 20 maart om 20 u. in de parochiezaal van St.-Amands: KVLV gewest nodigt uit voor de gouden raad van tante Kaat.
Donderdag 21 maart om 20 u. bestuursvergadering.
KVLV zijn werkbiekes als je 't mij vraagt.

EUROPAFEESTEN

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

CHIRO

OUDERCONTACT

Op vrijdag 15 maart om 20u in de refter van de meisjesschool.

KAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 E-mail: Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be