Parochienieuws

Week Nr. 9  27 februari 2002

AGENDA 27-02 tot 07-03

27 februari: 20.30 u. infoavond Geelse Eurofeesten
27 februari: 20 u. vergadering Parochieteam in Winkelomheide
28 februari: 20 u. vergadering i.v.m. de zaal: voor alle verenigingen
1 maart: KBG verbondsraad Retie
1-2-3 maart: chirofeesten
3 maart:  14.30 u.muziektheater in CC "De Werft"
4 maart: KBG bestuur
5 maart: 19 u. KVLV zeepcreaties (2)
5 maart: 13.30 u. ziekenzorg: kaartnamiddag
7 maart: KWB bestuur

IN MEMORIAM

GERARDA BOECKX

Met Gerarda verdwijnt een stukje Puntse geschiedenis. Toen pastoor Lievens in 1942 belast werd met het oprichten van een nieuwe parochie moest hij zonder iets beginnen. Maar hij ondervond al vlug dat hij altijd terecht kon bij Staf en Gerarda. De slachterij Lornoy was in de beginjaren het centrum van een opbloeiend gemeenschapsleven. Elk weekend stond de slachterij ter beschikking van al wat begon te leven op 't Punt. Er werd toneel gespeeld, er werd gefeest. Gerarda had een hart voor 't Punt. We zullen haar blijven herinneren als die goede vrouw met haar eeuwige glimlach. Al heeft ze veel leed moeten verwerken: de te vroege dood van haar man, de zware verkeersongelukken van kinderen en kleinkind.Maar Gerarda was gelovig en dat gaf haar moed en sterkte. Tot in hoge ouderdom volgde ze met belangstelling het leven van "haar" parochie en blijvend zal ze een grote plaats innemen in onze Puntse geschiedenis. Gerarda bedankt. Rust zacht en wees gelukkig bij de Heer die je altijd trouw hebt gediend. We bieden de families Lornoy en Boeckx ons christelijk meevoelen aan. Zaterdag 23 februari hebben wij tijdens de uitvaartdienst samen met familie en vrienden in onze kerk afscheid genomen van Gerarda.

WESTERLO: NIEUWE INWONERS

Het laatste half jaar werden heel wat nieuwe inwoners ingeschreven in de gemeente. Het gemeentebestuur wil hen uitnodigen om nader kennis te maken met de verschillende diensten. Dat op maandag 18 maart 2002 om 19.30 u. in het gemeentehuis. Van harte welkom. Verdere inlichtingen bij Daisy Valkiers, tel. 014/53.92.03.

ALLE VERENIGINGEN

Naar het voorbeeld van Stelen komen we met enkele vertegenwoordigers van elke vereniging van de parochie samen om te vergaderen over onze zaal. Naast enkele concrete zaken zoals "Hoe staat het met de financiën en hoe moeten we de zaal beheren om leefbaar te blijven?", willen we een open discussie houden over "Wat zijn de doelstellingen voor de zaal?"
En hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze doelstellingen gerealiseerd worden? Moeten we regelmatig over de zaal vergaderen met de verenigingen ? Om een antwoord te vinden op die vragen willen we samen vergaderen op donderdag 28 februari om 20 u. in het klein zaaltje.
Spreek erover op uw bestuursvergadering en maak afspraken wie van uw vereniging op de vergadering zal aanwezig zijn. Die datum alvast vrijhouden!

ZIEKENZORG

De jaarlijkse tombola ten voordele van de C.M. ziekenzorg is er weer. Met deze actie willen wij uw financiële steun vragen voor onze langdurig zieken en de ziekenzorgwerking in 't algemeen. Een boekje met vijf loten en één gratis omslag kost 4 euro, één lot kost 0,80 euro. Voortaan is er slechts één auto te winnen met de omslagloten. De prijzen bestaan uit aankoopbons met verschillende waarden die in een 25-tal winkels met 10 000 filialen kunnen ingeruild worden. Per reeks is een aankoopbon van 1239 euro (50 000 BEF) voorzien. Dus kopen maar. Heb je nog geen loten en wil je ons steunen? Je kunt steeds terecht op tel. 014/58.26.34. Bij voorbaat dank.

ZIEKENZORG PUNT

Dinsdag 5 maart houden we weer onze maandelijkse kaartnamiddag. Alle leden die graag kaarten zijn daarbij uitgenodigd. We beginnen om 13.30 u. in 't klein zaaltje. Heb je geen vervoer? Laat ons een seintje en we komen je ophalen.

KVLV

Maart wordt weer een heel actieve maand. Dinsdag 5 maart gaan we om 19 u. verder met de cursus: geurige zeepcreaties. De week daarna, op 12 maart om 19.30 u. is er de ledenvergadering. Peter Kauwenberghs zal ons boeien met zijn uiteenzetting "Luisteren naar het verhaal van je ouders". Ieder van ons draagt in zich die geschiedenis mee en kan er uit leren. Als je nog vragen hebt voor tante Kaat dan kun je ze die avond ook afgeven aan één van de bestuursleden.

