Parochienieuws

Week Nr. 2  9 januari 2002

GOUD IN DE LEEKS GEVONDEN

Het zal er weer “stoeberen” in de Leeks! Want Gusta en Mon worden in ’t goud gezet op zaterdag 19 januari 2002 om 14 u. Als je weet hoe verdienstelijk die twee toffe mensen zijn, zal je ook niet verschieten dat, omwille van hen, heel de Leeks op z’n kop staat. Gusta en Mon staan, zolang ik weet, simpel en doodgewoon in dienst van Jan en alleman. In dienst van onze organisaties: zij hebben maar met de vinger te knippen om hen aan ’t werk te krijgen. Tot ze er figuurlijk bij vallen en zelfs één keer letterlijk. Ook de buurt kent hun dienstvaardigheid waar ze, vooral als er leed en miserie is, zalvend nabij zijn. Wedden dat het vooral voor Gusta een moeilijke dag zal zijn! Op haar stoel moeten blijven zitten en moeten toezien hoe een hele wijk de ziel uit het lijf werkt om hen te vieren. Maar, Gusta en Mon, jullie moeten je laten vieren want als er iemand op ’t Punt is die dat dubbel en dik verdient, dan zijn jullie dat. Ons Kerk en Leven, ’t Punt wil niet achterblijven. Van harte wensen we jullie een dag die zo mooi is dat jullie er de rest van je leven van blijft genieten. Proficiat, ook aan de kinderen en kleinkinderen. Een welgemeende dank voor alles wat jullie gedaan hebben voor onze parochiegemeenschap.

KERKFABRIEK

Op donderdag 10 januari a.s. komen we om 20.15 u. samen in de pastorie voor de eerste gewone vergadering van het jaar. Maar zo gewoon zal die vergadering dan ook wel niet zijn, want onze voorzitter heeft mankementen aan de verwarmingsketel van de kerk vastgesteld en dus moet er gehandeld worden.

BUURTWERKING

Onze jaarlijkse bijeenkomst met verdeling van de nieuwe uitgave “Zo is en leeft ’t Punt” heeft plaats op woensdag 16 januari om 19.30 u. in het klein zaaltje. Gezien het belang van onze buurtwerking voor de hele Puntse gemeenschap, durven wij op u rekenen.

WELKOM 2002 (deel 1)

Als ik deze lijnen schrijf, is 2002 nog heel jong. We kunnen allen maar  hopen en wensen dat gezondheid en genegenheid ons deel zullen zijn in onze gezinnen en onze parochiegemeenschap. Midden 2001 heb ik het parochieroer overgenomen van Jos Versmissen én ik heb het Punt al leren kennen als een vitale parochie: mensen die hard kunnen samenwerken en graag feesten. In 2002 zal die kennismaking nog wel een beetje verder gaan. Het hoogtepunt in het parochieleven was vorig jaar zeker het afscheid van pastoor Jos Versmissen. Het werd feestelijk gevierd met heel het Punt erbij! Hij mocht van onze bisschop samen met Julia op de pastorie blijven wonen, wat toch uitzonderlijk is. Zo blijven zij als goede vrienden bij ons als hulp en toevlucht voor velen. Ten andere wat zou die prachtige tuin zijn zonder tuinman? En wie zal er dan de eerste patatten uitdoen in de Vogelzang en omstreken? Een parochie is niet in cijfers te vatten, maar enkele willen we toch onthouden. Vorig jaar werden in onze kerk 18 kindjes gedoopt, deden 12 zevenjarigen hun eerste communie en ontvingen evenveel jongens en meisjes na een jaar catechese het vormsel. Er werd 5 keer JA gezegd door evenveel jonge mannen en vrouwen die samen aan een gezin en toekomst willen bouwen. En 15 maal moesten we afscheid nemen van een medeparochiaan. Dat is heel veel voor een kleine gemeenschap als ’t Punt. En elk kruisje achteraan in de kerk is een open plaats in een familie die in rouw verder moet gaan en een geliefde mist. De uitdaging voor onze parochie(s) ligt voor de nabije toekomst op vele terreinen. We moeten meer en meer (interparochieel) samenwerken met onze buren. Dit parochieblad is daarvan een herkenbaar teken. Maar ook op andere vlakken zullen nog afspraken moeten worden gemaakt. En eens de aanpassing is gebeurd, zijn we er meestal nog content mee! Wie vindt het erg dat de pastoor er niet alle zondagen is en dat Bart dan de mis doet en preekt of iemand anders? We moeten elkaar helpen

Interne Links

Deze Week

Week 1

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net