Parochienieuws

Week Nr. 8  20 februari 2002

AGENDA 20 - 28 februari

20 februari: ledenvergadering KBG vanaf 13 u.
21 februari: KVLV bestuursvergadering om 21 u.
22 februari: KWB kookles 3
23 februari: 19.30 u.Landelijke Gilde: avondwandeling
24 februari: Chiro: zwemmen om 15 u. Werft
26 februari: KVLV: 13 u. Hobbyclub en om  19 u. Zeepcreaties (1)
27 februari: 20.30 u. info-avond Geelse Eurofeesten 
28 februari: 20 u. vergadering voor Puntse verenigingen i.v.m. de zaal

KVLV - CREATIEF

Woensdag 21 februari bestuursvergadering om 21 u.
Dinsdag 26 februari om 13 u. hobbyclub en diezelfde dag om 19 u. de eerste les creatieve vaardigheden: geurige zeepcreaties.
Met zelfgemaakte zeepjes kun je allerlei zaken doen: leuk om cadeau te doen, alternatief voor doopsuiker, geschenkjes voor de feesttafel op de hoogdagen,…
In twee lessen leer je de materialen kennen alsook de speciale technieken. De resultaten zijn verbazingwekkend. Kom eens kijken.

AL INGESCHREVEN?

Het muziektheater van Brasschaat brengt op zondag 03-03-02 om 14.30 u. in het C.C. "De Werft" de operette "Drie Meisjeshuis" van F. Schubert. Een belofte voor een aangename voorstelling! Wens je mee te gaan? Bestel dan dringend kaarten aan 9 euro en dat uiterlijk tot 22 februari. Telefonisch bestellen kan ook: tel. 014/58.79.79 (na 19 u.) of 014/58.76.06 (werk).

KBG

Ledenvergadering woensdag 20 februari vanaf  13 u. (één uur) voor de rapsten.

Lourdes
Treinbedevaart (22-27 juni):
tweepersoonskamer 447 euro per persoon, éénpersoonskamer 517 euro. Luxetreinstellen met opstapplaatsen in Turnhout en Herentals. Driemaal drankbedeling en éénmaal maaltijd in heen- en terugreis.
Autocarbedevaart (20-27 juni): tweepersoonskamer 542 euro, éénpersoonskamer 653 euro. We rijden 3000 km doorheen Frankrijk: 3 dagen heenreis, 3 dagen verblijf in Lourdes en 2 dagen terugreis). (éénpersoonskamers zijn beperkt.)
Inschrijven op het Paasfeest van 3 april. Voorschot 20 euro.(€ 20)

EUROPAFEESTEN

Woensdag 27 februari om 20.30 u. gaat in onze parochiezaal een info-avond door i.v.m. de komende Europafeesten. Iedereen, mensen die als gastgezin willen fungeren, afgevaardigden van onze organisaties,… zijn van harte welkom.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.  
Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

HARMONIESTAPPERS

Zij nodigen u uit op de negende smoutebollentocht op zondag 24-02-02. Start aan Miloheem te Mol-Millegem voor de afstanden 7- 9 - 12 - 20 - 30 km. De omloop ligt voor 80 % in de bossen. Vertrekuur tussen 7 u. en 15 u. Stempel en sticker zijn voorzien, verzekering inbegrepen. Een buitenkansje voor wandelaars!

LANDELIJKE GILDE

Avondwandeling op zaterdag 23-02-02 om 19.30 u.
Samenkomst en vertrek: parking taverne "Draaiboom", Doornboomstraat.
Duur van de wandeling: ongeveer een uur, met als afsluiter spek met eieren en koffie in de taverne. Prijs: 4 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Gratis voor aanwezigen van het gezellig samenzijn.

NAAMOPGAVE VORMELINGEN

Het vormsel komt naderbij. Op zondag 28 april zal onze pastoor-deken de twaalfjarigen het vormsel toedienen. Op zondag 24 februari zullen zij in de gezinsviering om 10.45 u. hun naam opgeven. Zijn naam opgeven is een belangrijk teken. Je zegt: "Ik wil erbij horen, ik wil Jezus volgen en leven als christen". Maar tegelijkertijd rekenen zij op ons gebed. Daarom zullen wij er ook bij zijn!

EERSTE DOOPSEL

Zondag was er voor de doop van Mabé Mertens een heleboel familie en vrienden samen in onze kerk. Met zus Maithé, papa Frank en mama Tania wonen ze in de grote molen in de Tweemolenstraat 5. Mabé was heel braaf en rustig toen ze gedoopt werd boven onze mooie doopvont. Hoe kan dat ook anders met zoveel supporters erbij. Want iedereen was heel fier op haar. Het eerste doopsel van dit jaar wordt op 10 maart opgevolgd door wel vier andere…Punt groeit en onze kleuterleidsters krijgen nog veel werk!

IN MEMORIAM

Gust Helsen
Zaterdag 16 februari werd Gust uitgeleide gedaan in onze parochiekerk. Hij was een interparochieel man. Hij woonde op het St.-Amandsgedeelte van de Doornboom, leefde mee met de leefgemeenschap Stelen waar hij lid was van de gepensioneerden maar koos 't Punt als kerkgemeenschap. Daar ging hij, zolang hij kon naar de mis, vanuit 't Punt ontving hij de communie met de grote feestdagen en sterkte zich elk jaar in zijn oud worden en ziek zijn met de ziekenzalving. Zo was hij ook lid van ziekenzorg 't Punt. Gust mocht heel lang, meer dan 60 jaar, gelukkig zijn met Germaine. Eens op pensioen, hij in de tuin en zij in de keuken. En toen Germaine stierf, stierf hij een beetje mee. Gust was niet meer de opgewekte man zoals we hem kenden, hij verlangde om terug samen te zijn met zijn vrouw en nu is zijn wens vervuld. Mogen ze samen voor eeuwig gelukkig zijn. Aan de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, aan zijn vele familieleden, bieden wij ons christelijk meevoelen aan.

