Parochienieuws

Week Nr. 3  16 januari 2002

MISINTENTIES

Wat kost een mis? Sinds enkele jaren was de prijs voor een misintentie 400,- BEF. De bisschoppen bepalen dat en ook de bestemming daarvan! Een deel ervan gaat naar de priester die voorgaat, een tweede deel naar de kerkfabriek en parochie. De omrekening van 400,- BEF is nu € 10 geworden. Mensen die een mis laten opdragen voor hun intenties kunnen daarvoor terecht op het secretariaat elke dinsdag tussen 15.30 u. en 16.30 u. bij Willy of Raf en tussen 18 u. en 19 u. bij de pastoor. Je kan ook nog steeds terecht bij oud-pastoor Jos Versmissen. Mogen we wel vragen aansluitend ook te betalen en niet te wachten tot later.

WELKOM 2002 (deel 2)

De grootste uitdaging voor onze parochie in het komende jaar is dubbel: enerzijds de vernieuwing van onze schoolgebouwen en anderzijds het kruispunt van wegen op onze parochie! Onze school is een Toppunt-school en de inzet van leerkrachten, ouders en leerlingen verdient dat wij als parochie 100 % achter de noodzakelijke vernieuwing van gebouwen gaan staan. Met kerkfabriek en parochieteam kwamen we overeen dat we elke eerste zondag beroep zullen doen op de kerkgangers om mild te geven. Maar iedereen die bij gelegenheid  iets wil bijdragen, kan dat ook in een omslag afgeven! Wij hopen zo jaarlijks aan meester Eric en zijn ploeg 1 500 euro (60 510 BEF) te kunnen schenken zolang het nodig is! Het zal over bijvoorbeeld tien jaar toch een bijdrage van 15 000 euro (605 100 BEF) zijn of een flinke hap uit wat de school zelf moet bijdragen bij de bouwwerken. Bij gelegenheid laten we meester Eric wel eens vertellen wat die werken omvatten.

Een tweede uitdaging is het verkeer in onze parochie. We kijken hoopvol uit naar de werkgroep die gevormd is rond Nadine Laeremans e.a. We willen als parochie ook mee denken, zoeken en werken of doen. Want de grote beslissingen liggen niet bij ons! Alleen zijn en blijven we de eerst betrokken partij en willen dat ook laten voelen. Maar zelfs als er een ander soort weg ligt of een andere structuur gegeven wordt aan het verkeer, dan zijn het nog altijd de weggebruikers die mee moeten werken aan dat veilig verkeer door hoffelijkheid, geduld, onthaasting en stipt de verkeersregels te volgen! Iedereen zal met mij voor 2002 hopen en wensen dat er dit jaar geen verkeersslachtoffers moeten vallen op onze wegen. Noodzaak voor onze welvaart is het verkeer, maar vaak ook een kruispunt voor ons welzijn! Tenslotte dank ik, mede in naam van het P.T. of parochieteam, allen die de parochie meedragen in catechese, liturgie en gemeenschapsopbouw. En er zijn heel veel vrijwilligers in onze parochie. Zij hadden geen jaar van de vrijwilliger nodig om tot actie komen in verenigingen, werkgroepen, parochie of buurt…

KWB-KOOKLESSEN

KWB richt een lessenreeks koken voor mannen in. De lessen starten op vrijdag 25 januari om 19.30 u.

De volgende lessen gaan telkens door op:

Heb je zin om mee te doen? Neem dan snel contact op met Jan Buyens, Leeks 54  tel. 014/59.02.27. Wie wil deelnemen betaalt € 25 voor de 4 lessen.

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

LANDELIJKE GILDE

Onze Landelijke Gilde zal op zaterdag 26 januari 2002 haar leden uitnodigen voor een gezellig samenzijn. Het ledenfeest begint om 19.30 u. met een heerlijke aperitief en een feestmaal om duimen en vingers af te likken. Daarna wordt er verder gebabbeld bij pot en pint als in de beste café! Je moet je wel reppen om erbij te zijn want inschrijven is noodzaak!

KVLV

Dinsdag 22 januari 2002 om 19 u. vervolg cursus bloemschikken. Formulier benodigdheden wordt bezorgd aan de ingeschrevenen.

Dinsdag 29 januari 2002 om 19.30 u. “Ledenvergadering” met Lourdestrekking. Wie zal de gelukkige zijn?

Ook reeds inschrijven bij uw bestuurslid voor de uitwaaidag op dinsdag 5 februari 2002. Wij gaan naar de abdij van Averbode en daarna uitwaaien tijdens een wandeling in de natuur met een bezoek aan het bosmuseum.

Voor alle muziek- en operettenliefhebbers

Op zondag 3 maart 2002 om 14.30 u. kun je in het Cultureel Centrum “De Werft” in Geel een voorstelling bijwonen, gebracht door het muziektheater Brasschaat. Dat aan de democratische prijs van € 8,68 (350 BEF) als er genoeg liefhebbers zijn.

 Anders is de prijs  € 13,63  (550 BEF). Ben je geïnteresseerd, bestel dan vlug je kaarten bij Maria tel 014/58.78.79 (na 17 uur) of 014/58.76.06 (werk). Graag dringend een seintje!

GOED OM WETEN

KWB-voorzitter Johan Jacobs heeft zopas een website gemaakt voor de parochie Geel-Punt. Die site is te vinden op het adres http://www.go.to/geelpunt. Daar kun je o.a. de inhoud van het parochieblad vinden. De bedoeling is om toekomstgericht ook plaats te voorzien voor wie vragen of opmerkingen heeft. Wie goede ideeën heeft voor die website kan altijd contact opnemen met Johan , Sint-Kristoffelstraat 21  tel. 014/58.48.15 of op zijn E-mail adres johan.jacobs@advalvas.be.

KBG

Ledenvergadering woensdag 23 januari 2002 vanaf half een (12.30 u.) voor de vlugsten.

Nekka-retro “Houden van”: de mooiste Nederlandstalige liedjes uit de jaren ’50, ’60 en ’70 in het Sportpaleis van Antwerpen op donderdagnamiddag 18 april 2002. Prijs voor inkom + autocar bedraagt € 15 per persoon. Er wordt ingeschreven op de ledenvergadering van 23 januari 2002.

GOEDE AFSPRAKEN

Berichten voor het parochieblad kunnen gewoon in een omslag in de brievenbus van de pastorie gestoken worden. Maar dan wel ten laatste dinsdag vóór 18 u. voor de verschijningsdatum d.i. woensdag van de week daarop. Vermeld wel de verantwoordelijke afzender!

Berichten kunnen ook rechtstreeks verzonden worden naar Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82 onder dezelfde voorwaarden. Je kunt ook steeds uw berichten versturen via E-mail op het adres Walter.Vermeulen@Belgacom.net.

De verenigingen kunnen of zullen langs Herman Driesen vanwege het parochieteam een modelbrief ontvangen om hun berichten door te geven. Dit is een kwestie van eenvormigheid. Best is dat de verenigingen of werkgroepen iemand aanduiden die daarvoor verantwoordelijk is.

Interne Links

Deze Week

Week 2

Week 1

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD

Jef Proost, Ploegstraat 6   tel. 014/86.77.05
320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be