Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 49 - 6 december 2017

9 – 10 DECEMBER: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Woensdag 13 december: H. Lucia, patrones van al wat muziek maakt.

"Maak de paden van de Heer recht ! "


“Bij het begin …” zo klinkt het begin van het Johannes evangelie.
Ook bij het begin van de bijbel klinkt die zin. De komst van Jezus is een “nieuw begin” van de tijden.
Johannes roept de mensen toe: ”Maak de paden recht!”
Voor ieder van ons kan het in de weekendviering een oproep zijn, om eens na te denken, over de “kronkelwegen”, die wij in ons leven zoal maken.

Naar het blauwe bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Dat vervelende klevertje

Sedert enkele weken kleeft de post in Olen een extra plakkertje op ons blad, iets beneden jou adres, beste lezer.
Sommige abonnees vinden het vervelend omdat de foto (of het artikel) gebroken is. Anderen rukken het spul eraf, zodat het blad zelf beschadigd wordt.
Dit klevertje dient om ons blad nog makkelijker bij de juiste lezer te krijgen. Het is dus een noodzaak.
Vervelend? ??? Als je het voorzichtig wegneemt is er niks aan de hand. De lijm is zo zacht, dat het blad niet beschadigd raakt.
De Geelse redactie.


"God trekt het zich aan... opdat ieder de meet kan halen!"

Kom op 13 december naar Soep op de stoep om 19.00 aan de kerk van Larum!

In het evangelie van dit weekend, de 2de adventszondag, leidt Marcus het optreden van Johannes de doper - en daarmee ook zijn hele Jezusverhaal – in met een citaat van de profeet Jesaja. In de eerste lezing horen wij dat citaat in zijn ruimere context: ‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!’ Jesaja was de profeet uit de tijd van de ballingschap, een heel zware tijd voor het volk van Jahweh. En hij kondigt het einde van de ballingschap aan. Hij brengt het goede nieuws dat zij weldra naar hun land zullen kunnen terugkeren. Hij steekt zijn volk, een hart onder de riem. Hij brengt goed nieuws, hij brengt een blijde boodschap. Maar hij geeft ook meteen een opdracht mee. Baan een weg door de woestijn. Jesaja komt met een dubbele boodschap. Enerzijds brengt hij hoop op een betere tijd maar anderzijds roept hij sterk op om er zelf iets te doen om het doel te bereiken.

In die woestijn brengt Johannes een blijde boodschap, brengt hij goed nieuws, steekt hij mensen een hart onder de riem. Oude profetenwoorden brengt hij weer tot leven. Net als Jesaja geeft ook Johannes een opdracht aan de mensen. Hij nodigt ons uit om op te staan en op weg te gaan. Dat kan alleen door recht en gerechtigheid te doen. Door een mens van vrede te zijn. Dé ingrediënten voor het basisprogramma van en voor elke christen. De adventscampagne Samen Tegen Armoede: ‘1 op 7 haalt de meet niet’ niet is een hedendaagse vertaling van Johannes’ woorden. Timmer mee aan de weg om het doel te bereiken. Wees een herder voor elkaar. Breng in woord en daad troost en bemoediging voor mensen in armoede. Wij willen dit in Geel ook concreet uitdrukken en vieren.

Op 13 december nodigen we u uit op onze adventswake die doorgaat in de kerk van OLV.Bezoek in Larum. We starten om 19.00 u. met een gebedsviering, waarna we bij een heerlijke tas soep de actie van Welzijnszorg "soep op de stoep" kunnen steunen. We hopen echt vele mensen uit Geel te mogen verwelkomen!

Op 18 december nodigen we u uit op de boeteviering die plaatsheeft om 19.00u. in de kerk van Elsum.


HET KAPELLEKE (47)

Ons kapelleke 46 stond op Kievermont - Voort!
De winnaar vindt u in ons volgende parochieblad!
Ook deze week spelen we weer voor een mooi boek van de Kapellekes in Geel.
Waar vinden we het kapelleke 47?
Het is 1 van de weinige kapellekes in Geel die nog zijn ingemetst in een huis!
De juiste antwoorden kan u sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com!
Veel succes!

Kerk en Symbolen

Op woensdag 15 november kwamen de vormelingen van de parochies Elsum en Holven samen in de kerk van Elsum voor de eerste catechese van de pastorale eenheid. Na een korte inleiding verdeelden we de 56 vormelingen in vier groepjes om aan onze doorschuifronde te beginnen. Bij Chris keken onze vormelingen naar een heel eenvoudig reclamefilmpje, waarna dit werd besproken. Het bleek al snel dat in het filmpje over een man met een stoel veel meer zat dan je dacht. De stoel was een symbool! Er werd zo ook dieper ingegaan op wat symbolen zijn. Bij Lieve knutselden onze vormelingen een eigen wapenschild en dachten ze naar over de symbolische betekenis van hun naam. Met Jan verkenden onze vormelingen de symbolen in de kerk van Elsum. Na een zoektocht, legde hij de betekenis uit van de belangrijkste voorwerpen die aanwezig zijn in het kerkgebouw. Bij Dirk was er een activiteit over stilte. Na een vieruurtje en een laatste doorschuifronde, kwamen we samen in de grote kerk voor een bezinning met zelfgeschreven teksten. Het was een fijne en leerrijke namiddag!


Herabonnering parochieblad

Wees er tijdig bij !!! De parochies sluiten momenteel hun lijsten af. Als je geen onderbreking wil in je abonnement en je hebt nog niet betaald ??? Gebruik de “binnenweg !

Info over de stand van zaken:

Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben.

PAROCHIENIEUWS

VZW KREATIEF

Met veel goesting hun kennis aan anderen doorgeven” , dat is wat onze vrijwilligers iedere week weer doen. Na Nieuwjaar willen wij ons aanbod nog vergroten en laten de nieuwe keuze:

Meer inlichtingen over plaatsen, lokalen en deelnemersprijzen kan je vinden op http://www.vzwkreatief.be.

ACV-leden krijgen 5,00 euro korting, uitgezonderd voor éénmalige activiteiten.

Houders van een vrijetijdspas kunnen genieten van een tussenkomst van 50 % in het cursusgeld. (niet in de materialen)


Zondag 17 december

Doopzondag in Punt


 


 

 

Archief

 


Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links