CHIRO

Op zondag 24 februari a.s. gaan we met de hele Chiro zwemmen. Iedereen wordt om 15 u. aan het overdekt zwembad op de Werft verwacht. Je moet ook 1,25 euro meebrengen. Om 17.30 u. mag iedereen terug worden opgehaald.

Chirofeesten
Tijdens het weekend van 1, 2 en 3 maart gaan de jaarlijkse chirofeesten door in de parochiezaal van 't Punt

Programma
Vrijdag 1 maart
: zwaar bierenavond
Men kan er genieten van een biertje met wat achtergrondmuziek en enkele spelen om zich te vermaken. Iedereen welkom vanaf 20 u.
Zaterdag 2 maart: mis om 18 u.
De +12 worden komen om 17.30 u. in uniform samen aan de meisjesschool. Om 20 u. aanvang Chirofuif: goeie muziek, megaveel ambiance,voldoende drank. Zeker komen!
Zondag 3 maart: lekker komen eten in de zaal vanaf 11.15 u. tot 14 u.
In de namiddag film voor iedereen - ook voor niet-leden - om 14.30 u. aan het meisjeslokaal. Je betaalt 1,25 euro en je krijgt daarbij een drankje en een lekker hapje

CHIROKAMP

Belangrijk bericht voor alle leden en hun ouders. Jaarlijks gingen we op kamp van 31 juli tot 10 augustus.
Opgelet: Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli.
Volgend jaar zal het kamp weer op de gewone datum doorgaan.


Enige tijd geleden werd de werkgroep "Kruispunt" opgericht bestaande uit mensen van de Puntse verenigingen. Die werkgroep wil ijveren voor een leefbaar Punt en dat vooral op verkeersgebied. Wanneer de plannen voor een "fly-over"-brug aan het knooppunt E313 - N19 - Nijverheidsstraat uitgevoerd worden, zal het doorgaand verkeer nog sneller door onze dorpskern gaan komen zodat er van oversteken door de plaatselijke bevolking geen sprake meer zal zijn. Daarom eisen wij als werkgroep meerdere veilige oversteekplaatsen op de Antwerpseweg: dat kan een tunnel zijn maar evenzeer een brug zodanig dat de zwakke weggebruiker gescheiden wordt van het voorbijkomend verkeer. Daar die mogelijke oplossingen echter niet van vandaag op morgen kunnen verwezenlijkt worden, hebben wij als werkgroep enkele voorlopige maatregelen voorgesteld die de veiligheid bij het oversteken kunnen verbeteren (snelheidsbegrenzing op 70 km/u, vroegere verplichte voorsortering aan het rond punt nabij OK Auto, verkeerslichten met drukknop en betere afstelling). 
Omdat de Antwerpseweg een "primaire gewestweg van categorie 1" is, dient er hierbij ook rekening gehouden te worden met de Administratie van Wegen en Verkeer. Onze voorstellen werden dan ook aan die Dienst overgemaakt.
Wij hebben eveneens de steun gevraagd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Stevaert. Die brief kunt u inkijken op de Puntse website http://www.geelpunt.be onder de rubriek "Werkgroep Verkeer" Daar vind je ook de verslagen van de vergaderingen.
Om de zaak niet stil te laten vallen, zal er ook een petitie gehouden worden om aan te tonen dat er dringend een oplossing moet komen. Daarom doen wij bij deze een oproep aan als onze bewoners. Onze hoop is dat iedere Puntenaar zich achter ons schaart en de moeite wil doen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. We zullen de Puntse bevolking via het parochieblad en de verschillende verenigingen op de hoogte houden van de verdere evoluties.

ZIEKENZORG
Bestuursvergadering op donderdag 14 februari om 19.30 u. Mogen we op uw aanwezigheid rekenen?

PAROCHIETEAM
Dinsdag 19 februari komen we om 20 u. weer samen op de pastorie voor een drukke agenda. We rekenen erop dat je erbij bent om te werken rond de Goede Week.
Ook de verkeerssituatie in ons Punt zal aan bod komen.

Oproep aan alle Puntse verenigingen:
Naar het voorbeeld van Stelen willen we met enkele vertegenwoordigers van elke vereniging van de parochie samenkomen om te vergaderen over onze zaal. Naast enkele concrete zaken zoals "Hoe staat het met de financiën?", "Hoe moeten we de zaal beheren om leefbaar te blijven?", willen we een open discussie houden over "Wat zijn de doelstellingen voor de zaal?" en "Hoe kan er gezorgd worden dat die doelstellingen gerealiseerd worden?"
Moeten we i.v.m. de zaal regelmatig vergaderen met de verenigingen om alles beter te kunnen opvolgen en eventueel bij te sturen? Daarover willen wij ons bezinnen tijdens de vergadering van donderdag 28 februari om 20 u. in het klein zaaltje. Maak afspraken binnen uw vereniging tijdens een bestuursvergadering en stuur een afvaardiging naar de vergadering van 28 februari. Die datum beslist vrijhouden!

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Week 7

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 E-mail: Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be