VORMSELCATECHESE

Op 6 maart komen de catechisten samen om 20 u. bij Anja. Het is een drukke tijd met naamopgave, de wijding van de heilige oliën in de kathedraal van Antwerpen, ons weekend in het Boswachtershuisje. Genoeg te regelen om ervoor te zorgen dat alles fijn verloopt.

WERKEN SCHOOL

Stipt op 18 februari is de firma Crebo begonnen met de verbouwingswerken aan onze parochieschool. Zoiets kan niet zonder stof en lawaai, maar het moet nu eenmaal gebeuren. Alles zal door de firma en de schoolleiding wel op z'n best geregeld worden. Maar een school met meer dan 130 leerlingen moet toch een degelijke omgeving hebben bij de enthousiaste begeleiding van de leerkrachten. Punt heeft altijd degelijk basisonderwijs gekend. Daarom willen wij ook onze school steunen. Dit weekend wordt de opbrengst van de schaal weer met hen gedeeld. Denk eraan en geef eens een hele euro meer! Dan worden de zorgen van meester Eric wat lichter…

EUROPAFEESTEN

Woensdag 27 februari om 20.30 u. gaat in onze parochiezaal een info-avond door i.v.m. de komende Europafeesten. Iedereen, mensen die als gastgezin willen fungeren, afgevaardigden van onze organisaties,… zijn van harte welkom.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

Chirofeesten
Tijdens het weekend van 1, 2 en 3 maart gaan de jaarlijkse chirofeesten door in de parochiezaal van 't Punt

Programma
Vrijdag 1 maart
: zwaar bierenavond
Men kan er genieten van een biertje met wat achtergrondmuziek en enkele spelen om zich te vermaken. Iedereen welkom vanaf 20 u.

Zaterdag 2 maart: mis om 18 u.
De +12 worden komen om 17.30 u. in uniform samen aan de meisjesschool. Voor de mis zijn ook de -12 jarigen welkom . Om 20 u. aanvang Chirofuif: goeie muziek, megaveel ambiance,voldoende drank. Zeker komen!

Zondag 3 maart
: lekker komen eten in de zaal vanaf 11.15 u. tot 14 u.

MENU

* lentesoep
* stoofvlees of kalkoen met champignonsaus
groenten - gefruite aardappelen
* kleurenpudding  of yoghurtroom of ijsje
Menu 9 euro - kindermenu 6,5 euro - drank 1,2 euro

In de namiddag film voor iedereen - ook voor niet-leden - om 14.30 u. aan het meisjeslokaal - einde van de film om 16.30 u . Je betaalt 1,25 euro en je krijgt daarbij een drankje en een lekker hapje

CHIROKAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet! Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.


Enige tijd geleden werd de werkgroep "Kruispunt" opgericht bestaande uit mensen van de Puntse verenigingen. Die werkgroep wil ijveren voor een leefbaar Punt en dat vooral op verkeersgebied. Wanneer de plannen voor een "fly-over"-brug aan het knooppunt E313 - N19 - Nijverheidsstraat uitgevoerd worden, zal het doorgaand verkeer nog sneller door onze dorpskern gaan komen zodat er van oversteken door de plaatselijke bevolking geen sprake meer zal zijn. Daarom eisen wij als werkgroep meerdere veilige oversteekplaatsen op de Antwerpseweg: dat kan een tunnel zijn maar evenzeer een brug zodanig dat de zwakke weggebruiker gescheiden wordt van het voorbijkomend verkeer. Daar die mogelijke oplossingen echter niet van vandaag op morgen kunnen verwezenlijkt worden, hebben wij als werkgroep enkele voorlopige maatregelen voorgesteld die de veiligheid bij het oversteken kunnen verbeteren (snelheidsbegrenzing op 70 km/u, vroegere verplichte voorsortering aan het rond punt nabij OK Auto, verkeerslichten met drukknop en betere afstelling). 
Omdat de Antwerpseweg een "primaire gewestweg van categorie 1" is, dient er hierbij ook rekening gehouden te worden met de Administratie van Wegen en Verkeer. Onze voorstellen werden dan ook aan die Dienst overgemaakt.
Wij hebben eveneens de steun gevraagd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Stevaert. Die brief kunt u inkijken op de Puntse website http://www.geelpunt.be onder de rubriek "Werkgroep Verkeer" Daar vind je ook de verslagen van de vergaderingen.
Om de zaak niet stil te laten vallen, zal er ook een petitie gehouden worden om aan te tonen dat er dringend een oplossing moet komen. Daarom doen wij bij deze een oproep aan als onze bewoners. Onze hoop is dat iedere Puntenaar zich achter ons schaart en de moeite wil doen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. We zullen de Puntse bevolking via het parochieblad en de verschillende verenigingen op de hoogte houden van de verdere evoluties.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 E-mail: Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be