Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 29 november 2017

2 – 3 DECEMBER: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Woensdag 6 december: Heilige Nicolaas, “patroonheilige van kinderen, kooplieden, slagers, wijnhandelaars, advocaten en tientallen andere beroepen.” (zo staat dat in de boeken, maar “wij” weten beter.)
Donderdag 7 december: H. Ambrosius, patroonheilige van huisvrouwen, veiligheidspersoneel, politie en bijenhouders

" Wees waakzaam voor de komst van de Heer ! "


Niet afwachten, maar iets DOEN, want Jezus heeft het beheer van Zijn huis aan ons over gelaten. … De échte naastenliefde begint bij onszelf, om een thuis te bouwen, waar de ander op een respectvolle en authentieke manier kan thuis zijn. Denk dáár maar eens over na!

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Eerste adventszondag: "wij zijn waakzaam opdat ieder de meet kan halen"

“Wees waakzaam” is het telkens terugkerende refrein in de advent. In de lezingen van dit eerste adventsweekend wordt naar de hemel gekeken. In de eerste lezing bijvoorbeeld wordt naar de hemel geschreeuwd. Eerst wat verwijtend. Is de Heer zelf niet waakzaam genoeg geweest? Waarom heeft God het volk laten afdwalen? Waarom is het Godsvolk een leven gaan leiden dat niet beantwoordt aan de droom die God heeft met iedere mens, met deze, onze wereld? In de schreeuw komt ook het inzicht. Niet God is verantwoordelijk voor ons gedrag, dat zijn we zelf. Wij zijn van de goede weg afgedwaald, wij hebben de wereld gemaakt tot een wereld waar het niet goed leven is voor iedereen. De adventscampagne Samen Tegen Armoede schreeuwt het uit met de nieuwe slogan: ‘1 op 7 haalt de meet niet’. Op de affiche zien we een fietser die de meet niet zal halen. Zijn fiets is daartoe niet in staat. 1 op 7 gezinnen in onze samenleving halen op het eind van de maand de meet niet wat hun gezinsinkomen betreft. Hoe ze ook tellen en oppassen, de portemonnee is leeg, nog voor het eind

van de maand. Dit komt, o.a. omdat hun inkomen onvoldoende is, omdat de woonkosten te hoog

zijn, omdat er gezondheidsproblemen zijn… ‘1 op 7 haalt de meet niet’.

In het komende weekend beginnen we ook in de liturgie aan een nieuw parcours: we zetten de advent in. Ook hier willen we de meet, de eindmeet halen. Nogal vlug kunnen we denken: “samen Kerstmis vieren” is de eindmeet. Maar dat is het niet. De eindmeet die wij, christenen, voor ogen hebben, is het Rijk Gods hier op aarde. De eindmeet is een nieuwe wereld waar het goed leven is voor iedereen, waar

gerechtigheid en vrede heerst, waar brood en liefde is, genoeg voor allen. En daartoe klinkt het adventsrefrein als een sterke oproep: wees waakzaam. Wees waakzaam opdat iedereen meekan. Wees waakzaam op dat iedereen genoeg middelen heeft om elke maand rond te komen. Wees waakzaam… opdat iedereen de meet haalt.


LITURGIE TIJDENS DE ADVENT

Zoals vorige jaren, zal ook in onze kerken de actie van Welzijszorg zichtbaar aanwezig zijn in de liturgie.
De misblaadjes zullen aandacht besteden aan de advent.
Ook in de versiering van onze gebouwen zal het thema van '1 op 7 haalt de eindmeet niet' worden gemaakt.
De affiches van Welzijszorg zullen hangen in de kerken en we nodigen u uit om ook een affiche aan uw raam te hangen!
In sommige kerken is een fiets te zien en het spandoek met de duidelijke boodschap!

Op woensdag 13 december nodigen wij u om 19.00 u.  uit op onze jaarlijkse adventswake in de kerk van Larum.
Nadien kan u bij een heerlijke tas soep via de actie "Soep op de stoep" Welzijnszorg steunen, een actie die ook op andere plaatsen in Geel zal plaatsvinden.

Maandag 18 december nodigen wij u om 19.00 u. uit op de boeteviering ter voorbereiding van Kerstmis.
Deze gaat door in de kerk van Elsum
.


HET KAPELLEKE (46)

Vandaag starten wij met een nieuwe reeks Kapellekes, want ook in de winter geven deze kleine pareltjes kleur in koude dagen.
We spelen voor een mooi boek van de kapellekes van Geel.
Waar staat kapelleke nr 46 al is het al een hele kapel!
Mail naar dirkvandenbroeck2@gmail.com of bel op 014/580666 en dit voor zondag!

GEEL VIERDE 11 NOVEMBER

Op zaterdag 11 november was de Sint-Amandskerk goed gevuld voor de herdenking van Wapenstilstand.
In een mooie viering die werd opgeluisterd door enkele jonge muzikanten en het Sint-Amandskoor, werd er gebeden om vrede over heel de wereld.
Naast de 'gestelde lichamen' en een grote afvaardiging van politie, marinekadetten en brandweer, waren er ook vele Gelenaren vertegenwoordigd die onze doden kwamen gedenken. Dank aan allen! Het is belangrijk dat we deze traditie levend houden.


Overlijden E.H. Jef Lievens

Op maandag 20 november overleed in het WZC Zusterhof MIJNHEER Jozef Lievens, de man, die Geel heeft uitgedragen, verder dan wij kunnen vermoeden.

Hij was achtereenvolgens leraar, prefect en Superior in het klein Seminarie van Hoogstraten tot hij na zijn pensioen terugkeerde naar zijn geboortestreek, naar zijn heimat, zijn geliefde Geel Bel. Hier was hij jarenlang de bezieler van de Toontjesviering, die door pastoor Wuyts weer leven was ingeblazen. Jef werd aalmoezenier van de zusters van het moederhuis en van Hadschot. Hij bleef binnen de muren toen de rusthuizen veranderden in Woonzorgcentra ZUSTERHOF. Wanneer het niet zo goed meer ging, bleef hij toevertrouwd aan de zorgen van Zusterhof. Jef werd vorige zaterdag uitgeleide gedaan in zijn geliefde parochiekerk van Bel. Hoogstraten kwam nu naar Geel om die grote man te eren. Jef werd 92 jaar.

Wij gedenken hem in ons gebed.


Herabonnering parochieblad

Wees er tijdig bij !!! De parochies sluiten momenteel hun lijsten af.
Als je geen onderbreking wil in je abonnement en je hebt nog niet betaald ??? Gebruik de “binnenweg !

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 37,00 euro storten op BE81 3200 1472 9724 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 37,00 euro over op BE51 8335 3019 2162 van “Parochiefederatie Geel Noord

Info over de stand van zaken:

* Geel Zuid: Jef Proost op 014/86.77.05.

* Geel Noord: Marcel De Vries op 014/58.23.83.

Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. 


WERD DIMPNA DOOR HAAR VADER ONTHOOFD?

De legende van st. Dimpna is een van de basisgegevens ons Geelse cultuurpatrimonium.
Er is geen enkele Gelenaar, die ze niet op een of andere manier heeft horen vertellen of er iets over gelezen heeft.
Toch is ze nog nooit in eigentijds Nederlands vertaald.
Ze is in de dertiende eeuw door een franstalige monnik uit Kamerijk in het Latijn geboren en zo in verschillende handschriften overgeschreven.

Klopt alles wat over Dimpna en Gerebernus wordt verteld?

Een geboren en getogen Gelenaar, Karel Vanspringel, heeft gedurende vijf jaar een speurtocht ondernomen om de legende te toetsen aan de vele normen van onze huidige tijd. Hij vond Dimpna en Gerebernus in een script voor een aantal Italiaanse oratoria van vele eeuwen terug.
Karel is diaken in Schoten en was enkele keren mee aanwezig op de Dimpnavieringen van 15 mei.

Zij vragen: Berust de legende op historische feiten??
En hoe was het  Geelse Gasthuis georganiseerd en wat kwam keizer Karel IV in Geel zoeken in december 1377 ??
Waarom is Dimpna niet onthoofd maar door haar vader met zijn dolk doodgestoken?
Was het meisje Dimpna wel zo zelfzeker als er wordt verteld?

Wie geinteresseerd in deze studie van 150 pagina's kan contact opnemen met Karel via vanspringel.karel@scarlet.be of kan 18 euro storten op BE74 8508 8843 3607 van Karel Vanspringel met vermelding van adres waar het boek moet bezorgd worden.


DAVIDSFONDSAVOND OVER COLUMBIA

Sus Van Olmen en Erica Baeck zijn al lang actief bij Amnesty International.
Een half jaar geleden trokken ze naar Colombia, naar de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó.
Zij verbleven er zes dagen om hun solidariteit uit te drukken en om de vele vermoorde leden van de Vredesgemeenschap te herdenken.
Ze reisden eveneens naar de hoofdstad Bogotá voor lobbywerk.

Colombia is een land van cocaïne, burgeroorlogen, guerillagroepen, de paramilitaire strijdgroepen en de drugsmaffia.
In 2002 kwam het land in het nieuws door de ontvoering van presidentskandidaat Ingrid Betancourt door het FARC.
Al dat geweld had uiteraard ook een impact op de economische situatie.
Het vredesakkoord met FARC zou wel eens een belangrijke doorbraak kunnen betekenen en hopelijk komt er een einde aan de mensenrechtenschendingen en de aanslagen op vakbondsmensen en mensenrechtenactivisten.

Sus en Erica komen ons boeiend vertellen als getuigen van op de eerste rij. In het zaaltje van De Kruimel (Markt 89) op zondag 10 december om 10.30 u.
Zij vragen enkel een vrije gift als toegangsprijs. Meer info: www.amnesty-international.be/kalender
of Erica.Baeck@amnesty-international.be.


Zondag 17 december

Doopzondag in Punt


 


 

 

Archief

 


Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
         

Externe Links